En af de 12 børnerettigheder er, at fodboldbørn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, men hvad betyder det helt konkret?

At udvikling skal ske på det enkelte barns præmisser, betyder blandt andet, at vi voksne skal væk fra et naturligt mindset om, at resultatet af en kamp er det vigtigste. Alle børnefodboldkampe er udviklingskampe, og udviklingen skal ske på barnets præmisser eller sagt med andre ord med mindre voksenstyring.

Vi voksne skal huske at se, spørge og lytte til børnene, så udvikling og læring sker gennem leg, samhørighed og medbestemmelse. Det gælder både til træning og til kamp, hvor det er vigtigt, at træneren inddrager børnene, så de selv kan understøtte, tænke og handle. Når børn udforsker spil og aktiviteter sammen, vækker det deres engagement og giver dem følelsen af samhørighed og hjælper dem med at påtage sig en vis grad af ejerskab for spillet og fællesskabet.

Her får du et par eksempler på, hvordan dette kunne gøres i praksis til træning:

Eksempel #1:

  • Spillerne deles i tre grupper, som skifter mellem tre træningsaktiviteter. To af aktiviteterne er primært trænerstyret, mens spillerne selv finder på den tredje aktivitet. Måske får spillerne af vide, at aktiviteten, de skal finde på, skal træne deres driblinger og finter, eller at de skal prøve at udvikle et helt nyt småspil sammen.

Eksempel #2:

  • Giv et par af spillerne en hjemmeopgave, hvor de skal stå for at bygge en agility-bane til brug som opvarmning til den næste træning.

Eksempel #3:

  • Lad et par spillere opfinde en mission med aktiviteter, som resten af holdet skal gennemføre til træning. Det kunne også være opfindelse af en fodboldleg gennem et eventyr eller lignende.

Eksempel #4:

  • Et par spillere udvælges på skift til at være med til at planlægge en træning sammen med holdets faste trænerteam. Børnene kan så også hjælpe med at træne resten af holdet på skift.

Børn har ret til selv at vælge

Børn er forskellige. Nogle børn vil kun fodbold, mens andre børn vil andet end kun fodbold. Det skal vi rumme i fodbolden. Ifølge DBU’s børnerettigheder har alle børn nemlig ret til selv at vælge.

Alle børn skal være lige velkomne i fodbolden, uanset om de er fuldstændig bidt af fodbold og vil spille hele tiden, eller om de kun vil spille lidt og også har andre fritidsaktiviteter. Bjarne Christensen, formand for DBU's børnegruppe

Fodboldbørn har ret til at vælge også at gå til andre fritidsaktiviteter, uden at det påvirker, hvordan de inkluderes i fodbolden af de voksne ansvarlige. Alle fodboldbørn har lige meget ret at være en del af fodboldens fællesskab og komme med til kampe og ekstra træninger, hvis de ønsker det.

  • Undersøgelser viser, at det at opleve forskellige idrætter og miljøer gør børn mere robuste og giver dem flere færdigheder og alsidige kompetencer, så det skal vi slet ikke se, som noget skidt, udtaler Bjarne Christensen, formand for DBU’s børnegruppe.

Et barns valg for eksempel om at deltage i andre fritidsaktiviteter må aldrig gå ud over deres inklusion i fodboldklubben.

Voksne i fodboldklubben skal også anerkende, at børnene selv har ret til at vælge hvilken klub eller klubber, de gerne vil spille i. Det er dog vigtigt at understrege, at forældrene er vigtige ressourcepersoner i sådanne valg. Det vigtigste er, at barnet sættes i centrum for klubvalget. Der kan være mange dilemmaer i forhold til valg af klub fx i forhold til kørselsafstande, kammerater, tilstrækkeligt med træningstilbud osv.

Vil I være klogere på børnerettighederne og sikre, at I overholder dem i jeres klub?

Jeres lokale klubrådgiver kan hjælpe jer med at arbejde i dybden med at implementere det nye børnesyn og udarbejde en børnepolitik i jeres klub. I kan arbejde med det ved at gennemgå jeres eksisterende procedurer på børneområdet og se, om noget skal opdateres. På den måde kan I sikre, at I overholder alle børnerettighederne og dermed bidrager til et godt børneliv for jeres fodboldbørn.

Fodboldbørns rettigheder i Danmark er inspireret af FN’s Børnekonventionen. DBU’s nye børnesyn består af 12 rettigheder og 10 børneløfter. Hvor rettighederne beskriver barnets grund­læggende rettigheder som menneske, er bør­neløfterne handlingsanvisende for, hvordan børnetræneren og andre voksne pædagogisk arbejder med børnene i fodboldmæssige sam­menhænge.

Se de 12 børnerettigheder her og de 10 børneløfter her.