De tre nominerede til Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub er:

Næsby BK

De blå fra det nordlige Odense er en af 25 godkendte DBU Børneklubber, og de var faktisk en af de allerførste. Den status bygger oven på et generelt flerårigt fokus på børnefodbolden (og ungdomsfodbolden) i klubben med et stort og voksende antal spillere til følge og en stor skare af engagerede og bredt set veluddannede trænere. 

Det seneste år er klubbens børne- og ungdomsafdeling vokset fra 348-561 spillere (spillere født i 2005 eller senere), svarende til en vækst på hele 61,2 %. Graver man dybere i tallene afslører de, at klubbens spillermasse faktisk er vokset på samtlige årgange i børne- og ungdomsfodbolden.

Foruden at være DBU Børneklub har klubben også iværksat en særlig indsats på pigeområdet, hvor man blev Fyns første GetMovin'-klub. Det indebærer kort fortalt en helhedsindsats på pigeområdet, hvor man både har fokus på pigerne som spillere, trænere og dommere - og at klubben vil tage et ansvar for hele områdets piger i form af fællestræninger med omkringliggende klubber.

Klubben er kendetegnet ved en stærk struktur og organisering omkring børne- og ungdomsfodbolden, og specielt på børnedelen har man optimeret med tilknytning af en børneudviklingstræner, som en direkte konsekvens af, at man er DBU Børneklub. Hans rolle er at støtte og udvikle børnetrænerne og skabe sammenhæng i klubben fra bestyrelseslokalet til hverdagen på træningsbanerne - sammen med klubbens børnechef/DBU Børneklub-ansvarlige. Sammen gør de en dyd ud af klubbens fodboldtilbud følger DBU's børnesyn til glæde og gavn for alle børn uanset niveau og køn.


ØB

I ØB er der fuld knald på børne- og ungdomsfodbolden, og klubben blev den første fynske DBU Børneklub tilbage i 2022. Det arbejde er fortsat ufortrødent siden, og klubben kan i dag, efter hjælpe og vejledning fra DBU Fyns børneklubrådgiver, sætte "tjek" ved alle de forudsætninger og klare anbefalinger, der ligger til DBU Børneklubber. Det vidner om et stærkt og velfungerende børnemiljø.

2023 blev startskuddet for klubbens ekstra gratis træningstilbud, hvor børnene spiller og træner sammen på tværs af årgangene. Det har man opstartet som led i arbejdet med at styrke børnemiljøet - både for at give den enkelte spiller et ekstra træningstilbud og for at styrke sammenholdet og sammenhængskraften på tværs af holdene.

På ungdomssiden har man desuden igangsat en udlandstur for U15, som man forventer vil blive en årlig tradition for kommende U15 spillere. Det indgår som led i klubbens arbejde med at fastholde ungdomsspillere.

Samlet set er klubben det senest år vokset fra 140-226 spillere på børne- og ungdomsholdene (spillere fra 2015 og yngre), svarende til en fremgang på 39%.

Klubben har også fokus på at dygtiggøre deres trænere via træneruddannelse, herunder også de helt unge trænere. Blandt dem har ØB tre unge med i DBU-tilbuddet Fremtidens Trænere, der netop er målrettet unge, der brænder for trænergerningen. Desuden deltog klubbens børneudviklingstræner på det første fynske børneudviklingstrænerkursus i august.

Ligeledes arbejder klubben på at uddanne dommere blandt klubbens unge, og pt. har man 3 unge stående klar til at tage dommeruddannelsen.

 

FC Kurant

Historisk har FC Kurant primært være kendt som en herre- og kvindeklub, men de senere år er også børn- og unge "flyttet ind" i klubben. Især det seneste år er det gået stærkt med en spillervækst på +47 spillere - fra 12 til 59.

Specielt på pigesiden har klubben været meget aktiv og det hele startede med, at klubben nedsatte et pigeudvalg, der skulle kigge netop på, hvordan klubben kunne rekruttere pigespillere. En del af løsningen blev at afvikle hele 3 DBU-pigeaktiviteter i form af Fantastisk Fodboldstart for Piger, Fodboldtræning med Sort Bælte og senest Playmakers Inspired by Disney. Aktiviteterne har været baseret på en grundtanke om, at det skal være sjovt at gå til fodbold, og at pigerne skulle gå derfra med et godt minde. Den tilgang har båret frugt, for af de flere end 80 piger, der har deltaget, er en stor del af pigerne - faktisk omkring 50% - blevet medlem i klubben. De nyder livet i klubben, og deltager i stor stil i træninger, kampe og de øvrige aktiviteter.

Klubben afviklede tidligere på året deres store børnestævne med flere end 500 deltagere fra både ind- og udland. Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, fordi det er 4. år træk på trods af, at klubben først selv for nyligt, har fået en børneafdeling.

Hvordan og hvornår kåres en vinder? 
Blandt de tre nominerede udvælges en vinder, der kan bryste sig af titlen som Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub.

Vinderen offentliggøres ved Fynsk Fodbold Award d. 27. oktober.

Med prisen følger foruden hæderen en præmiesum på kr. 5.000,-. samt et gratis C1-trænerkursus

De to øvrige finalekandidater vil begge modtage et gratis inspirationskursus for trænere. 

Se mere om prisen her.