DBU Fyns bestyrelse

Bestyrelsens opgave
Bestyrelsen sætter den strategiske og politiske retning for DBU Fyns virke. De ansætter administrationschefen, der sammen med den øvrige adminisitration har ansvaret for at strategien føres ud i livet.

Bestyrelsen vælges af klubbene på DBU Fyns delegeretmøde, og dens medlemmer har typisk et klubtilhørsforhold i en fynsk fodboldklub,

Bjarne3.jpg
Formand Bjarne Christensen
Udvalg: Forretningsudvalget
Mette.JPG
Medlem Mette Gregersen
Udvalg: Ungdomsudvalget Børneudvalget
Hauge.JPG
Medlem Paul-Ejner Hauge
Udvalg: Dommerudvalget
Kaj.JPG
Næstformand Kaj Johansen
Udvalg: Forretningsudvalget Appeludvalg
Jakob Lyder.JPG
Medlem Jakob Lyder
Udvalg: Ungdomsudvalget
Hans Martin.JPG
Medlem Hans Martin Møller
Udvalg: Forretningsudvalget Uddannelsesudvalget
Ole.JPG
Medlem Ole Hansen
Udvalg: Seniorudvalget
John Emil.JPG
Medlem John Emil Johansen
Udvalg: Børneudvalget, Uddannelsesudvalget
Kim Johansen.JPG
Medlem Kim Johansen
Udvalg: Seniorudvalget Dommerudvalget