Delegeretmøde 2019

DBU Fyns delegeretmøde er DBU Fyns højeste instans. Det er her, at klubberne beslutter, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn, og her de vælger, hvem der skal repræsentere dem i DBU Fyns bestyrelse.

Delegeretmøde 2019

Det årlige delegeretmøde afholdes onsdag den 27. februar 2019 kl. 18.00 i Langeskov Hallen.

Nedenfor finder du link til tilmeldingsformular. 
Tilmelding skal ske senest den 22. februar 2019.

Materialer

Dagsorden
Årsrapport 2018
Revisionsprotokollat
Skriftlig beretning - Året der gik
Oversigt over forslag
Forslag til behandling
Mundtlig beretning
Referat

Arkiv

2018
2017
2016

Materialer fra tidligere års delegeretmøde kan rekvireres ved henvendelse til DBU Fyn