DBU Børneklub

Collage 3

DBU Børneklub er for de klubber og klubledere, som ønsker at gøre noget særligt ud af børnefodbolden i klubben, og som derfor ønsker at samarbejde med DBU om at løfte børnemiljøet i deres klub. Når man indgår i et samarbejde, så kan klubben selvfølgelig stille nogle krav til lokalunionen i forhold til den hjælp, sparring og vejledning, man ønsker at modtage, ligesom vi som forbund kan stille en række fokuspunkter eller kriterier op, som klubben – sammen med DBU Børneklubrådgiveren – kan arbejde hen imod at leve op til.

 

For de klubber der virkelig vil

Lokalunionerne ønsker at indgå i samarbejder med de klubber, som ønsker at prioritere børnefodbolden. De klubber har allerede taget det vigtigste skridt i forhold til at blive gode eller endnu bedre børneklubber. Så snart klubben har lavet en aftale med lokalunionen om et samarbejde, stiller lokalunionen en Børneklubrådgiver til rådighed, som sammen med klubben går i gang med arbejdet mod at gøre klubben til så god en børneklub som muligt.

I første omgang vil Børneklubrådgiveren sammen med jer arbejde henimod at opfylde de fire forudsætninger for, at I kan blive DBU Børneklub. Når I underskriver en samarbejdsaftale, stilles en DBU Børneklubrådgiver gratis til rådighed i op til 25 timer. 

Når I er godkendt som DBU Børneklub, tilbyder vi som forbund løbende sparring til såvel klubbens bestyrelse som klubbens børneudviklingstræner(e) og børnefodboldansvarlige, herunder facilitering af diverse netværk og uddannelse/kurser for klubbens børneudviklingstræner(e).

 

DBU Børneklubvejledning: Forudsætninger og anbefalinger

Der er nogle forudsætninger, som man som klub skal leve op til for at kunne kalde sig DBU Børneklub. Læs om forudsætningerne her.

Udover forudsætningerne er der nogle klare anbefalinger fra DBU til alle fodboldklubber med børnefodbold. Læs de klare anbefalinger her.

Endelig er der nogle yderligere anbefalinger til, hvordan fodboldklubber kan gøre i forvejen gode børnemiljøer endnu bedre. Læs de yderligere anbefalinger her.

 

Promovering som DBU Børneklub

Når I er blevet godkendt som DBU Børneklub, modtager I et synligt bevis på dette med materialer (fysiske og digitale), som I kan bruge til at promovere jer som DBU Børneklub. I får blandt andet adgang til at bruge dette logo:

Horisontalt Logo DBU Børneklub Rød

Bliv DBU Børneklub

Hvis din klub gerne vil være DBU Børneklub, skal I starte med at kontakte jeres lokalunion. Kontakt jeres lokale klubrådgiver eller skriv til en af følgende mailadresser:

info@dbujylland.dk

info@dbufyn.dk

info@dbusjaelland.dk

info@dbukoebenhavn.dk

info@dbulolland-falster.dk

info@dbubornholm.dk