De netop offentliggjorte medlemstal viser, at 28.558 spillede fodbold i en fynsk fodboldklub i 2019. Det er en stigning på 236 i forhold til året før.

- Efter flere år med tilbagegang er det naturligvis virkelig positivt at se, at de samlede medlemstal for fynsk fodbold nu har pil op, fortæller formand for DBU Fyn, Bjarne Christensen. 


Flere voksne er med på banerne

Hos de 19-24 årige var 156 flere aktive end året før, fordelt med 56 flere kvinder og 98 flere mænd. Samme tendens viser sig hos de 25-39 årige, hvor tallene viser en stigning på hhv. 19 kvinder og 186 mænd - i alt 205 flere aktive.

- Jeg tror på, at det er resultatet af, at vi i fynsk fodbold - DBU Fyn og klubberne - er blevet bedre til at forstå målgruppens ønsker og behov, og at vi stigende grad tilbyder fleksible og tilpassede fodboldtilbud, der matcher et travlt familie- og arbejdsliv. Det samtidig med, at vi fortsat har nogle gode og attraktive turneringstilbud, fortsætter Bjarne.

I de ældre aldersgrupper - hhv. 40-59 årige, 60-69 årige og 70+ - ses en samlet mindre stigning på i alt 40 medlemmer.


Klubber kæmper fortsat med de unge drenge

Hos de 13-18 årige piger er der stort set status quo med en samlet stigning på 2 flere end året før. Hos drengene er historien dog desværre den samme som de senere år. Her er medlemstallet for fynsk fodbold gået ned med 80. Selvom tendensen er negativ, er der dog også lys i sigte ifølge DBU Fyn formanden:

- Det er desværre en udfordring og en tendens, vi ser alle steder i landet. Vi må i tæt samarbejde med klubberne også i de kommende år søge løsninger og muligheder, der kan være med til at sikre, at fodbolden bliver et attraktivt tilvalg for de unge. Det bliver også spændende at se, om vores og mange klubbers nye satsning på eFodbold, kan få nogle af de unge tilbage i klubberne og tiltrække nogle helt nye. Jeg håber og tror på, at det vil afspejle sig allerede i næste års medlemstal.


Mange børn spiller fodbold trods frafald

Hos børnene - 0-12 år - ser vi et fald på samlet 86 medlemmer. Her tegner de yngste drenge fra 0-6 år sig dog for fremgang på i alt 28, mens det modsat går tilbage hos de lidt ældre drenge i alderen 7-12 år. Her spillede 66 færre fodbold i forhold til året før. Pigerne i aldersgrupperne 0-6 år og 7-12 år går samlet 48 medlemmer tilbage.

- Frafaldet i 7-12 års alderen underbygger den tese, vi arbejder ud fra, som er, at vi skal bearbejde frafaldet allerede i denne aldersgruppe for også at fastholde flere i fodbolden, når de bliver teenagere. Det handler om flere ting, men nogle af nøgleelementerne er gode klubmiljøer, som er attraktive at færdes i, samt gode trænere, der er både fagligt og menneskeligt dygtige. Man skal huske på, at træneren er den voksne person, som tegner billedet af klubben for spillerne i den alder. Derfor er han/hun meget vigtig i forhold til at spillerne bliver i klubben, afrunder Bjarne.

På trods af tilbagegangen var der dog fortsat samlet over 12.000 børn i alderen 0-12 år, der i 2019 spillede fodbold i en fynsk fodboldklub.

Se de samlede medlemstal for de fynske fodboldklubber.

Sådan ser udviklingen for de fynske medlemstal ud sammenholdt med året før:

 

0-6

7-12

13-18

19-24

25-39

40-59

60-69

70+

 

År

Damer

Herrer

Damer

Herrer

Damer

Herrer

Damer

Herrer

Damer

Herrer

Damer

Herrer

Damer

Herrer

Damer

Herrer

SAMLET

2019

280

1.582

1.639

6.662

1.494

4.689

764

3.386

629

3.658

266

2.458

25

532

16

242

28.322

2020

240

1.610

1.631

6.596

1.496

4.609

820

3.484

648

3.844

275

2.441

20

569

10

265

28.558

Udvikling

-40

28

-8

-66

2

-80

56

98

19

186

9

-17

-5

37

-6

23

236