Fortune Oure Get Movin
...der er nogle virkeligt dygtige og kompetente mennesker i begge klubber, som virkelig gerne vil pigefodbolden Allan Jensen, Oure Fodbold Akademi

På Sydfyn har Fortuna Svendborg længe været en stærk spiller på pigefodbolden med mange piger, et bredt netværk og gode samarbejdsrelationer til de øvrige sydfynske klubber med pigefodbold.

Samtidig har Oure Fodbold Akademi gennem længere tid, qua tilknytningen til Oure Skolerne, haft nogle dedikerede og fagligt stærke kræfter. 

Med samarbejdet, der går under navnet Fortuna Oure, smelter det bedste fra de to verdener sammen. Ydermere skaber samarbejdet en naturlig rød tråd for pigerne gennem hele deres fodboldungdom.

- Fortuna Svendborg er primært stærke på børnefodbolden og de tidlige ungdomsår. Derefter har de, som mange andre klubber, kæmpet med et fastholde pigerne fra de bliver år ca. 15 år. Det er derimod i den alder, at de piger vi har hos Oure Fodbold Akademi, kommer til os. Til gengæld har vi ingen børnespillere, fortæller Allan Jensen fra Oure Fodbold Akademi, og uddyber:

- På den måde bidrager vi i samarbejdet hver især med de aldersgrupper, vi mangler for at skabe en kontinuerlig fodboldrejse og udviklingsmulighed for piger på Sydfyn.

Han fortæller videre om, hvordan samarbejdet kom i stand.

- Jeg har gennem noget der ligner et år haft en dialog med Flemming fra Fortuna om, hvorvidt vi sammen kunne gøre mere for pigefodbolden. På drengesiden er der jo et licnessamarbejde mellem Oure og S.f.B, og vi vil gerne kunne tilbyde de samme gode rammer et sådant medfører til pigerne.

- Derfor går vi efter sammen at opnå pigelicens som Fortuna Oure, og vi tror på det, fordi der er nogle virkeligt dygtige og kompetente mennesker i begge klubber, som virkelig gerne vil pigefodbolden, forklarer Allan og fortæller, at man har holdt positive møder med DBU's talentchef på pige-/kvindesiden herom.

Han afslutter med en ros til samarbejdsklubben ved at berette om, at det er nogle virkeligt dygtige pigespillere, der er i Fortuna Svendborg, fordi de gennem en årrække er blevet trænet rigtigt godt. Der lyder også en ros for det store ansvar klubben gennem mange år har taget for pigefodbolden i hele det sydfynske lokalområde.

Allan beretter afslutningsvis, at han oplever, at de mest ambitiøse piger i dag er nødt til at søge mod Odense for at få deres ambitioner opfyldt. Hvis det lykkes at få licensen i hus, er håbet, at de vil blive på Sydfyn, så de kan bruge mere tid på fodboldbanerne og mindre på vejene.


Get Movin' passede som fod i hose

Tankerne om at sætte yderligere turbo på udviklingen af pigefodbolden startede længe før, man kendte til Get Movin'-projektet. Til gengæld passede ideerne bag det som fod i hose til de dialoger og de planer, man havde i samarbejdet. Derfor var det naturligt at koble projektet og dets rammer og muligheder på.

Get Movin er et samarbejde mellem Nordea-fonden og DBU, der sammen har en ambition om at skubbe til en kultur- og adfærdsændring, der skaber ligeværd mellem kønnene i fodboldens fællesskaber og øger spilleglæden for piger og kvinder landet over.

Målet er at skabe en bæredygtig kulturforandring i klubberne med fokus på bedre rammer for pige- og kvindefodbolden vækst på tværs af både spillere, trænere og dommere. Præcis som det man ønsker i Fortuna Oure.

I Get Movin' arbejder man med 6 forandringsgreb, der skal være med til at sikre det. Nedenfor kan du læse om, hvad de indeholder, og hvordan man i samarbejdet mellem Fortuna Svendborg og Oure Fodbold Akademi vil gribe dem an - i øvrigt i samarbejde med DBU Fyns klubrådgiver Thomas Søfeldt..

1. Get Movin'-klubber+

De første skridt på forandringsrejsen starter i klubledelsen. Her sikres rammevilkårene for pigerne, før der prioriteres rekruttering af nye spillere. Klubben kan ved at udpege en pige/kvindeansvarlig i bestyrelsen sikre, at pige/kvindeindsatsen er en kontinuerlig indsats, hvor klubben handler kønsbevidst og styrker fodbolden som fritidsaktivitet for begge køn.

Derudover kan klubben have et ønske om at igangsætte øvrige klubaktiviteter, der understøtter pige/kvindeindsatsen. Det kan være aktiviteter, der giver mening i den specifikke klub eller i det geografiske område. Aktiviteterne kan omhandle rekruttering, fastholdelse, bedre faciliteter eller andet, der vil medvirke til at skabe ligeværd mellem kønnene og øge spilleglæden for piger og kvinder.

STATUS FOR SAMAREJDET

Samarbejdet mellem Fortuna Svendborg og Oure Fodbold Akademi - kaldet Fortuna Oure - er nu officielt godkendt som Get Movin'-klub. De 2 klubber fordeler ansvaret for de enkelte områder i projektet på forskellige personer.
Nogle af de 6 greb i projektet laves evt. i samarbejde med andre klubber i Svendborg Kommune, hvis der er klubber med pigefodbold der er interesserede.

ORGANSATORISK PRIORITERING AF PIGEFODBOLDEN

Den organisatoriske prioritering af pigefodbolden er på plads i Fortuna Svendborg, der i kraft af deres status som ren pigeklub, naturligt har fokus på og prioriterer pigefodbolden.
Fra Oure FA indgår fuldtidsansatte fra pigeafdelingen som aktive i samarbejdet, hvorved også Oure FA's organisatoriske prioritering af pigefodbolden er på plads.

ØVRIGE KLUBAKTIVITETER/TILTAG

Et udpluk:

 • Fantastisk Fodboldstart for Piger: Fortuna Svendborg har gennem flere år afviklet  har arrangeret DBUs Fantastisk Fodboldstart for piger i flere år. Det fortsætter man med at gøre ud fra den såkaldte IDA-model, hvor skoler og SFO'er besøges for rekruttering via træningstilbud.
 • Børneudviklingstræner: Man har desuden ansat en børrneudviklingstræner, som har ansvar for at modtage alle nye børnespillere og forældre. Børneudviklingstræneren har kontakten til alle børnetrænerne og koordinerer træning og uddannelse af trænerne.
 • Samarbejde om trænere og hold: Fra U13 samarbejder Fortuna Svendborg og Oure FA om at finde trænere til vores pigehold. I alle årgange fra U13 ønsker man at samarbejde med de øvrige pigeklubber i Svendborg, f.eks. i regi af samarbejdshold.
  I U16+U19 har man fælleshold mellem Fortuna Svendborg og Oure FA under navnet Fortuna Oure.
 • Fællestræninger på tværs af klubber: Fortuna Svendborg har i flere år sammen med andre klubber i Svendborg Kommune arrangeret fællestræninger. Oure FA er ny medarrangør og bidrager med trænere til disse træninger. Fællestræningerne foregår hver anden fredag i månederne april-juni og september-oktober. I perioden november-marts afvikles fællestræningerne hver uge.
 • Træning på tværs af U13-U19: Det nye klubsamarbejde Fortuna Oure medfører 2 gange træning, mandage og torsdage, hvor U13-14-15-16 og 19 samtræner. Den fysiske træner starter træningen, med hjælp fra holdenes trænere. Tanken er, at de ældste skal være forevisere/rollemodeller for de yngste, når det handler om koordination/Pre-activate/styrke, samt tekniske øvelser. De starter sammen, men når man går til spiltræning skilles holdene, inden de igen slutter sammen. Det er tanken, at individuelle udviklingsområder, ud fra udviklingssamtale med den enkelte spiller, bliver styrende for træningen. Således vil spillerne på tværs af årgange træne sammen ud fra deres udviklingsområde. Afslutninger, teknisk, fysisk træning i 20-30 min. af træningen, hvor U19 træner samme øvelse med en U13 spillere. Således går trænerne på tværs og træner alle årgange, og spillerne går på tværs af årgangene, udfra deres udviklingsområde.
 • Fysisk træner: Der ansættes en fysisk træner, der er i klubben to gange om ugen. Dette gøres med henblik på at forbedre/skadesforebygge med udgangspunkt i piger/kvinders anatomi.Der laves individuelle planer vedr. træneruddannelser. Dette gøres bl.a. i samarbejde med højskolen og kommunens øvrige klubber/foreninger.
2. Ambassadør+

Get Movin’ ambassadører fungerer som rollemodeller i klubben og i nærmiljøet. Get Movin'-klubber forpligter sig til at arbejde for at finde sådanne ambassadører.

