I maj afholdt vi et infomøde om DBU Børneklub, og en af de deltagende klubber var Højby S&G. Faktisk deltog de med hele 5 personer fra bestyrelsen. Det vidner om en klubledelse, der star sammen om at skabe en retning for børnefodbolden.

Vi har talt med en af deltagerne - klubbens næstformand, Michael Hansen.

Hvorfor har I truffet beslutningen om at blive DBU Børneklub?

- Vi ser nok os selv i stor grad som en børneklub. Vi har i forvejen arbejdet på noget, som vi kalder "Det Blå Klubhus", hvilket stiller os i en stærk position i forhold til at blive DBU Børneklub, da vi allerede har taget stilling til mange af de krav, der stilles i forhold til at blive godkendt. Desuden er det en kæmpe blåstempling af klubben udadtil, i forhold at man får DBU's mærkat på og derved kan vise, at det arbejde man laver indenfor børnefodbolden faktisk anderkendes af en faglig organisation som DBU.

Hvordan oplever I processen indtil videre?

- Vi har fået god hjælp af DBU Fyns børneklubrådgiver, som hjælper os med at oversætte DBU Børneklub tankerne, så de passer til vores klub. Og så var infomødet virkelig godt i forhold til at få konkretiseret nogle af de ting, der står i materialet om DBU Børneklub. Det var fedt at høre de praktiske eksempler fra hverdagen fra de personer fra klubber, der allerede er DBU Børneklub.

Hvad håber I, at det at blive DBU Børneklub kan bringe til jeres klub?

- Vi håber selvfølgelig, at mærkatet kan være med til at vise, at det arbejde man laver i klubben ikke blot er for synets skyld, men at vi nu selv stiller os på mål for vores værdier og procedurer ved at skulle kunne stå til regnskab overfor DBU vedrørende dette. 

- Desuden lægger der en stor fordel, i den kommunikation vi bringer til omverdenen of vores lokalsamfund i forhold til at vi kan få lov til at kippe med flaget som en godkendt DBU Børneklub. 

- Det stiller os ydermere i en position, hvor vi som klub står stærkere, da vi får adgang til en del ekstra rådgivning og ikke altid selv skal forsøge at opfinde den dybe tallerken.

Forudsætninger for at blive DBU Børneklub

Prioritering af børnefodbolden økonomisk og organisatorisk+

Det er afgørende, at børnefodbolden er for­ankret ind i bestyrelsen, så der er sikkerhed for, at den prioriteres helhjertet. Det er vigtigt med tydelighed i for­hold til, hvem der gør hvad. Der er selvsagt et utal af måder at gøre det på.

Organiseringen er op til bestyrelsen, så om man har et børneudvalg, en børneformand, et ungdomsudvalg eller hvordan og hvorledes, arbejdet sker i praksis, så ansvaret for klubbens børnefodbold er tydeligt fordelt eventuelt på flere niveauer. I bund og grund handler det om, at bestyrelsen prioriterer og sikrer et stærkt organisatorisk set up for børnefodbolden.

Samtidig skal bestyrelsen prioritere børnefodbolden økonomisk, og dermed sikre at der er den nødvendige økonomi til at løfte indsatserne, samt sikre kvaliteten i børnefodbolden. Den økonomiske prioritering i klubbens som helhed må ikke være en begrænsning for at forbedre børnefodbolden.
Økonomisk prioritering kan for eksempel betyde, at fordelingen af økonomien afspejler medlemsandelen i børnefodbolden. Økonomisk prioritering betyder også, at klubben ønsker at investere i børnefodbolden. Det kan for eksempel være at bruge økonomi på uddannelse af trænere, tilknytning af en børneudviklingstræner (lønnet/ulønnet) etc.

Tilslutning til og efterlevelse af DBU's Børnesyn+

Hvis I vil være DBU Børneklub, skal I tilslutte jer DBU’s Børnesyn og gøre det til (en del af) jeres værdigrundlag for børnefodbolden i klubben.

