Tilbage i september søgte vi efter personer med rødder i den fynske fodboldmuld, som på frivillig basis ville bidrage til DBU Fyns bestyrelses ønske om at styrke fynsk pige- og kvindefodbolden som enten udvalgsmedlemmer eller som del af det understøttende netværk.

- Knap 30 kandidater meldte sig på banen, og det var faktisk flere, end vi havde turde håbe på, fortæller Helene Hagsten Pedersen fra DBU Fyns bestyrelse, som nu også har sat sig for bordenden som forperson for DBU Fyns nye pige- og kvindeudvalg.

- Det vidner bare om, at der er mange gode og engagerede kræfter på Fyn, der virkelig brænder for at skabe gode rammer og miljøer om pigerne og kvinderne i de fynske klubber. Det - og summen af de input ude fra klubberne, det giver - er et virkelig stærkt afsæt for vores fremadrettede arbejde. Derfor var det helt afgørende for os, at vi rakte bredt ud.

Udvalget består i dag af følgende personer:

 • Helene Hagsten Pedersen (forperson), DBU Fyn
 • John Bæksted, Odense Q
 • Lenni Lund, Næsby BK
 • Michael Hemmingsen, Flemløse BK
 • Nicoline Løvenskjold Guldsing, OKS
 • Yasmin Juul Amer, MG&BK
 • Jannie Iwankow Søgaard
 • Thomas Søfeldt (koordinator), klubrådgiver v. DBU Fyn

Udvalgsmedlemmerne satte sig første gang sammen d. 27. november 2023, hvor de formelle rammer blev sat, og hvor udvalgets rolle blev drøftet.

- En af de ting, der er vigtige for os er, at vi indgår i et naturligt, tæt og løbende samspil med de allerede bestående DBU Fyn-udvalg, som f.eks. seniorudvalget, ungdomsudvalget og børneudvalget. Skal vi lykkes med at styrke pige-/kvindefodbolden, skal vi trække i de samme retninger og tænke på tværs, forklarer Helene videre.

Udvalgets kommissorie (uddrag)

Formål
At udvikle og samtænke pige- kvindefodbolden på Fyn i samarbejde med de stående udvalg børn, ungdom og senior, med det endemål at Fynsk pige- og kvindefodbold bliver integreret som en naturlig del af de eksisterende udvalg i DBU Fyn.

Arbejdsopgaver

 • At understøtte arbejdet med pige- kvindefodbolden på Fyn.
 • At bidrage til faglig kvalificering af projekter og tiltag i relation til pige- kvindefodbolden på Fyn.
 • I samarbejder med stående udvalg at nytænke ideer, der kan understøtte pige- kvindefodbolden på Fyn.
 • At være sparringspartner for de udvalg, der i forvejen arbejder med pige- kvindefodbold på Fyn.
 • At udarbejde indsatser for pige- kvindefodbolden, der understøtter den af DBU Fyns bestyrelses vedtagne strategiske retning.
 • At stille udvalgsmedlemmer til rådighed til tværfagligt arbejde, herunder f.eks. udarbejdelse af høringssvar og i forbindelse med ad hoc projekter.

Netværket aktiveres første gang

Foruden udvalget er altså etableret et netværk bestående af de personer, der også viste interesse. 

- Det ligger os meget på sinde, at netværksmedlemmerne også får en vigtig rolle i udviklingen. Vi kan ikke drive udviklingen alene i udvalget. Vi har brug for et stort netværk ude i klubberne til dels at give os input og til dels "oversætte" vores tanker og ideer til praksis ude i klubberne, påpeger Helene.

Netværksgruppen og udvalget mødes for første gang d. 21. februar i Næsby BK. Her vil man drøfte emner som:

Det næste arrangement er allerede planlagt til november i forbindelse med en kvindelandskamp.


Kulturændring skal bane vejen

Der foregår allerede rigtig meget godt arbejde omkring pige- og kvindefodbolden i de fynske klubber, men baren skal ifølge Helene være endnu højere.

- Det kræver en påvirkningen af kulturen og klubmiljøerne i de fynske klubber, der fremmer pigernes vilje til at være en del af fodbold- og klublivet. Der har vi som DBU Fyn et ansvar for at skubbe på og understøtte.

Hun forklarer videre, at det er en udvikling, der kræver et langt, sejt - men også spændende - træk. Hun understreger samtidig, at det er afgørende, at der løbende skabes konkrete resultater, der viser, at man er på rette vej.

Kulturændringen kan og vil have mange former, og en af dem er centreret om fodboldens ord og sprog. Her er der - i forlængelse af projektet Get Movin' - et ønske om at kønsneutralisere fodboldsproget, så det i højere grad favner begge køn. Derfor har udvalget også lagt op til, at man i DBU Fyn omdøber ordet Formand til Forperson og Næstformand til Næstforperson. En betragtning der også har været drøftet i flere af DBU Fyns øvrige udvalg, og som har vundet genklang i DBU Fyns bestyrelse:

- I bestyrelsen ser vi det som et naturligt led i at udvikle DBU Fyn i takt med samfundet, som vi tror på kan være en brik i at skabe større kønsligevægt i fodboldens verden og i DBU Fyns organisation, forklarer DBU Fyns formand, Bjarne Christensen.

Det kræver i praksis en ændring af DBU Fyns love for at formalisere det, og derfor stiller bestyrelsen det som forslag til de fynske fodboldklubber d. 28. februar på delegeretmødet.

Udvalgets fokus i den kommende tid bliver - i samarbejde med netværket - at lave et oplæg til en fynsk og praksisnær vinkel på den omfattende udviklingsplan, som DBU har på pige-/kvindefodbolden. 

Følg med løbende

Vi vil løbende i 2024 gennem en række nyheder følge med i udvalgets og netværkets arbejde, og hvordan det påvirker udviklingen af fynsk pige- og kvindefodbold.

Bolden er hermed givet op, og det giver dig - kære læser - en mulighed for at følge med.