Fodboldeliten er i høj grad afhængig af den talentudvikling, der sker helt fra barnsben, og når de bedste talenter rykker videre og får kontrakt i de større klubber, skal barndomsklubberne belønnes. Dette er ikke noget nyt, men DBU’s bestyrelse har nu vedtaget nye nationale kompensationssystemer for både kvinder og herrer. De nye aftaler på både herre- og kvindesiden gælder fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2028, hvorefter de igen skal forhandles.

Kompensationssystemerne gælder, når en spiller indgår en spillerkontrakt med en dansk klub inden udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år. I så fald skal der betales kompensation til de tidligere danske klubber, spilleren har spillet i, siden spilleren fyldte 6 år og frem til tidspunktet for kontraktindgåelsen. I de tidligere aftaler var det fra 12-årsalderen. Kompensationen fordeles forholdsmæssigt mellem spillerens tidligere klubber ud fra oplysninger om spillerens tidsmæssige tilknytning til de tidligere klubber.

Ifølge næstformand i DBU og formand i DBU Bredde, Bent Clausen, er det naturligt, at breddeklubberne kompenseres økonomisk, når et af deres talenter kommer på kontrakt i en anden klub:

”De nye aftaler sikrer en solidarisk fordeling mellem de klubber, der er med til at udvikle talenterne og de klubber, som de ender på kontrakt i. Det er vigtigt at prioritere den økonomiske fødekæde, der sikrer barndomsklubberne en del af den indtægt, som en spiller senere skaber, og derfor er disse aftaler vigtige,” siger Bent Clausen.

Den holdning er Thomas Christensen, der er formand for Divisionsforeningen og også næstformand i DBU, helt enig i:

”Det er vigtigt, at vi husker, hvor spillerne kommer fra. Når man starter til fodbold som barn, er det som regel i den klub, der ligger tættest på der, hvor man bor, og så sker det først senere, at man kommer ind i en større klub, og til sidst måske ender som kontraktspiller. Det er fodboldens økosystem, og det skal vi værne om. Det gør vi med de her nye aftaler,” udtaler Thomas Christensen.

De to næstformænd bakkes op af bestyrelsesmedlem i DBU og i Kvindedivisionsforeningen, Mette Bach Kjær, der også pointerer vigtigheden af, at der er nye kompensationssystemer på både herre- og kvindesiden:

”Tilbage i 2018 indførte vi det hidtidige kompensationssystem på pige-/kvindesiden, hvilket var et vigtigt skridt for udviklingen af dansk pige- og kvindefodbold. Nu har vi altså vedtaget et nyt kompensationssystem, som sikrer en endnu bedre kobling mellem bredden og eliten, fordi også spillernes barndomsklubber anerkendes for deres arbejde,” forklarer Mette Bach Kjær.

 

FAKTA OM AFTALEN PÅ KVINDESIDEN

Aftalen mellem Kvindedivisionsforeningen og DBU Bredde, som er vedtaget af DBU’s bestyrelse, gælder for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2028, dog skal aftalen genforhandles, såfremt der indgås aftale om international træningskompensation. Dette skal ske senest et år efter indgåelse af aftale om international træningskompensation.

Beregning ved indgåelse af den første kontrakt med en dansk klub:

Når en kvindelig spiller indgår sin første spillerkontrakt med en dansk klub inden udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år, skal der betales kompensation til de tidligere danske klubber, spilleren har spillet i siden spillerens 6. år og frem til tidspunktet for kontraktindgåelsen. Kompensationsbeløbet fordeles efter den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering i kvinde-DM på tidspunktet for kontraktindgåelsen efter følgende model:

A) Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i Gjensidige kvindeligaen udgør kompensationsbeløbet 4.250 kr. som finansieres fuldt ud af kontraktklubben. Beløbet stiger 250 kr. pr. år forud for indeksregulering.

B) Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i 1. division/kvalifikationsliga udgør kompensationsbeløbet 2.125 kr., som finansieres fuldt ud af kontraktklubben. Beløbet stiger 125 kr. pr. år forud for indeksregulering fra 2025 til 2028 (4 år).

 

Beregning ved indgåelse af den anden kontrakt med en dansk klub:

Når en kvindelig spiller indgår sin anden spillerkontrakt med en dansk klub inden 3 måneder efter udløbet af den første kontrakt, og dette sker inden udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år, skal der betales kompensation til de tidligere danske klubber, spilleren har spillet i siden spillerens 6. år og frem til tidspunktet for kontraktindgåelsen. Kompensationsbeløbet fordeles efter den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering i Kvinde-DM på tidspunktet for kontraktindgåelsen efter følgende model:

A) Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i Gjensidige kvindeligaen udgør kompensationsbeløbet 4.250 kr., som finansieres fuldt ud af kontraktklubben. Beløbet stiger 250 kr. pr. år forud for indeksregulering.

B) Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i 1. division/kvalifikationsliga udgør kompensationsbeløbet 2.125 kr., som finansieres fuldt ud af kontraktklubben. Beløbet stiger med 125 kr. pr. år forud for indeksregulering fra 2025 til 2028 (4 år).

 

FAKTA OM AFTALEN PÅ HERRESIDEN

Beregning ved indgåelse af den første kontrakt med en dansk klub:

Når en mandlig spiller indgår sin første spillerkontrakt med en dansk klub inden udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år, skal der betales kompensation til de tidligere danske klubber, spilleren har spillet i siden spillerens 6. år og frem til tidspunktet for kontraktindgåelsen. Kompensationsbeløbet fordeles efter den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering i Herre-DM på tidspunktet for kontraktindgåelsen efter følgende model:

A) Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en superligaklub udgør kompensationsbeløbet 24.500 kr. som finansieres fuldt ud af kontraktklubben. Beløbet stiger 2.000 kr. pr. år forud for indeksregulering.

B) Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i 1. division udgør kompensationsbeløbet 10.432 kr., som finansieres fuldt ud af kontraktklubben.

C) Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i 2. eller 3. division udgør kompensationsbeløbet 4.172 kr., som finansieres fuldt ud af kontraktklubben.

 

Beregning ved indgåelse af den anden kontrakt med en dansk klub:

Når en mandlig spiller indgår sin anden spillerkontrakt med en dansk klub inden 3 måneder efter udløbet af den første kontrakt, og dette sker inden udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år, skal der betales kompensation til de tidligere danske klubber, spilleren har spillet i siden spillerens 6. år og frem til tidspunktet for kontraktindgåelsen. Kompensationsbeløbet fordeles efter den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering i Herre-DM på tidspunktet for kontraktindgåelsen efter følgende model:

A) Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en superligaklub udgør kompensationsbeløbet 24.500 kr., som finansieres fuldt ud af kontraktklubben. Beløbet stiger 2.000 kr. pr. år forud for indeksregulering.

B) Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i 1. division udgør kompensationsbeløbet 10.432 kr., som finansieres fuldt ud af kontraktklubben.

C) Ved indgåelse af en spillerkontrakt med en klub i 2. eller 3. division udgør kompensationsbeløbet 4.172 kr., som finansieres fuldt ud af kontraktklubben.

FÆLLES FOR KOMPENSATIONSSYSTEMERNE

Alle kompensationsbeløb indeksreguleres i forbindelse med sæsonskifte 1. juli efter Økonomistyrelsens generelle pris- og lønindeks. Første indeksregulering sker således for kontrakter indgået efter 1. juli 2023.

Kompensationen fordeles forholdsmæssigt mellem spillerens tidligere klubber siden spillerens 6. år, ud fra oplysningerne om spillerens tidsmæssige tilknytning til de tidligere klubber, som oplyst i det af kontraktklubben indsendte spillerpas. Perioder uden identificerede klubtilhørsforhold udløser ikke kompensation.

Generelt gælder, at det er besiddelsen af spillercertifikatet, der er afgørende for, hvilken klub, der skal have udbetalt kompensationen, og det er klubbernes eget ansvar at have styr på spillercertifikatet, og at dette er registreret i DBU’s systemer. Klubberne skal således være opmærksomme på at få sikret, at spillercertifikater er registreret på de enkelte spillere, siden spilleren er fyldt 6 år.

Aftaler mellem moderklubber og ”kontraktklubber” vil stå over denne aftale, dog således, at denne aftale er minimumsbetaling som kompensation. Det er således muligt at lave lokale aftaler om højere kompensation. Sådanne aftaler skal administreres internt mellem klubberne uafhængig af DBU’s nationale kompensationssystem.

 

Ændringerne i systemet for mandlige spillere er blevet besluttet på baggrund af en fælles indstilling fra DBU Bredde og Divisionsforeningen, mens ændringerne i systemet for kvindelige spillere er besluttet på baggrund af en fælles indstilling fra DBU Bredde og Kvindedivisionsforeningen.

Når en spiller skifter til en klub i udlandet, træder FIFA’s internationale kompensationssystem i kraft. Dette fortsætter uændret og har ikke noget med ovenstående danske aftaler at gøre.