Fundamentet for en god børnefodboldklub er det værdigrundlag, som klubben bygger på. Det er af afgørende betydning for implementeringen af et kontinuerligt godt børnefodboldmiljø, at alle er bekendt med klubbens værdier, og at værdierne bliver gjort til adfærd og handlinger i praksis.

DBU’s Børnesyn markerer et nybrud. Det rummer både rettigheder og løfter. Som ordvalget antyder, så er der tale om noget andet og mere end blot holdningstilkendegivelser. Det er forventninger og krav, som vi stiller hinanden indbyrdes, og som, børnene har krav på, bliver indfriet. Med dette ønsker vi at sætte barnets tarv i centrum, også i fodboldklubben. Børnene har ret til at blive mødt af ansvarlige og engagerede voksne, som vil alle børnene det bedste på børnenes egne præmisser.

TILKNYTNING AF EN BØRNEUDVIKLINGSTRÆNER+

I løbet af det første år som DBU Børneklub, skal klubben tilknytte en børneudviklingstræner, der er kontraktligt forpligtet (lønnet eller ulønnet). 

En børneudviklingstræner er klubbens garant for, at klubbens børnetrænere klædes på fodboldfagligt og pædagogisk til at kunne varetage den daglige børnefodboldtræning.
En børneudviklingstræner understøtter alle klubbens børnetrænere fagligt på banen og
hjælper med at skabe en forældrekultur, hvor forældre er oplyste og oplever sig mødt positivt.

Med denne ressourceperson ansat, sikrer I jer som klub samtidig, at det er nemmere at rekruttere og fastholde trænere, idet de oplever sig som en del af et klubfællesskab og ikke oplever at være  overladt til sig selv. 

Vedtagelse af børnepolitik+

Før I kan kalde jer DBU Børneklub, skal I have nedskrevet en børnepolitik, som bestyrelsen skal have vedtaget. Det er lovpligtigt at indhente børneattester, og børnepolitikken skal derfor indeholde en procedure for dette.

Her finder du en vejledning, der kan hjælpe jer på vej mod jeres egen børnepolitik:

Det er obligatorisk at indhente børneattester. Læs mere om børneattester her.

Hvordan kommer vi i mål?+

I får hjælp af en DBU Børneklubrådgiver som step for step hjælper jer igennem de 4 forudsætninger.

Dels med at drøfte dem, og hvad de kan betyde i jeres klub og dels med en plan for, hvordan I får dem implementeret.

Med andre ord: Vi er med jer på vejen!

Hvordan påtænker I, at værdierne som DBU Børneklub bringer skal sive ned/ud gennem klubben til trænere, forældre osv., så de lever i praksis?

- I "Det Blå Klubhus" har vi nedskrevet visioner, mission, værdier, procedurer, mm. Vi er ved at opdatere vores "Det Blå Klubhus", så det i højere grad afspejler det at være DBU Børneklub.

- Derudover tilknytter vi børneudviklingstræner, som vil være tilstede på anlægget og hele tiden have fingeren på pulsen i forhold til vores børne- og ungdomshold, og som altid står til rådighed for vores trænere. Han skal være med til at sikre, at vi navigerer efter DBU's børnesyn i hverdagen.

- Derudover skal vi videreformidle det hele på trænermøder, forældremøder osv., hvor vi skal formulere den kultur, vi fremadrettet ønsker i klubben. Det skal være med til at lave klare linjer og procedurer, så vi ikke væver for meget i forhold til de enkeltstående tilfælde, men altid kan henvise til de retningslinjer, vi er blevet enige om.

- Alt i alt skal dette være en gave til børnene, så vi giver dem de bedste forudsætninger for at være lige nøjagtigt det barn og den fodboldspiller, som de ønsker at være. Det er fedt, at vi ikke står alene, men at vi i samarbejde med resten af Fodbolddanmark forsøger at skabe den bedste fremtid for børnene.

Hvad med din klub?

Har I også et ønske om at styrke børnemiljøet i klubben, er det oplagt at kigge mod at blive DBU Børneklub. Så er vi nemlig med jer på rejsen, og det er endda gratis at få hjælp af en DBU Børneklubrådgiver.

Se mere her: