Den nye kompensationsordning betyder, at der tilfalder klubber et økonomisk beløb, hvis en spiller, som de har haft i klubben efter spilleren fyldte 6 år, skriver kontrakt med en dansk klub i det år, hvor han/hun fylder 22 år - eller tidligere.

- Med holdkortets indtog i børnerækkerne, sikrer vi, at alle børnespillere ude i klubberne registreres i klubbens systemer. Derved kan vi følge spillerens "fodboldkarriere" helt fra deres tidlige børneår, og det vil gøre det meget let for den enkelte klub at påvise, at en given spiller har været aktivt medlem hos dem, forklarer DBU Fyns børnekoordinator Rasmus Cyril.

Det fremgår således af den nye ordning at "perioder uden identificerede klubtilhørsforhold udløser ikke kompensation."

Flere gode grunde til holdkort i børnekampe

Foruden ovenstående er der er en række andre grunde til, hvorfor der indføres holdkort i børnekampe på Fyn: 

 1. God data gør fodboldoplevelsen sjovere
  De digitale holdkort fodrer spillerne, træneren, klubberne og breddefodbolden som helhed med en række data om spillernes "karriere", herunder antal spillede kampe. 

 2. Holdkortene hjælper klubberne med kontingenter
  For at komme på et holdkort kræver det, at man er meldt ind i klubben. Det betyder, at holdkortene kan hjælpe klubben og træneren til at sikre, at alle spillerne rent faktisk er meldt ind og dermed betaler kontingent, så ingen render rundt til træning og kamp, uden at betale kontingent. Derfor er holdkort i børnerækker også ofte blevet efterspurgt af klubledere.

 3. Holdkortene hjælper klubberne med spillercertifikater
  For at spilleren er spilleberettiget for en klub og kan komme på et holdkort, skal spillerens certifikat ligge i klubben. Ved at indføre holdkort i børnerækkerne hjælpes klubberne til at blive opmærksomme, hvis de mangler spillercertifikater.

 4. Det er nemt!
  Når man først har prøvet at udfylde et holdkort, vil man opdage, hvor let det er. Holdkortet kan udfyldes på farten - uanset om befinder sig i sofaen, på træningsbanen eller på Barbados. Det betyder, at træneren snildt kan udfylde holdkortet, selvom det f.eks. er en forælder, der er med holdet til kamp/stævne.
  Når et holdkort for holdets første kamp i et stævne udfyldes, kopieres det automatisk til holdets øvrige kampe i stævnet.


Det skal klubberne være opmærksomme på

3 ting skal være på plads for at alt omkring holdkort i børnerækkerne spiller:

 • Klubben skal have spillernes spillercertifikat
 • Spillerne (forældrene) skal aktivere deres fodboldpas
 • Klubben skal sørge for, at trænerne er registreret som holdkontakter på holdene, hvorved de automatisk får rettigheder til at udfylde holdkort.

Læs mere om det og holdkort i børnerækkerne generelt her.