MENU

Giver vinterpausen tid til fornyelse? Få hjælp til klubudvikling i dag!

På Fyn står Henrik og Jeppe klar til at hjælpe klubberne med nye tilbud til voksne motionister og bedre fastholdelse og tiltrækning af teenagere.

I løbet af sæsonen har de fleste klubber travlt med at få alt til at gå op i en højere enhed. Der er mange ting at nå for alle klubbens frivillige kræfter, og det kan være svært at overskue andet end den daglige drift. I vintermånederne er der dog som regel lidt mere ro på, og måske har I lyst til at planlægge jeres udvikling og skabe lidt fornyelse i jeres klub allerede denne vinter?

Teenagemålgruppen er en udfordring for rigtig mange klubber. Vil I også gerne blive dygtigere til at tiltrække og fastholde jeres teenagere, eller mangler I nogle gode tilbud til de voksne, der ikke har tid og lyst til at spille kampe? I så fald står Jeppe og Henrik klar til at hjælpe jer videre.

Bevæg dig for livet – Fodbold er et samarbejde mellem DGI og DBU, som har til formål at få flere til at spille fodbold. Jeppe Jensen og Henrik Sørensen er ansat som Bevæg dig for livet-konsulenter, og her er deres fornemmeste opgave at hjælpe klubberne med at blive dygtigere til at skabe gode tilbud til henholdsvis teenagere og voksne motionister.

Teenagerne kræver en helt særlig indsats

Unge lever et liv, hvor de konstant bliver bombarderet med tilbud, har lange skoledage, fritidsjob og venner, der skal passes. Ofte er fodbolden det letteste at vælge fra, når de unge bliver presset, og derfor kræver det en ekstra indsats, hvis man som klub vil skabe et fodbold- og klubmiljø, som fastholder de unge i klubben og tiltrækker nye. Netop den ekstra indsats kan Jeppe hjælpe jer med at få startet op:

- Vi arbejder ud fra en trebenet tilgang til de unge, hvor klubmiljøet, træningsmiljøet og træneren udgør de tre dele, som er afgørende for, om de unge har lyst til at blive i fodboldklubben. Sammen med klubben kan jeg kigge nærmere på, hvor vi skal starte, hvad der er realistisk, og hvordan vi sammen skaber et miljø, som de unge gerne vil være en del af, fortæller Jeppe Jensen. 

Motionsfodbold hitter hos den voksne målgruppe

Mange voksne vil gerne leve en sund livsstil, men har ikke lyst til at være bundet af at skulle spille turneringskampe i weekenden. Ved at oprette et motionsfodboldhold eller et Fodbold Fitnesshold kan I som klub tiltrække medlemmer, som I ikke ellers har tilbud til. Henrik Sørensen har stor erfaring med at iværksætte tilbud målrettet voksne motionister, og han er også klar til at hjælpe jer:

- Jeg er kommet i mange klubber efterhånden, og fælles for dem er, at der er et enormt potentiale for at få nogle af de medlemmer tilbage i klubben, som er stoppet med fodbold grundet manglende tid eller skader. Det er ærgerligt, at klubberne ikke har et tilbud til denne gruppe, for de er jo ikke stoppet med at spille fodbold, fordi de ikke kan lide selve spillet, forklarer Henrik og fortsætter:

- Især med Fodbold Fitness har klubberne dog også mulighed for at tiltrække en helt ny målgruppe af fx kvinder, som aldrig har spillet fodbold før, og som aldrig havde troet, at fodboldtræning kunne være noget for dem. Med Fodbold Fitness kan man træne på en sund, sjov og uforpligtende måde, og det er noget, som mange voksne gerne vil. Derfor ligger der et enormt potentiale for klubberne her.

Hvad kan Jeppe og Henrik tilbyde?
Først og fremmest en dialog om jeres ønsker og behov. Derfra kan de foreslå en handleplan for, hvordan I sammen kan arbejde videre og igangsætte nye tilbud. Og de slipper jer ikke bare her. I kan nemlig få hjælp fra Jeppe eller Henrik i et forløb på op til 30 timer, hvor de hjælper jer med såvel at spore jer ind på, hvad der skal ske i jeres klub og med at løse konkrete opgaver i forløbet. Et sådant forløb koster kun kr. 2.000,-.

Henrik eller Jeppe indtager rollen som tovholder og praktisk udførende på en række opgaver, og derved skaber i sammen et succesfuldt klubudviklingsforløb, der styrker jeres klub. Du kan læse meget mere her.

Få finansiering med DBU Fyn/Albani-puljen
Som klub kan man søge op til kr. 10.000 til klubudviklingsforløb i DBU Fyn/Albanipuljen. Det kan finansiere jeres forløb med Henrik eller Jeppe samt evt. ekstra udgifter, der kan komme, hvis I laver aftaler om eksempelvis kurser i forbindelse med udviklingsforløbet. 

Henrik og Jeppe kan hjælpe jer med at få lavet ansøgningen til puljen.

Kom godt i gang
Kontakt Jeppe eller Henrik for en uforpligtende snak:

Henrik Sørensen, heso@dbu.dk, 21575009
Jeppe Jensen, jeppe.jensen@dgi.dk, 23201017

Log ind