DBU Fyn og Albani Fonden ønsker sammen at hædre en breddeklub på Fyn, der gør en ekstra indsats for at skabe et attraktivt og velfungerende idrætsmiljø for både unge og gamle.

Prisen uddeles - under hensyntagen til klubbens størrelse - til en klub, der er inde i en flot udvikling.

De tre nominerede til prisen for 2023 er:

Vindinge BK
Den østfynske klub kan pt. tælle 340 registrerede fodboldspillere, og man har det seneste år oplevet en samlet vækst i klubben på 75 spillere - eller imponerende 28,3 %. Imponerende er det også, at 36% af ungdomsspillerne er piger - svarende til 87 piger. Klubbens spillervækst udspringer fra et højt aktivitetsniveau i klubben, der bl.a. har udbudt DBU Fodboldskole ikke bare én men to gange det seneste år. Klubben afholder desuden hvert år et stort indefodboldstævne for skoleklasser med flere end 500 deltagende skolebørn.

Det er ikke kun spillerne, som klubben har godt fat i. Der er generelt et stort engagement og sammenhold i klubben. Det gælder også blandt de frivillige, hvor man har et imponerende netværk, der bakker op. Foruden de faste frivillige i klublokalet og på banerne, har klubben en frivilligliste med flere end 100 navne, som troligt hjælper til, når klubben arrangerer Oktoberfest, bemander boder i Nyborg til diverse byfester/-arrangementer eller som sidste år, da Tour De France kiggede forbi byen. De betyder meget for klubben og for klubbens økonomiske råderum, og derfor husker man da også at give dem en stor tak til den årlige hjælperfest og ved at invitere dem på VIP-arrangement til en OB-kamp qua klubbens sponsorat i OB.

De frivilliges indsats har rent økonomisk været med til muliggøre klubbens nyeste investeringer i faciliteterne, herunder den nye kunstgræsbane og den store, smarte digitale skræm, der er sat op ved den, og som både kan bruges til måltavle og til at vise f.eks. fodboldkampe udendørs. Se den på klubbens Facebook. Klubbens næste ambition på facilitetssiden er flere omklædningsrum, der kan matche medlemstilvæksten.

Klubben er desuden i den indledende dialog med DBU Fyns klubrådgiver om at blive DBU Børneklub.


Bogense G&IF
De seneste år har Bogense G&IF skabt en god udvikling set i forhold til både medlemmer og antallet af hold især i børne- og ungdomsårgangene. Fra 2020 til 2022 (seneste officielle opgørelse) er medlemstallet steget med 26% fra 280 til 354. Fremgange hviler bl.a. på et målrettet arbejde for at skabe et bedre børne- og ungdomsmiljø, og arbejdet kulminerede foreløbigt, da klubben blev udnævnt til DBU Børneklub. En del af indsatsen er særlig målrettet piger, og i foråret afviklede klubben DBU Pigeraketten, som man forventer også lander i klubben hvert forår de kommende år. Klubben planlægger desuden at iværksætte forløbet Fantastisk Fodboldstart for Piger, og man arbejder hen imod at blive GetMovin-klub med et særligt 360 graders fokus på pige og kvindefodbolden.

De mange medlemmer viste sig flot frem, da hele ungdomsafdelingen i maj gik optog gennem byen iført klubtøj og flag for at promovere klubben. Se billeder på klubbens Facebook.

Klubben vurderer selv, at den positive medlemsvækst ser ud til at fortsætte, da man har startet flere pigehold op, og der er samtidig kommet en større bredde på flere andre af holdene. Desuden har man indledt et samarbejde med kommunen, den lokale børnehave og DBU Fyn om udbyde fodbold for 2-4 årige.

