I aldersgruppen 13-18 årige drenge går fynsk fodbold samlet 80 medlemmer tilbage. Men hos Tommerup BK bidrager man ikke til den negative tendens. Tværtimod.

Vi tog en snak med klubbens formand Lars Tastum Madsen.

Hvad tror du succesen med de unge drenge skyldes?

- Jeg tror, at en stor del af æren skal tilskrives trænerne på de enkelte hold. De er afgørende, fordi de formår at skabe nogle unikke fællesskaber i de respektive årgange. Vi har oplevet, at det virker dragende på de unge drenge. De  søger mod klubben fra hele Assens Kommune og fra uddannelsessteder i Odense. Vi har også mange, som er vendt tilbage til klubben efter efterskoleophold.


Hvilke egenskaber ved trænerne, tror du taler til de unge?

- Det kan være en kombination af flere ting. Men, f.eks. oplever jeg, at trænerne generelt formår at ramme drengene på hver deres individuelle måde, så drengene føler og ser sig selv på lige fod - som en gruppe. Det fællesskab tror jeg betyder en hel del for dem.


Kan du uddybe det?

- De lidt sårbare drenge bliver fyldt med kærlighed og omsorg for at passe ind i fællesskabet, og de drenge der tester fællesskabets grænser ved at være fremme i skoene bliver kærligt, men bestemt, holdt i snor, så de også passer ind det store samling uden at ødelægge det for nogen. Så, trænernes menneskelig egenskaber og forståelse for gruppedynamikken er ekstremt vigtige.


Har I som klub gjort noget ekstra for at fastholde de unge?

- Vi har i klubben forsøgt at lave et par forskellige tiltag af forskellig karakter, så som at starte en forældreforening og arrangere en sommerafslutning for alle børne og ungdomsspillere. Forældreforeningen er tiltænkt som et hjælpeudvalg til at skabe mere social aktivitet i klubben, hvilket da i nogen grad er lykkedes. Men, det er noget, der fortsat kan udvikles mere på, og som jeg egentligt har store forventninger til kan løfte klubbens ungdomsafdeling som helhed. Den fælles sommerafslutning trækker måske ikke i sig selv nye medlemmer til, men den er med til at skabe et godt socialt afsæt til fællesskab på tværs af de enkelte årgange og mellem de yngste og ældste.

- Generelt vil jeg dog sige, at vi oplever, at det er vanskeligt at skabe et stærkt klubsammenhold på tværs af mange årgange. Vi har i hvert fald ikke helt fundet formlen endnu. De fleste er nok  mere optaget af og engagerede i fællesskabet på det enkelte hold, og der er trænerne som nævnt helt afgørende for, om det bliver skabt.


Samlet set har Tommerup BK haft en medlemstilvækst på 23 medlemmer med samlet 228 mod 205 året før.


Se medlemstal for alle de fynske fodboldklubber.