MENU

Tema: FFK arbejder for gode dommere i fynsk fodbold

I juni sætter vi fokus på temaet ”Dommerne – En del af fynsk fodbold”. Fyns Fodbolddommer Klub, eller FFK som det benævnes i daglig tale, repræsenterer langt størstedelen af de fynske dommere. Foreningens formand, Mathias Bjørnø, giver her et indblik i foreningens arbejde.


Mathias Bjørnø, formand for Fyns Fodbolddommer Klub
____________________________________________________________

Hvad skriver man om, når man som formand for Fyns Fodbolddommer Klub, får fuldstændig frie tøjler til at vinkle et indlæg indenfor temaet ”Dommerne – En del af fynsk fodbold”?

Der sker meget i og omkring dommerverdenen og fynsk fodbold generelt, så jeg vil her forsøge at begrænse mig til at give et indblik i, hvordan vi i dommerklubben arbejder sammen med dommerne og DBU Fyn for at skabe så gode dommerpræstationer i fynsk fodbold som muligt. Men før vi kommer dertil, er det vigtigt, at alle læser dette ud fra samme præmis, nemlig at dommeren er et helt almindeligt menneske, som i bund og grund dyrker sin sport af lyst til fodboldspillet. Der er stor forskel på de enkelte dommere, deres baggrund, deres indrangering og naturligvis også deres tilgang til dommerfaget. Fælles for alle dommere er dog, at det er lysten til en god afvikling af alle kampe, der er omdrejningspunktet for vores virke.

Dommernes faglighed i fokus

Først og fremmest er dommerklubben et tilbud til alle dommere om at være med i et fagligt, uafhængigt og passioneret fællesskab, som varetager alle interesser for de fynske dommere.

Gode dommere er en vigtig ingrediens i gode fodboldkampe. Derfor er det også vigtigt, at dommerne er klar – både fysisk og teoretisk. Det sikres ved, at DBU tester alle dommerne fra serie 2 og opefter, samt linjedommere fra serie 1 og opefter, inden sæsonstarten i foråret. En af vores vigtigste opgaver i FFK er derfor at hjælpe vores dommere til at klare disse tests, så de får så gode muligheder for at dømme så gode kampe som muligt. Derfor tilbyder vi hver uge fra oktober til marts dommerne mulighed for at træne såvel deres fysik som teoretiske kunnen, så de er klar til forårets test.

Det skal være sjovt at være dommer

Ovennævnte træning har naturligvis et højt fagligt indhold, men vi fokuserer i ligeså høj grad på det sociale. Det gør vi, fordi vi mener, at det er helt afgørende i en forening som vores, at der er et stærkt socialt bånd dommerkollegerne imellem.

Det sociale vægter generelt højt i vores virke. I løbet af året tilbyder vores medlemmer en række arrangementer, hvor eksempelvis Eventyrløbet er en større og større succes år for år. Senest i maj måned, hvor 68 dommere løb med, og hvor langt over 100 forskellige personer kiggede forbi vores telt i løbet af dagen.

Samarbejdet med DBU Fyn

Også en konstruktiv dialog med DBU Fyn ligger os på sinde. Det er nemlig altafgørende, at vi i fællesskab sikrer, at der tages hånd om alle dommere, og derfor arbejde vi hele tiden på at forbedre de fynske dommeres forhold. Senest har de uheldige episoder i dette forår med afbrudte kampe mindet os om, at der ligger en stor og vigtig opgave i at tage hånd om de dommere, som udsættes for denne uacceptable opførsel.

FFK er ikke en del af sagsbehandlingen omkring de disciplinære straffe – hvilket vi naturligvis heller ikke skal være. Men derfor har vi naturligvis stadig en holdning til de karantæner og bøder, som DBU Fyn tildeler spillere og hold. De seneste politiske udmeldinger fra DBU Fyn omkring en stramning af de disciplinære straffe hilser vi meget velkomne. Men, hårde straffe må ikke tage hele vores fokus. Det skal i langt større grad handle mere om det forebyggende arbejde. Vi er slet ikke i tvivl om, at man med forebyggelse og oplysning vil få langt færre episoder som dem, der desværre har skæmmet dette forår.

Snart er sæsonen slut, holdene får nye indplaceringer – hvilket også sker for nogle dommere - og når sommerferien er slut, og efterårets turnering starter op, er vi i dommerklubben igen klar til at tilbyde fagligt kompetente, neutrale og naturligvis passionerede dommere til fynsk fodbold.

Med ønske om en god afslutning på forårssæsonen og en rigtig god sommer

/Mathias Bjørnø
Formand for Fyns Fodbolddommer Klub


Log ind

c