MENU

Hvor meget investerede din kommune i idrætsanlæg?

Nyborg Kommune ligger i top både når man kigger på, hvor mange penge kommunen brugte på både drift og nyetablering af idrætsfaciliteter i 2016. Vi giver dig tallene for alle de fynske kommuner her.

Gode faciliteter er et vigtigt parameter for fodboldklubber i forhold til at fastholde og tiltrække og medlemmer, og der er store samfundsmæssige gevinster for de fynske kommuner i at sikre, at fodboldklubberne har gode rammer. Det kan du læse mere om nederst her på siden.

Nyborg trak fra i toppen
Nedenstående tabeller viser hvor meget hver enkel fynsk kommune investerede i såvel driften af idrætsfaciliteter som etableringen af nye i 2016.

Her lagde Nyborg Kommune sig i top på begge parameter, hvor de for hver borger investerede 684,2 kr. i driften af anlæg og 612,78 kr pr. borger i etableringen af nye anlæg.

Kommunens investeringen i idrætten mærkes også ude i fodboldklubberne:

- I min dialog med fodboldklubberne i Nyborg Kommune oplever jeg, at de generelt er glade for samarbejdet med kommunen. De oplever kommunen som velvillig i forhold til idrætsforeningen og idrætslivet generelt, forklarer DBU Fyns klubrådgiver, Arne Appelgren.

Drift af idrætsanlæg pr. indbygger
Placering Kommune Investering i kr.
1 Nyborg 684,2
2 Kerteminde 674,85
3 Assens 596,35
4 Svendborg 583,19
5 Odense 540,44
6 Faaborg-Midtfyn 479,58
7 Nordfyns 472,86
8 Middelfart 403,13

Ærø (se nedenfor)

Langeland (se nedenfor)
Landsgennemsnit 634,65

Investering i nye anlæg pr. indbygger
Placering Kommune Investering i kr.
1 Nyborg 612,78
2 Nordfyns 318,06
3 Odense 206,21
4 Assens 206,08
5 Svendborg 187,11
6 Faaborg-Midtfyn 182,31
7 Kerteminde 112,07
8 Middelfart 29,69

Ærø (se nedenfor)

Langeland (se nedenfor)
Landsgennemsnit 234,85

For Ærø og Langeland findes kun de samlede tal for drift og nyinvesteringer:

Ærø: 766,30 kr./indbygger
Langeland: 309,60 kr./indbygger

- Det er selvfølgelig interessant at kigge på den enkelte kommune, men endnu mere interessant at konstatere at 6 ud af 8 kommuner (Ærø og Langeland fraregnet, red,) ligger under landsgennemsnittet, uagtet om vi kigger på drifts- eller etableringsomkostninger. Det synes jeg er meget ærgerligt, når man tager de samfundsøkonomiske beregninger i betragtning, udtaler DBU Fyns formand Bjarne Christensen og fortsætter:

- Investeringer i gode faciliteter for fodboldklubberne er investeringer i borgernes sundhed, integration og trivsel. Det er nogle af de ting, der følger med som vigtige sidegevinster, når der spilles fodbold rundt om på de fynske baner i rigtigt mange timer hver eneste uge.


Tallene er taget fra Danmarks Statistik, og man skal selvfølgelig notere sig, at det er et billede af situationen i 2016. Nogle kommuner kan have investeret mere i de foregående år.

Fynske fodboldklubber bidrager massivt til samfundsøkonomien
En nylig rapport fra DAMVAD Analytics viser at de danske fodboldklubber har en stor betydning for den brede samfundsøkonomi. Brudt ned til fynske tal viser analysen bl.a., at de fynske fodboldklubber hvert år bidrager med:

  • 4.300-12.500 færre sygedage, svarende til en besparelse på 34,6-103,8 millioner kr
  • 4,2 sygedag og 35.000 kr. for hver inaktiv borger, som bliver aktiv fodboldspiller
  • 1,5 millioner timer frivillig arbejdskraft svarende til flere end 800 fuldtidsstillinger

Log ind