Delegeretmøde 2021

DBU Fyns delegeretmøde er DBU Fyns højeste instans. Det er her, at klubberne beslutter, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn, og her de vælger, hvem der skal repræsentere dem i DBU Fyns bestyrelse.

Delegeretmøde 2021

DBU Fyns årlige delegeretmøde (årsmøde) afholdes i Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter d. 19. maj.

Delegeretmødet indledes med spisning kl. 17.00 med efterfølgende mødestart kl. 18.00.

Hver klub kan stille med to stemmeberettigede personer.

Der er tilmeldingsfrist 14. maj.

Se tilmeldte klubber.

 

Materialer (uploades løbende)

Dagsorden
Årsrapport 2020
Revisionsprotokollat
Formandens beretning
Oversigt over forslag
Forslag til behandling 
Referat

Arkiv

2020
2019
2018
2017
2016

Materialer fra tidligere års delegeretmøde kan rekvireres ved henvendelse til DBU Fyn