Det er vist efterhånden omsonst at kaste sig ud i en længere forklaring af, hvilken betydning coronaen har for vores (manglende) muligheder for at samles. Dem kender vi vist alle efterhånden alt for godt.

Desværre - men naturligt nok - rammer de også årets delegeretmøde, som altså nu udsættes. Der meldes en ny dato ud efter møde i DBU Fyns bestyrelsen i starten af februar.

Forslag fra klubberne skal være os i hænde senest 4 uger før mødet. Da vi ikke kender mødedato, kan vi selvsagt heller ikke pt. sætte en frist for forslag.


Hvad er delegeretmødet?

Delegeretmødet er klubbernes mulighed for at få direkte indflydelse på, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn, og hvem der skal repræsentere dem som bestyrelsesmedlemmer hos DBU Fyn. Det er således her, at forslag behandles, og valg til DBU Fyns bestyrelse foregår. 

Det er den demokratiske foreningstradition, som DBU Fyn er bygget op om - præcist som i klubberne. Da klubberne er medlemmer hos DBU Fyn, har de naturligvis også mulighed for at indgive forslag og stemme.

Materialer mm. til årets delegeretmøde oploades løbende på denne side: