En DBU Børneklub er karakteriseret ved et godt børnemiljø og en vilje og lyst til kontinuerligt at arbejde netop for det.

Vi oplever, at gevinsterne er ret tydelige hos de klubber, der bliver DBU Børneklubber.

5 gode grunde til at blive DBU Børneklub

1. Tydelige klubværdier og noget fælles at arbejde for+

Som DBU Børneklubber udarbejder I sammen med børneklubrådgiveren et tydeligt værdisæt for klubbens arbejde med børnemiljøet baseret på DBU's børnesyn. Det giver klubben et tydeligt ståsted og nogle klare holdninger til, hvad man står for som klub.

Sammen med børneklubrådgiveren planlægger I også, hvordan værdisættet kommer til live i praksis på og uden for banerne, så det gennemsyrer klubbens hverdag.


- Vi har fået en krog at snakke børnefodbold ud fra. Det gør sig gældende ift. bestyrelsesmøder og den løbende snak med vores børnetrænere. Her er der fokus på en dialog omkring, hvad god børnefodbold er, samt hvordan vi sammen skaber et godt miljø på banerne.

Dennis Færch Borch,
DBU Børneklubansvarlig og børneudviklingstræner, Morud IF

2. Sammenhæng og struktur+

Som DBU Børneklub har man en såkaldt børneudviklingstræner, som vi ofte omtaler som "træner for trænerne". Hans/hendes rolle er at støtte, hjælpe og udvikle klubbens børnetrænere i hverdagen. Det giver en rød tråd i klubbens børnearbejde og en struktur for, hvordan man som klub arbejder sammen om at styrke børnemiljøet.

Jeg synes, at samspillet mellem bestyrelsen og trænerne fungerer rigtig godt. Det gjorde det også tidligere, men jeg fornemmer, at det er blevet lettere at være børnetræner i klubben.

Karina Freltoft Stenderup,
Formand, Aarslev BK

3. Kvalitet via uddannede trænere+

Sammen med DBU Børneklubrådgiveren lægges en uddannelsesplan for jeres børnetrænere, så I sammen sikrer, at de tilbydes relevant uddannelse. Det skaber øget faglighed og højner kvaliteten i jeres fodboldtilbud til børnene - både på det fodboldfaglige og det pædagogiske plan.

Vores tal viser at børn i DBU Børneklubber oftere trænes af uddannede trænere, end børn der spiller fodbold i klubber, der ikke er DBU Børneklub.

- Vi har fået sat fokus på at skabe et godt børnemiljø og alle vores trænere er som minimum C1 uddannet og flere C2. Det gør også, at vores trænere føler sig bedre klædt på til opgaven. De er helt sikkert blevet dygtigere og laver i dag mere kvalificeret og målrettet træning. 

Thomas Øksenhøj Sørensen,
DBU Børneklub-ansvarlig, Bogense G & IF

4. Trænerfastholdelse og øget engagement+

Klubbens børneudviklingstræner har også en vigtig rolle i at skabe et fællesskab omkring børnetrænerne. Det, kombineret med fokus på uddannelse og udvikling, skaber engagement hos børnetrænerne, og det er med til at de trives i rollen.- Vi har fået et øget fokus på feedback og børneudviklingstræneren arbejder også med at samle klubbens trænere til snak om udvikling og fremtidige mål,

Jan Sørensen,
Formand og børneudviklingstræner, Hesselager Fodbold.


- Der er samtidig blevet en god sparring træneren i mellem og med vores børneudviklingstræner. Det har også være med til at fastholde trænerne i klubben.

Thomas Øksenhøj Sørensen,
DBU Børneklub-ansvarlig, Bogense G & IF


- Jeg oplever, at engagementet hos hver træner, årgangsansvarlige og assistenter, er blevet højere efter de har fået en uddannelse, fordi de føler mere ansvar, men også fordi de føler, de har bedre styr på træningen.

Peter Rasmussen,
Børneudviklingstræner, Aarslev BK

5. I får hjælp hele vejen - også efter I er blevet DBU Børneklub+

Processen med at blive DBU Børneklub starter med en uforpligtende dialog med jeres lokale DBU Fyn klubrådgiver.

Derefter indgår I en aftale med ham om et gratis klubudviklingsforløb på ca. 25 timer, hvor I sammen arbejder med at komme i mål med de fire forudsætninger, der skal være opfyldt for at klubben kan kalde sig DBU Børneklub:

  • Klubben prioriteter børnefodbolden økonomisk og organisatorisk
  • Klubben tilslutter sig og efterlever DBU's Børnesyn
  • Klubben tilknytter en kontraktligt forpligtet børneudviklingstræner (lønnet eller ulønnet) i løbet af det første år som DBU Børneklub
  • Klubben nedskrivning en børnepolitik i klubben, herunder procedure for indhentning af lovpligtige børneattester - som underskrives af bestyrelsen

Børneklubrådgiveren hjælper jer igennem den proces, og derefter fortsætter jeres fællesrejse med ham om løbende at styrke klubbens børnemiljø.

Hør mere om DBU Børneklub på infomøde

Mandag d. 29/4, kl. 17-20 inviterer vi alle interesserede klubpersoner til infomøde om DBU Børneklub.

Mødet er primært rettet mod klubber, der har ambitioner om at blive DBU Børneklubber eller er nysgerrige på det, men alle er velkomne - og eksisterende DBU Børneklubber, der gerne vil lade sig inspirere og dele ud af deres erfaringer.

Her kan I få mere info og høre praktiske erfaringer fra nogle af de fynske DBU Børneklubber.

Læs mere og tilmeld her: