Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub

FC Kurant

 


DBU Fyn ønsker at hædre en breddeklub på Fyn, der gør en ekstra indsats for at skabe et attraktivt og velfungerende børne- og ungdomsmiljø i klubberne.

Ved udvælgelse af kandidater vil der blive kigget på klubbens indsats det seneste år og bedømmelsesperioden strækker sig fra 1. september 2023 til 1. september 2024. Sidstnævnte er samtidig frist for indstilling af klubber. 

Prisen som Årets Børne- og ungdomsklub uddeles, under hensyntagen til klubbernes størrelse, til en klub, der kan sætte flueben ved flere af disse kriterier (i uprioriteret rækkefølge):

  • Klubben laver arrangementer, der skaber spændende aktiviteter for børn og unge i klubben og evt. lokalsamfundet 
  • Klubben er eller arbejder på at blive DBU Børneklub
  • Klubben har ekstra træningstilbud til dem, der ønsker det
  • Klubben har det seneste år haft medlemsfremgang blandt børn og unge
  • Klubben gør en aktiv indsats for at sikre, at spillere på efterskole bevarer en tilknytning til klubben - såfremt klubben har hold i de årgange
  • Klubben tilbyder og opfordrer deres børne- og ungdomstrænere uddannelse
  • Klubben gør en dyd ud af at tage godt imod modstandere og dommere og arbejder for en god tone til kampe blandt både spillere, trænere og tilskuere

Såvel store som mindre klubber kan altså komme i spil til prisen - også selvom klubben ikke nødvendigvis opfylder alle ovenstående kriterier.

Se tidligere års vindere+

2023: FC Kurant

2022: Ringe BK

2021: Fortuna Svendborg

2020: Ingen vinder grundet corona

2019: OKS

2018: Kerteminde BK

2017: Aarup BK

2016: Munkebo BK


Hvem kan indstille klubber?

Alle kan indstille klubber til prisen - sin egen eller en anden klub, som man mener fortjener prisen.

Der er frist for indstillinger d. 1. september.

Hvordan og hvornår kåres en vinder? 
Blandt alle de indstillede klubber udvælges 3 nominerede til prisen, hvoraf en vinder findes.

Vinderen offentliggøres ved Fynsk Fodbold Award.

Med prisen følger foruden hæderen en præmiesum på kr. 5.000,-. samt et C1-trænerkursus

De to øvrige finalekandidater vil begge modtage et gratis inspirationskursus (trænerkursus).