MENU

Flere unge spiller fodbold på Fyn

De nye medlemstal afslører, at flere fynske unge spiller fodbold i en fodboldklub. Det gælder også for de yngste seniorer. Til gengæld er der tilbagegang hos børnene og den ældre del af seniorerne.

De fynske medlemstal viser en fremgang for begge køn i aldergrupperingerne fra 13-18 år og 19-24 år.

- Det glæder os naturligvis meget at se, at flere unge og ungseniorer snører støvlerne sammenlignet med sidste år. Jeg tror, at klubbernes store opmærksomhed på fastholdelsesproblematikken omkring ungdomsspillere gennem de senere år, har gjort mange klubber skarpere på, hvor vigtigt denne del er, og hvordan man kan gribe det an. Derfor er stigningen først og fremmest en cadeau til de klubber, der aktivt arbejder med at fastholde deres unge spillere, siger Mette Gregersen, formand for DBU Fyns Ungdomsudvalg, og uddyber:

- Hvis vi skal fastholde denne udvikling ved næste medlemsopgørelse, kræver det klubbernes fortsatte fokus på udfordringen med at fastholde unge. Hos DBU Fyn skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at bakke klubberne op i form af vidensdeling, fleksible spilleformer og andre lignende tiltag.

På trods af den positive udvikling i antallet ungdomsspillere oplever DBU Fyn desværre en del udtrækninger af ungdomshold og et generelt fald i antallet af dem.

Børne- og seniorfodbolden går tilbage
Mens medlemstallene for ungdommen viser fremgang, ser det anderledes bekymrende ud for børn og seniorer . Her ses en generel medlemstilbagegang - bortset fra kvinder i aldergruppen 25-59 år.

Hos pigespillerne i alderen 0-12 år ses en tilbagegang på hele 12,2 % svarende til 287 færre pigespillere.

- Det er selvfølgelig en stærkt bekymrende udvikling, som vi vil tage fat på i DBU Fyns Børneudvalg og i DBU Fyns bestyrelse. En mulig årsag kan være faldende børnetal, men det er næppe den fulde forklaring. Vi har faktisk nogle gode redskaber på hylderne til at hjælpe klubberne med rekruttering og fastholdelse af børnespillere, f.eks. Pigeraktten og
introduktionskurset Velkommen i Klubben. Måske skal vi se på, om vi kan komme i tættere dialog med klubberne om at gøre brug af de muligheder, der ligger klar på hylderne, udtaler formand for DBU Fyns Børneudvalg, John Emil Johansen.

Også i DBU Fyns seniorudvalg er man opmærksom på udfordringerne. Bl.a. derfor har man for nyligt indført 7-mandsstævner for herrer senior. Håbet er, at det kan tiltrække nye spillere og fastholde nogle af de hold, som måske kæmper med at have nok spillere til en 11-mandskamp. Du kan læse mere om 7-mandsstævnerne her.

Medlemsudvikling for DBU Fyn
Sådan ser medlemsudviklingen ud set over de senste to års opgørelser:

  0-12 år 13-18 år 19-24 år 25-59 år 60+ I alt 
   Piger Drenge   Piger Drenge   Kvinder Herrer   Kvinder Herrer   Kvinder Herrer   
2015-tal  2061 8693  1766 5541  661 3389  687 6029  10 566 29403 
2014-tal 2348 8990  1716 5508  642 3291  648 6393  25 581  30142 
Udvikling i %  -12,2 -3,3  +2,9 +0,6  +3,0 +3,0  +6,0 -5,7  -60,0 -2,6  -2,5 
Se DBU Fyns samlede medlemstal 2015 fordelt på klubber her.

Fodbolden i fremgang på landsplan
De nye medlemstal viser en samlet fremgang for fodbolden på landsplan.

Det kan du læse mere om her: Flere spiller fodbold igen 


Log ind

c