DBU Bredde

DBU Bredde er en fælles forening for DBU’s seks lokalunioner (DBU Jylland, DBU Fyn, DBU Sjælland, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Bornholm).

DBU Bredde er sat i verden for at fremme samarbejdet mellem lokalunionerne og sikre udvikling af dansk breddefodbold.

Foreningen blev dannet i 1970 under navnet ”Foreningen af Lokalunioner” og optaget som det ene af tre medlemmer i DBU i 1981 (de andre medlemmer er Divisionsforeningen og Kvindedivisionsforeningen). Den 3. marts 2019 skiftede Foreningen af Lokalunioner navn til ”DBU Bredde”.

 

Nationalt samarbejde om breddefodbold

DBU Bredde er en landsdækkende forening med et repræsentantskab og en bestyrelse. Bestyrelsens politiske og strategiske arbejde understøttes af administrationerne i de seks lokalunioner. Gennem den fælles forening, DBU Bredde, har DBU's seks lokalunioner altså et omfattende nationalt samarbejde til glæde og gavn for alle medlemsklubber i Danmark. Eksempler på samarbejdsområder er:

Lokalunionerne er interesseorganisationer for cirka 1500 medlemsklubber med cirka 374.000 aktive fodboldspillere og cirka 120.000 frivillige. Lokalunionerne har til opgave at understøtte og bidrage til at udvikle breddefodbolden i medlemsklubberne.

 

Bestyrelsen i DBU Bredde

Bestyrelsen består af formændene for de seks lokalunioners bestyrelser. Bjarne Christensen fra DBU Fyn er formand for DBU Breddes bestyrelse, og Jakob Koed fra DBU Sjælland fungerer som næstformand. Bent Clausen fra DBU Jylland er økonomiansvarlig i DBU Breddes bestyrelse.

Bjarne Beskåret Bjarne Christensen, formand DBU Fyn, formand DBU Breddes bestyrelse
Lars Albæk Lars Albæk, formand DBU Bornholm
Jakob Koed Jakob Koed, formand DBU Sjælland, næstformand DBU Breddes bestyrelse
DSCF9114 Flemming Jensen, formand DBU København
Michael Skaarup4 Michael Skaarup, formand DBU Lolland-Falster
Bent Bent Clausen, formand DBU Jylland, økonomiansvarlig for DBU Breddes bestyrelse