DBU’s børnesyn er det værdisæt, som danner fundamentet for DBU’s nye børnestrategi. 12 rettigheder danner sammen med 10 børneløfter grundpillerne i det vigtige børnesyn.

Børnesynet er til for at give alle fodboldbørn lige muligheder og positive oplevelser, hver gang de spiller fodbold.

En grundlæggende rettighed for fodboldbørn i Danmark er, at de alle sammen har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination. Bliv klogere på denne børnerettighed her:

Umiddelbart tænker du sikkert, at ”selvfølgelig diskriminerer vi ikke i min klub”, men måske gør I uden at tænke over det?

At alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination, betyder nemlig, at ingen favoriseres eller udelukkes på grund af for eksempel deres køn, hudfarve eller kompetencer med bolden. Det betyder for eksempel, at pige- og drengehold har lige meget ret til at spille på de bedste baner, at første- og tredjeholdet har lige meget ret til materialer, træningstilbud og økonomiske ressourcer fra klubben, og at alle fodboldbørn i klubben har lige adgang til uddannede trænere.

Alle børn har også lige meget ret til at blive tilbudt at spille kamp og til lige meget spilletid i den enkelte kamp uanset deres fodboldmæssige kompetenceniveau.

Det tidligere Halvdelen Af Kampene-princip (HAK-princippet) er erstattet med princippet om Lige Meget Spilletid. Det går, som navnet antyder, ud på, at alle børn skal tilstræbes at spille lige meget i alle kampe – det har de simpelthen lige meget ret til. Formålet er ikke, at trænerne skal stå med lommeregneren og stopuret fremme for at sikre, at alle spillere får lige mange sekunder på banen, men det nye princip handler om, at trænerne bliver endnu mere opmærksomme på at fordele spilleminutterne bredt ud.

 

  • Det er vigtigt at forstå intensionen med tiltaget om lige meget spilletid til alle børn i den enkelte kamp. Dette værdiprincip er en rettesnor og en hjælpende hånd til trænerne. Der kan selvfølgelig være tilfælde, hvor princippet ikke bruges, fx når der er skadede, trætte eller overophedede spillere, og det er altid hensynet til det enkelte barn, der skal veje tungest. Men princippet om Lige Meget Spilletid må aldrig tilsidesættes af træneren for at jagte et resultat. Det er lige netop resultatfodbold-mindsettet, vi skal væk fra i børnefodbolden. Alle børnefodboldkampe er udviklingskampe. Alle spillere har ret til lige meget spilletid uanset deres niveau på kuglen, forklarer Jesper Jacobsen, fagspecialist og teamleder for DBU Børnefodbold.

Børnene har ret til, at kvaliteten af deres trænings- og kampmiljøer sikres

For at sikre at alle børn får positive oplevelser hver gang de spiller fodbold, er det vigtigt, at der bliver ført periodiske tilsyn med børnenes trænings- og kampmiljøer. Det har børnene faktisk ret til ifølge DBU’s børnerettigheder.

Som klub skal I for at være tro mod DBU’s børnestrategi derfor engagere en ansvarlig person, som har føling med, hvordan fodboldmiljøet både til træning og kamp udvikler sig eller ikke udvikler sig for børnene i klubben.

Det kan fx være en børneudviklingstræner, der sikrer et godt læringsmiljø for børnene ved at træne børnetrænerne, så de kan give alle børn nogle endnu bedre fodboldoplevelser.

En børneudviklingstræner er klubbens garant for, at klubbens børnetrænere klædes på fodboldfagligt og pædagogisk til at kunne varetage den daglige børnefodboldtræning. En børneudviklingstræner har til opgave at understøtte alle klubbens børnetrænere fagligt på banen og hjælpe med at skabe en forældrekultur, hvor forældre er oplyste og oplever sig mødt po­sitivt.

Børn har ret til social sikkerhed i fodbolden

Børnene i klubben skal kunne føle sig trygge ved de voksne, der har en tilknytning til klubben. Ingen fodboldbørn må opleve svigt, krænkelser eller overgreb. Det er vigtigt for barnet at vide, hvad der kan accepteres, og det er afgørende, at de ansvar­lige voksne, der organiserer børnefodbold, kan og vil skabe trygge miljøer. Det er en grundlæggende børnerettighed, som er en del af DBU’s børnesyn.

For at sikre børnenes sikkerhed opfordres alle fodboldklubber med børnefodbold til at lave en børnepolitik. Sådan en kan blandt andet rumme en omklædningsrumspolitik og en politik vedrørende brug af mobiler og sociale medier.

Vil I være klogere på børnerettighederne og sikre, at I overholder dem i jeres klub?

Jeres lokale klubrådgiver kan hjælpe jer med at arbejde i dybden med at implementere det nye børnesyn og udarbejde en børnepolitik i jeres klub. I kan arbejde med det ved at gennemgå jeres eksisterende procedurer på børneområdet og se, om noget skal opdateres. På den måde kan I sikre, at I overholder alle børnerettighederne og dermed bidrager til et godt børneliv for jeres fodboldbørn.

Fodboldbørns rettigheder i Danmark er inspireret af FN’s Børnekonventionen. DBU’s nye børnesyn består af 12 rettigheder og 10 børneløfter. Hvor rettighederne beskriver barnets grund­læggende rettigheder som menneske, er bør­neløfterne handlingsanvisende for, hvordan børnetræneren og andre voksne pædagogisk arbejder med børnene i fodboldmæssige sam­menhænge.

Se de 12 børnerettigheder her og de 10 børneløfter her.