Forældre er nogle af de vigtigste personer i et barns liv, og når børns behov og rettigheder skal sættes i centrum, er inddragelse af forældre helt essentiel. Forældre skal af de ansvarlige voksne i fodbolden ses som ressourcepersoner. Fodboldbørn har ret til, at der sker en kom­munikation og et samspil mellem de voksne i fodboldklubben og børnenes forældre, fordi det er væsentligt i forhold til at kunne varetage børns tarv bedst muligt. Forældre kan vejlede deres børn i forhold til børnenes motivation, evner og udviklingsmuligheder og har kendskab til alle barnets livsarenaer. De skal ses som ressourcepersoner og nøglesamarbejdspartnere.

Et konkret tiltag, som I som klub kan gøre for at sikre denne børnerettighed kunne være at afholde forældremøder løbende og oplyse forældre om set uppet i klubben. Her kan I fortælle om jeres trænings- og kamptilbud samt de sociale muligheder for både børn og voksne m.m. Desuden kan I tale om jeres børnepolitik ved disse lejligheder og få forældrene godt på banen.

Det er også en mulighed at bede forældre om på skift at hjælpe til ved træninger eller medbringe forældrekaffe eller lignende til kampe. Det er små tiltag, der kan hjælpe til bedre inddragelse og samarbejde med forældregruppen på et hold.  

God inddragelse og godt samarbejde med forældrene er en vigtig del af, at fodboldbørn har ret til et godt børneliv, hvilket er den næste børnerettighed, vi skal se nærmere på.

Hvad betyder det, at fodboldbørn har ret til et godt børneliv?

Selvom børnene er i fodboldklubben, fordi de godt kan lide at spille fodbold, skal vi voksne huske, at fodboldbørn ikke kun er fodboldspillere. De er først og fremmest børn.

Det er vigtigt, at vi som voksne ansvarlige ser børnene som individer og ikke kun som fodboldspillere. Det betyder, at vi skal være interesserede i og med fordel kan kende til andre områder af barnets liv, så vi kan sikre, at klublivet bliver en del af et samlet balanceret børneliv. Bjarne Christensen, formand for DBU's børnegruppe

Som træner skal man altså kende sine spillere også på et menneskeligt plan, så man kan være med til at sikre et godt børneliv.

Et godt råd til trænere kan være at lade træningen begynde ved boldpumpen og ved klargøringen af de materialer, som skal med ud på banen. Her kan man som træner lære meget om sine spillere. Her kan der nemlig skabes et rum til den uformelle og hyggelige snak med en eller flere spillere, og man lærer hinanden bedre at kende uden, at det nødvendigvis handler om fodbold. Mange børn er vilde med at fortælle og spørge løs, og som træner kan du selv spørge dem, der ikke af sig selv fortæller fx på vej ud på banerne og tilbage igen.

Dette element er ikke kun for børnenes skyld. Som træner kan du lære meget af og om dine spillere gennem observation og interaktion. På den måde kan du blive klogere på, hvordan din næste guiding eller udfordring af den enkelte spiller kan gribes an.

Fodboldbørn har ret til at være en del af noget større

Når man som barn gerne vil ind i fodboldens fællesskab, har man ret til at blive en del af noget større. Man skal registreres og inkluderes i fodboldfællesskabet både fysisk og digitalt, så man bydes godt velkommen i klubben.

Det betyder, at I som klub skal sikre, at alle børn inkluderes i fodboldens verden på en rigtig god måde. Først og fremmest kan I arbejde med, hvordan jeres procedure for at tage imod nye børn er. Sikrer I for eksempel, at de og deres forældre får en grundig rundvisning i klubben, så de kender klubhuset, omklædningsrummene og de forskellige baner, I har? For jer er der ingen tvivl om hvilke omklædningsrum, der bruges til hvad, og hvilken bane der er bane 4, men viden herom er måske ikke helt så lige til for nye ansigter i klubben.

Derudover er det også vigtigt, at børnene og deres forældre inkluderes i det digitale fællesskab. De skal for det første meldes rigtigt ind i klubben. Derudover skal de have adgang til og introduktion til jeres systemer, som I bruger i hverdagen. Det kunne fx være KampKlar. Alle disse ting er med til at sikre fodboldbørns ret til at være en del af noget større.

Vil I være klogere på børnerettighederne og sikre, at I overholder dem i jeres klub?

Jeres lokale klubrådgiver kan hjælpe jer med at arbejde i dybden med at implementere det nye børnesyn og udarbejde en børnepolitik i jeres klub. I kan arbejde med det ved at gennemgå jeres eksisterende procedurer på børneområdet og se, om noget skal opdateres. På den måde kan I sikre, at I overholder alle børnerettighederne og dermed bidrager til et godt børneliv for jeres fodboldbørn.

Fodboldbørns rettigheder i Danmark er inspireret af FN’s Børnekonventionen. DBU’s nye børnesyn består af 12 rettigheder og 10 børneløfter. Hvor rettighederne beskriver barnets grund­læggende rettigheder som menneske, er bør­neløfterne handlingsanvisende for, hvordan børnetræneren og andre voksne pædagogisk arbejder med børnene i fodboldmæssige sam­menhænge.

Se de 12 børnerettigheder her og de 10 børneløfter her.