En ambassadør er som udgangspunkt en ung pige/kvinde, der spiller eller har spillet fodbold, er træner, dommer, klubleder eller på anden vis har en stærk tilknytning til fodboldklubben.

Som Get Movin’ ambassadør bliver man en del af et stærkt netværk på tværs af Danmark. Sammen bliver ambassadørerne uddannet på ambassadør camps, hvor de klædes på til besøg i skoler og SFO’er. Ambassadør-camps og netværk er faciliteret af DBU. Sammen er ambassadørerne en stærk stemme i Get Movin’.

TILTAG

Fortuna Oure har fundet 8 piger i alderen 15 til 18 med interesse i at blive trænere i klubben. De holder informationsmøde for pigerne for at fortælle om mulighederne i at få træneruddannelse, blive trænere eller blive ambassadører i klubben.

I de kommende år ønsker man at finde/udnævne mindst én ny ambassadør, så der altid er mindst 2 ambassadører i klubben.

Klubbens ambassadører deltager så vidt muligt på ambassadørcamps.

3. IDA-modellen+

Som en del af kulturændringen skal klubbens nærmiljøer også sættes i spil. IDA-modellen er inspireret og opkaldt efter Ida Kvist Andersen, der i sit sabbatår på egen hånd gennemførte fodboldlege for piger i en række af Svendborgs SFO’er. Via en håndholdt indsats lykkedes det at rekruttere piger med over i de lokale fodboldklubber. IDA-modellen består af to dele: et skolesamarbejde og et SFO-samarbejde.

Klubbernes ambassadører afvikler fodboldaktiviteter og fortæller om egne fodboldoplevelser på skolernes mellemtrin, og i SFO’er introduceres fodboldforløb for piger med efterfølgende tilbud om træning i fodboldklubben.

Tiltag

Der findes en ansvarlig for besøgene i SFO’er og skoler (Indtil videre har det være Ida Kvist Andersen, som modellen er opkaldt efter).

I slutningen af juni eller ved skoleopstart i august kontaktes 3-5 skoler i nærheden af Fortuna Svendborg. Her tilbydes at klubben kommer med 2 trænere/ambassadører og laver fodboldaktiviteter for pigerne. Besøgene gennemføres forår og efterår.

Pigerne får en flyer, hvor de inviteres til at besøge klubben på en bestemt træningsdag.

Denne dag står ambassadørerne og trænere klar til at modtage/træne pigerne og informere forældrene om fodbold i klubben.

Dette gentages hvert år. Første gang forår 2024.

4. En ny generation af trænere og dommere+

En baggrundsanalyse lavet forud for Get Movin’ viser, at pigehold ofte mangler trænere, der kan træne deres hold, og dommere, der kan dømme deres kampe. Samtidig er der markant færre kvindelige end mandlige uddannede trænere og dommere. Derfor handler næste skridt på forandringsrejsen om at uddanne flere kvindelige trænere og dommere. En forbedret diversitet skal sikre, at pigerne får nære rollemodeller at spejle sig i.

DBU Get Movin’ klubber arbejder derfor aktivt for at få flere kvindelige frivillige med fokus på trænerrollen og dommergerningen. I handleplanen beskrives hvordan klubben vil gribe rekrutteringen an.

Tiltag på trænersiden

Børneudviklingstræneren har ansvar for at udvikle de piger der viser interesse for trænerrollen. 

I 2022 og 2023 har Fortuna Svendborg haft piger med i projekt Fremtidens trænere. Det vil man også søge om at få i de efterfølgende år, hvor projektet løber.

Man vil også arbejde på at finde andre 14-18 årige piger blandt klubbens spillere, der vil prøve at være assistenttrænere. De vil blive tilbudt at tage C-kurser. Man stræber i mod at lave to C1 kurser og et C2 kursus i perioden, og man tilbyder desuden C3 til dem, der ønsker det.

Desuden afvikles der C-kurser på Oureskolen og der arbejdes på fælleskurser via trænerudvikler Allan Jensen, der er tilknyttet begge steder.

Tiltag på dommersiden

Man vil rekruttere blandt klubbens ældste ungdomsspillere. De skal starte med at være kampledere til U8 eller U10 DBU Fyn-stævner (3M og 5M). Til deres første kampe skal de coaches af en voksen træner/dommer fra klubben. Derefter skal pigerne motiveres til at tage et kamplederkursus og/eller dommerkursus.

