MENU

Tema: Fodboldtrænere skal uddannes

I de kommenede uger sætter vi fokus på træneruddannelse under temaoverskriften "Træneren er nøglen". DBU Fyns formand Bjarne Christensen åbner ballet med sit syn på temaet.


____________________________________________________________

Når vi sender vores børn i skole, er vi trygge ved, at det er uddannede lærere, der tager sig af dem og tager ansvar for deres læring. Det kan vi desværre ikke helt regne med, når vi sender vores børn og unge til fodboldtræning. Alt for mange fodboldtrænere har nemlig ikke en fodboldtræneruddannelse, og det kan gå ud over både spillernes læring og kvaliteten i træningen - og derved også deres lyst til at spille fodbold i klubben.

Det er derfor, jeg siger, at "Fodboldtrænere skal uddannes!"

Mit ønske er, at det i langt højere grad end i dag bliver en selvfølgelighed, at fodboldtrænere uddanner sig. Det er den vej, vi skal, hvis vi for alvor skal nå vores mål om mange flere fodboldspiller på Fyn - og i resten af landet. Kvaliteten af træningsmiljøerne er afgørende.

Hvem har ansvaret?
Ja, det spørgsmål ligger jo lige for. Jeg mener, at det er et fælles ansvar mellem tre parter, hvor ingen af dem kan fraskrive sig ansvaret. De tre parter er klubben, træneren og DBU/DBU Fyn.
  • Klubben: De klubber der vil klare sig bedst i fremtiden med hensyn til at fastholde og tiltrække medlemmer, er dem, der tager uddannelse af deres trænere seriøst og prioriterer det. Det kan klubben få hjælp til via vores klubrådgivere. Vi hører ofte fortællinger om spillere, der hellere vil spille på et 2. eller 3. hold i en klub med et godt og kvalitetsfuldt træningsmiljø end på et første hold i en anden klub, hvor træningen er mindre god. Gennem uddannelse får trænerne redskaber og viden, der ruster dem til at skabe kvalitet for spillerne.
  • Træneren: De bedste trænere, på alle niveauer, er dem, der brænder for trænergerningen - og som bakker passionen op ved at dygtiggøre sig! Derfor bør trænere også være opmærksomme på de muligheder for uddannelse, der findes og drøfte dem med klubben.
  • DBU/DBU Fyn: Når vi sætter lighedstegn mellem dygtige trænere og medlemsfastholdelse og -rekruttering, har vi også et ansvar som udbydere af uddannelser. Vi skal tilbyde gode, fleksible og reelle uddannelsesmuligheder til trænere, uanset hvilket niveau, de befinder sig på.
Man kan argumentere for, at også kommunerne har et medansvar for at sikre rammerne for at frivillige i deres kommune kan udvikle sig. Jeg vil ikke her kaste mig ind i en lang drøftelse af dette. Jeg vil dog pege på, at mange kommuner giver tilskud til uddannelse af f.eks. trænere. Der kan være en del penge at hente for klubberne, så snyd ikke jer selv for dette. Ligeledes kan der være midler til træneruddannelse i DBU Fyn/Albani-puljen.

Hvad gør vi hos DBU/DBU Fyn?
Hos DBU og DBU Fyn revurderer og tilpasser vi løbende vores uddannelsestilbud. Et af de nye tiltag er en mere fleksibel børne- og ungdomstræneruddannelse. Man kan nu blive DBU Børne-/Ungdomstræner med blot 24 timers samlet kursusaktivitet. Man kan så bygge ekstra ovenpå og nå den UEFA-godkendte C-licens, hvis man ønsker det.

På den måde er der gode uddannelsesmuligheder for både træneren, der gerne "bare" vil dygtiggøre sig lidt, og træneren der er mere ambitiøs og gerne vil opnå den højeste træneruddannelse indenfor børne- og ungdomsfodbold.

Det kan du læse mere om her: Den nye træneruddannelse

Derudover er vi hos DBU Fyn klar med tre nye kursustilbud, der går helt tæt på trænerens/klubbens ønsker og behov. Her vil være mulighed for at sætte fokus på enten en målgruppe eller et specifikt træningsemne efter trænerens/klubbens ønske. Desuden kan den enkelte træner få supervision af sin træning fra en DBU Fyn-instruktør. 

Det og meget mere kan I læse mere om i de kommede uger, når vi bringer jer flere nyheder og historier indenfor temaet "Træneren er nøglen".

God læselyst...

/Bjarne Christensen, formand DBU Fyn

Læs også følgende fra temaet Træneren er nøglen:
IT-tips til trænere
Personlig Trænerudvikling - Hjælp til DIN træning


Log ind