MENU

Fodboldbane-snak må ikke blive for snæver

I Fyens Stiftstidende d. 27. februar fyldte fodboldbaneudfordringerne i Odense Kommune nok engang. Formand for DBU Fyn Kommune, Kaj Johansen, giver her sit indspark til debatten.


____________________________________________________________

Baneudfordringerne fylder naturligvis i de fynske medier, fordi der er en reel udfordring. Derfor er det også glædeligt, at Odense Kommune investerer i fodboldbaner. Men, drøftelsen af hvordan midlerne skal anvendes må ikke blive for snæver.

Vi anerkender, at nogle klubber har udfordringer med at have baneplads nok til deres mange medlemmer, og at det skal løses. Beslutningerne om hvordan banemidlerne i Odense investeres må dog ikke udelukkende hvile på enkelte klubbers behov og udfordringer.

Derfor sendte vi tilbage i september et brev til byrådet i Odense, hvor vi opfordrede til, at man ser på investeringerne ud fra et helhedsperspektiv.

I prioriteret rækkefølge foreslog vi byrådet, at midlerne investeres i følgende:
  1. Renovering af kunstgræsbanen i Hjallese, så den igen bliver brugbar.
  2. Etablering af flere kunstgræsbaner i Odense Kommune.
Nye kunstgræsbaner kan ikke blot afhjælpe pladsproblemer. De skaber også mulighed for bevægelse hele året rundt. Det gælder ikke mindst i de klubber, hvor fodbolden presses ud af hallerne grundet anden aktivitet. Klubbernes behov for og ønsker om udefodbold i vinterhalvåret stiger. I DBU Fyn udbød vi derfor i vinters for første gang udefodbold i vinterhalvåret under navnet VinterBold. Det giver mulighed for mere fodbold til flere.

Kunstgræsbanerne bidrager desuden i væsentlig grad til at forbedre fodboldklubbernes faciliteter, og gode faciliteter er i stigende grad et vigtigt parameter for at fastholde klubbernes medlemmer. Det må både DBU Fyn, klubberne og kommunen have en interesse i, så flest muligt forbliver aktive i klubberne til gavn for deres sundhed og sociale liv. Og så har vi endda slet ikke talt om, at kunstgræsbaner kan være med til at højne det tekniske niveau på spillerne.

Vores opfordring til beslutningstagerne bliver derfor:

Hæv blikket lidt og se på pladsudfordringen som en mulighed for også at skabe nye, gode rammer for fodbold som en helårssport. Det vil være en visionær investering i både fodbolden og borgernes sundhed.

I brevet til Odenses byråd tilbød vi at indgå som sparringspartner i en proces, hvor behovet for og placeringen af kunstgræsfodboldbaner i Odense analyseres. Det tilbud står ved magt.

/Kaj Johansen, formand for DBU Fyn Kommune

Klubrådgivere klar med sparring
Hvis man som klub oplever udfordringer på forskellige områder, herunder også i forhold til baner eller kommunerne, er DBU Fyns klubrådgivere klar med sparring og hjælp. 

Tøv derfor ikke med at kontakte dem. I finder deres kontaktoplysninger her.Log ind

c