Der sendes 2-4 afsted på dommergrundkursus i Næsby i starten af 2024.

Herefter vurderes der på, om der skal laves et dommergrundkursus afholdt på Oure Skolerne senere i perioden.

 

5. Diversitetsakademier+

Get Movin’ udbyder to-tre Diversitetsakademier årligt. Diversitetsakademierne vil sætte fokus på at ligeværd mellem kønnene bliver en grundlæggende og integreret del af praksis i klubberne. Det gælder fra ledelsesniveau og ud i de enkelte trænerled i klubberne. Derfor er Diversitetsakademierne målrettet klubledelser og trænere fra hver DBU Get Movin’ klub.

Diversitetsakademierne byder på eksterne og interne eksperter, der sætter fokus på køn, diversitet, sport og fodbold. Samtidig skabes netværk og inspiration mellem klubber, der har samme motivation om at styrke pige- og kvindeindsatsen i dansk fodbold.

Tiltag

Mindst én person deltager på diversitetsakademiet hver gang. Bestyrelse vælger/finder en person, som kan være forskellig fra gang til gang.

6. Flytbar fællestræninger+

Flytbar Fællestræning bygges op om et klyngesamarbejde mellem pigehold fra forskellige klubber i samme geografiske område. Tilbuddet er til alle piger, der er motiveret for et ekstra træningstilbud, og er organiseret, så pigerne matches på niveau, og derfor udfordres på deres fodboldtekniske færdigheder.

Der er to formål med Flytbar fællestræning:

 1. Spillerudvikling af piger
  Spillermålgruppen er som udgangspunkt piger mellem 10 og 16 år. Den præcise målgruppe afhænger af det lokale behov.

 2. Et løft i uddannelse og kompetencer for klubtrænere
  Det er intentionen, at pigeholdenes trænere modtager inspiration og et løft i kompetencer på træningsbanen.

Flytbar Fællestræning faciliteres af en Get Movin’ træner, der er ansvarlig for at skabe et fagligt tilpasset træningsmiljø med rum for mesterlæring, differentiering, matchning, arbejde med gruppedynamikker, feedback og involvering af klubtrænerne til fællestræningen. Hver træning afsluttes med en ”tredje halvleg” med fokus på socialt samvær.

Tiltag

Der arrangeres flytbar fællestræning for alle klubber i Svendborg Kommune, der har pigespillere. I perioden november til og med marts afholdes fællestræning én gang ugentlig. I perioden april-juni og august-oktober afholdes det én gang månedlig.

Alle klubberne kan byde ind som vært for træningerne på skift. I vinterhalvåret vil træningen primært være på Oure Skolerne, hvor der er kunstgræsbane.

Fællestræningerne vil være for årgange U11 til U14.  

Der udarbejdes en fælles plan til fremtiden med klubrådgiver vedr. flytbar fællestræning.


Udviklingen breder sig i Danmark, på hele Fyn og især på Sydfyn

DBU har en udviklingsplan for pige/kvindefodbolden, der i 2023 blev fulgt op af en talentudviklingsstrategi for piger. Lokalt hos DBU Fyn er pige- og kvindefodboldens udvikling også et prioriteret indsatsområde, og derfor nedsatte vi i 2023 et pige-/kvindeudvalg, der skal bidrage til at sætte spot og turbo på udviklingen af fodboldmiljøer for piger og kvinder på Fyn.

Helt lokalt - i Svendborg Kommunes fodboldklubber - snører flere og flere piger- og kvinder støvlerne og stiller til kamp og kammeratskab på grønsværen. Der er initiativ og virkelyst i kommunens klubber og en positiv udvikling er i gang.

Den udvikling vil Svendborg Kommune gerne understøtte. Derfor inviterer man i samarbejde med DBU Fyn 6. februar alle interesserede klubber til en aften med fokus på konkrete udfordringer, ambitioner og ønsker for pige-/kvindefodbold i kommunen.

Mødet vil kredse om spørgsmålene:

 • Kan vi samarbejde om at sikre turneringstilbud for alle aldre?
 • Hvordan skaber vi fodboldfællesskaber for piger i et klubmiljø domineret af drenge?
 • Kan vi lave en fælles fodboldcamp for piger - eller noget andet socialt?

Invitation og info om tilmelding er sendt til klubberne i Svendborg Kommune.