Som led i at styrke børne- og ungdomsmiljøet er der også fuld fokus på trænerne. Klubbens har således netop afholdt DBU C1-trænerkursus, hvor ALLE børne-/og ungdomstrænerne deltog, og hvor fordelingen var stort set 50/50 mellem kvindelige og mandlige trænere. De bliver desuden alle tilbudt overbygningen, nemlig C2-trænerkurset, som klubben afholder i november. Generelt er der masser af liv på trænerfronten i Bogense G&IF, hvor man er lykkedes med at rekruttere trænere blandt de unge medlemmer. Langt de fleste børnetrænere i klubben er således mellem 18 og 25 år.

På dommersiden gør klubben også en aktiv indsats, og man har de sidste par år uddannet dommere nok til, at man kan påsætte klubdommer på kampene i ungdomsrækkerne. Klubben er desuden i dialog med DBU Fyn omkring uddannelse af flere dommere med et særligt med fokus på kvindelige dommere.

Klubben bakkes flot op af en lang række frivillige, der bl.a. tæller en flok pensionister, der hver uge har deres gang i klubben, hvor de sørger for at vedligeholde og holde vores omgivelser flotte og indbydende - og så får de én gang om måneden en bid mad og en forfriskning eller to. Klubben værner generelt om alle sine frivillige, som hvert år inviteres til en frivillig-dag, hvor de kan spise og drikke helt gratis.

For nyligt blev klubbens stadion og nogle af omklædningsrummene renoveret, ligesom også klubhuset har fået et løft, bl.a. via et nyetableret "børnehjørne".


BK Vestfyn
BK Vestfyn er den medlemsmæssigt mindste af vores tre kandidater med sine pt. 164 registrerede fodboldspillere. Det svarer til en flot fremgang over det seneste år på 39 spillere - eller 31%.

Klubben kommer fra et ståsted som primært seniorklub men har de senere år langsom fået bygget deres børneafdeling op, så den i dag tæller 25 børn - og det på trods af, at der ikke engang er en skole i Turup, hvor klubben har hjemme. Blandt andet er et relativt nyt U11 pigehold vokset fra 6 til 15 piger på meget kort tid. De øvrige medlemmer udgøres af både et herrehold, et kvindehold og et Old Boys-hold. Kvindeholdet er kommet til for nyligt og er kommunens eneste 11:11 kvindehold.

Klubben er kendetegnet ved et positivt og stærkt sammenhold på tværs af bestyrelse, spillere, trænere, frivillige og tilskuere på et niveau, så de i deres indstilling beskriver sig selv som en stor familie. 

BK Vestfyn gør en dyd ud af at forsøge at skille sig ud fra mængden af fodboldklubber på forskellige sjove og kreative måder.

Siger man f.eks. BK Vestfyn, siger man også TUBI. Det er nemlig klubbens maskot, som er meget aktiv og derfor kendt vidt og bredt som en sjov og opmærksomhedsskabende frontfigur for klubben. Foruden en række arrangementer i selve klubben, deltager TUBI flittigt - i bedste "En Del AF Noget Større"-stil - i en række velgørenhedsarrangementer som Stafet for Livet, Børnenes Dag, Hop For En Sag og OUH's maskotparade for syge børn. Desuden er han ikke et særsyn til bryllupper og fødselsdage hos klubbens medlemmer. Han er blevet et billede på en aktiv fodboldklub, som spiller en vigtig rolle som samlingspunkt i det lille lokalsamfundet, hvor klubben også arbejder godt sammen med Turup Bylaug.

Og nårh ja, så har BK Vestfyn måske Fyns flotteste omklædningsrum. Se selv på klubbens Facebook.

På facilitetssiden er seneste nyt klubbens nye flagstang og de nye udskiftningsbokse - doneret af en lokal samarbejdspartner. Alt sammen måske i sig selv små ting, men samlet giver det hele et løft til klubben i sort og gult. 

Hvordan og hvornår kåres en vinder? 
Blandt de tre nominerede udvælger en jury vinderen, der kan bryste sig af titlen som Årets Fynske Fodboldklub.

Vinderen offentliggøres ved Fynsk Fodbold Award d. 27. oktober.

Med prisen følger foruden hæderen en præmiesum på kr. 25.000,-. fra Albani Fonden.

Se mere om prisen her.