MENU

Fynsk Fodbold er en god investering for kommunerne

Flere tusinde færre sygedage. Det et blot en af de samfundsøkonomiske gevinster, som de fynske fodboldklubber bidrager med i de fynske kommuner. DAMVAD Analytics har sat tal på, hvad fodboldens bidrag til samfundet er.

Analysen fra Damvad er bestilt af DBU ud fra den præmis, at den skulle give et reelt og ikke mindst konservativt billede af, hvad fodbolden bidrager med. Formålet har altså ikke været at male et rosenrødt billede af fodboldens bidrag, men derimod at give et reelt billede af det.

Analysen viser med al tydelighed, at investeringer i fodboldklubberne i form af gode faciliteter, tilskud o.l. er en god investering for kommunerne.

Fynske klubber bidrager massivt til samfundsøkonomien

Brudt ned til fynske tal viser analysen bl.a., at de fynske fodboldklubber hvert år bidrager med:
  • 4.300-12.500 færre sygedage, svarende til en besparelse på 34,6-103,8 millioner kr.
    Spændet skyldes, at udregninger er lavet ud fra best- og worst case scenarier. Best case svarende til at langt den overvejende del af de frafaldne fodboldspillere fandt en anden sportsgren, hvis fodboldklubberne ikke eksisterede, og worst case svarende til at kun få af dem gjorde.
  • 4,2 sygedage færre og en besparelse på 35.000 kr. for hver inaktiv borger, som bliver aktiv fodboldspiller
  • 1,5 millioner timer frivillig arbejdskraft svarende til flere end 800 fuldtidsstillinger

Derudover kan fodbolden bidrage til at bringe mennesker på kanten af samfundet tættere på job, uddannelse og integration. F.eks. fortæller Mahmoud Dirawi om sin rolle som fodboldskoletræner på en Get2fodboldskole i et socialt belastet kvarter:

- I starten af 15-års alderen skulle jeg tage en beslutning: Ville jeg gerne være lidt kriminel eller have noget med fodbold at gøre i stedet for. Og der tog jeg den rigtige beslutning (om at vælge fodbolden, red.).

En kriminel person koster i gennemsnit samfundet 1,9 millioner kr. hvert år, mens en ledig der kommer i arbejde sparer kommunen for 62-99.000 kr. årligt.

De frivillige kan være stolte

- De mange frivillige, der hver uge bruger adskillige timer i de fynske fodboldklubber, tænker måske ikke så meget over, at det arbejde de laver i klubberne bidrager en hel del til samfundet. Det er i hvert fald ofte ikke den drivende kraft hos dem. Men, DAMVADs analyse giver dem yderligere grund til at rette ryggen og være stolte af det frivillige arbejde, de laver. Det fortjener anerkendelse og respekt af ikke kun klubbens medlemmer men også af de lokale politikere og lokalsamfundet som helhed, udtaler DBU Fyns formand Bjarne Christensen og fortsætter:

- At skære ned på støtten til fodboldklubberne er et politisk selvmål. Det synes jeg, at tallene fra DAMVAD med al tydelighed fortæller. Derfor kan jeg også kun opfordre til, at man i kommunerne betragter udgifterne til drift og vedligehold af idrætsfaciliteterne og tilskud til klubberne som en positiv investering fremfor en økonomisk byrde.

Se afsnittene om sundhed og frivillighed fra DAMVAD Analytics rapport her.
Hele rapporten offentliggøres i løbet november, og der vil man bl.a. også kunne læse om, hvilken økonomisk betydning fodboldklubberne har i kommunerne.

Læs også:
Hvor meget investerede din kommune i idrætsanlæg?
Så mange spiller fodbold på banerne i din kommune

Hvad bidrager din klub med?
Det spørgsmål har de fleste nok svært ved at sætte tal på. Derfor udvikles et simpelt redskab i KlubOffice, der på baggrund af jeres medlemstal, registrerede frivillige mm. giver jer et billede af, hvor meget i bidrager til kommunens samfundsøkonomi. Redskabet, som vil bygge på samme beregningsmodeller som i DAMVADs rapport, forventes klar i første kvartal af 2018.

Det vil give jer mulighed for at tydeliggøre jeres bidrag overfor medlemmer, frivillige, forældre, sponsorer og øvrige samarbejdspartnere.

Log ind