Om DBU Fyn

DBU Fyn kan bedst beskrives som de fynske klubbers interesseorganisation. DBU Fyns øverste myndighed er Delegeretmødet, hvor de fynske klubber kan lade sig repræsentere af to stemmeberettigede personer. Derved har de direkte indflydelse på en lang række forhold vedrørende fynsk fodbold. 

Organisering
DBU Fyn arbejder på tre planer: 

1. Strategisk: Bestyrelse
- DBU Fyns politiske ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 9 repræsentanter fra de fynske klubber, som alle er valgt af de fynske fodboldklubber på DBU Fyns delegeretmøde.

2. Taktisk: Udvalg
- Udvalgene arbejder inden for hver deres fagområder, og består af udpegede frivillige, der typisk har tilknytning til en fynsk fodboldklub samt en person fra administrationen, der fungerer som koordinator for udvalget.

3. Praktisk: Administration
- Administrationens daglige ledelse varetages af administrationschefen. Administrationen består af 12 personer. Derudover har DBU Fyn også to klubrådgivere, en Fodbold Fitness-konsulent og en række trænerrådgivere.

Se også

DBU Fyns delegeretmøde

DBU Fyns idegrundlag