MENU

Bevæg Dig For Livet: Jeppe og Henrik klar med hjælp til klubberne

Vil I gerne blive dygtigere til at tiltrække og fastholde teenagere i klubben, eller mangler I nogle gode tilbud til de voksne, der ikke har tid til to ugentlige træninger og kamp i weekenden? I så fald kan Jeppe og Henrik hjælpe jer videre.


____________________________________________________________

Jeppe Jensen og Henrik Sørensen er ansat som visionskonsulenter i et samarbejde med DBU Fyn og DGI Fyn i projektet kaldet Bevæg Dig For Livet. De skal hjælpe klubberne med at blive dygtigere til at skabe gode tilbud til hhv. teenagere og voksne.

Teenagere vil have gode miljøer
Unge lever et liv fyldt med tilbud og forskellige interesser. Derfor kræver det ofte en ekstra indsats, hvis man som klub vil skabe et fodbold- og klubmiljø, som fastholder de unge i klubben og tiltrækker nye.
Netop den ekstra indsats kan Jeppe hjælpe klubberne med at få startet op:

- Vi arbejder ud fra en trebenet tilgang til de unge, hvor klubmiljøet, træningsmiljøet og træneren udgør de tre dele. I forbindelse med konceptet Ungdomsfodbold 2.0 (nu kaldet Teenagefodbold) var DBU i dialog med en lang række unge, og resultaterne viste, at netop de tre førnævnte faktorer er afgørende for at fastholde de unge i klubben. Sammen med klubben kan jeg kigge nærmere på, hvor vi skal starte, hvad der er realistisk, og hvordan vi sammen skaber et miljø, som de unge gerne vil være en del af, fortæller Jeppe. 

Stort potentiale for (motions)fodbold for voksne

Henrik har tidligere fungeret som Fodbold Fitness-konsulent hos DBU Fyn, og det er fortsat de fleksible fodboldtilbud til den voksne målgruppe, der optager hans tid. Som visionskonsulent tilbyder han nemlig klubberne hjælp til at iværksætte nye tilbud målrettet voksne, som ikke i dag spiller fodbold på et hold i klubben.

- Jeg er kommet i mange klubber efterhånden, og fælles for dem er, at der er et enormt potentiale for at få nogle af de medlemmer tilbage i klubben, som er stoppet med fodbold grundet manglende tid eller skader. Det er ærgerligt, at klubberne ikke har et tilbud til denne gruppe, for de er jo ikke stoppet med at spille fodbold, fordi de ikke kan lide selve spillet,
forklarer Henrik og fortsætter:

- De nye tilbud kan f.eks. have karakter af det, vi kalder Motionsfodbold for voksne, hvor fokus ikke er så meget på at vinde men mere på at have det sjovt i et uforpligtende fællesskab samtidig med, at vi får noget sund motion. Det er en kombination som tiltaler mange moderne mennesker, som gerne vil holde sig i form og være en del af et fællesskab, uden at det er enormt tidskrævende.

Hvad kan Jeppe og Henrik tilbyde?

Først og fremmest en dialog om jeres ønsker og behov. Derfra kan de foreslå en handleplan for, hvordan I sammen kan arbejde videre. Og de slipper jer ikke bare her. I kan nemlig få hjælp fra Jeppe i et forløb på op til 30 timer, hvor han hjælper jer med såvel at spore jer ind på, hvad der skal ske i jeres klub og med at løse konkrete opgaver i forløbet. Et sådant forløb koster kun kr. 2.000,-.

Henrik tilbyder hjælp til opstart af motionsfodbold/Fodbold Fitness. Han hjælper jer til at strukturere det og han kan hjælpe jer godt i gang ude på banerne.

Uanset hvad I vælger indtager Jeppe og Henrik rollen som tovholder og praktisk udførende på en række opgaver. Derved hjælper de jer med at skabe succesfuld klubudvikling, der styrker jeres klub.

Få finansiering med DBU Fyn/Albani-puljen
Som klub kan man søge op til kr. 10.000 til klubudviklingsforløb i DBU Fyn/Albanipuljen. Det kan finansiere jeres forløb med Henrik eller Jeppe samt evt. ekstra udgifter, der kan komme hvis I laver aftaler om eksempelvis kurser i forbindelse med udviklingsforløbet. 

Henrik og Jeppe kan hjælpe jer med at få lavet ansøgningen til puljen.

Kom godt i gang
Kontakt Jeppe eller Henrik for uforpligtende snak:

Henrik Sørensen, heso@dbu.dk, 21575009
Jeppe Jensen, jeppe.jensen@dgi.dk, 23201017

Log ind

c