Ungdomsfodbold på Fyn

Generelt

Aldersgrænser+

Ungdomsfodbolden dækker aldersspændet fra U13-U19.

Se hvilke årgange det omfatter her.

Banelukning+

Hvis en banemyndighed (typisk kommunen) lukker en bane eller et anlæg, opfordres klubberne til i fællesskab enten at finde en alternativ bane til afvikling eller flytte kampen til en anden dato. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må kampen i sidste ende udsættes. Begge klubber skal være enige hvis kampen flyttes til et andet tidspunkt eller en anden dato.

Dispensationer+

Nogle dispensationer skal søges (ekstraordinære), mens andre ikke skal.

Se hvornår I skal søge, og hvornår I ikke skal - samt flere informationer om dispensationer - her.

Holdtilmelding+

Tillmelding foregår i KlubOffice i de perioder, hvor der er åbent for holdtilmelding.

Det gøres via KlubOffice-menuen "Turneringer og hold --> Holdtilmelding --> Turneringer og stævner". Dobbeltklik på det stævne, du ønsker at melde hold til.


Hvordan kan jeg se, hvilke hold jeg har tilmeldt? 
Det kan ses via:

  • KlubOffice: Vælg menuen Turneringer og Hold > Holdtilmelding >Turneringer og stævner. Her finder du øverst teksten "NB: Nedenfor vises kun rækker, der lige nu er åbne for holdtilmelding. I kan få det fulde overblik over alle jeres tilmeldte hold her". Klik på linket. Ved at klikke på det lille plus ud for hver række kan du se, hvor mange hold, du har tilmeldt rækken.
  • www.dbufyn.dk: Søg en given række frem via spotboksen "Søg i turneringer og resultater". Her kan man løbende se, hvilke hold der er tilmeldt rækken.

Se også:

FAQ om holdtilmelding

Bemærkninger til holdtilmelding forår

Bemærkninger til holdtilmelding efterår

Indberetning af resultater+

Der skal indberettes resultater i alle ungdomsrækker umiddelbart efter kampens afslutning.

Resultaterne indtastes lettest via DBU's Fodboldapp. Det kan dog også gøres via MitDBU (login på www.dbufyn.dk) eller KlubOffice.

For at kunne indberette resultater skal din klub give dig klubhvervet "Resultatindberetter" i KlubOffice.

Kampe på Ærø+

Vi har samlet en række oplysninger vedr. kampe på Ærø, herunder bl.a. det tilskud vi yder til færgeudgifterne.

En kamp/stævne på Ærø er en god mulighed for at få en hyggelig og social dag, og klubberne på Ærø er meget behjælpelige med praktiske forhold.

Find oplysninger om kampe på Ærø her.

Solnedgang og torden+

Det er ikke meget værd at spille fodbold i mørke, og når det buldrer og brager er sikkerheden vigtigere end fodbold - trods alt.

Se hvordan I skal forholde jer til solnedgang og tordenvejr her.

Spilletilladelser+

For at kunne komme på holdkortet skal spilleren være medlem i klubben, som skal have en spilletilladelse på spilleren i form af:

  • Spillercertifikat
  • Supplerende spilletilladelse

Se mere om spilletilladelser her.

Vær opmærksom på, at der udover ovenstående gælder en rækker regler for, hvorvidt spilleren er spilleberettiget i den enkelte kamp.
Se regler og rammer for ungdomsfodbolden her.

Kampe og turneringer

Bane- og boldstørrelser+

Banestørrelser

Se overblik over banestørrelser her.

Boldstørrelser

U13-14 Drenge:  Str. 4

U15-U19 Drenge: Str. 5

U13-U15 Piger: Str. 4

U17 Piger: Str. 5

Datoplan+

Datoplan for den ordinære turnering
Der er planlagt følgende opstartsdatoer for efteråret 2023 for den ordinære turnering ungdom:

  • 19. - 20. august opstartes al ungdomsfodbold - dog kan enkelte rækker starte tidligere. 
Dommere+

Se hvilker rækker DBU Fyn påsætter dommere til her.

Dommervagten kan kontaktes ved kampe aflyst med kort varsel - se her.

Hvis dommeren udebliver - se her.

 

Fællesrækker med DBU Jylland+

I efteråret 2023 har DBU Fyn og DBU Jylland fællesturnering i følgende rækker:

U13 Drenge Liga 1 og Liga 2
U14 Drenge Liga 1 og Liga 2
U15 Drenge Liga 1 og Liga 2
U16 Drenge Liga 1 og Liga 2

U13 Piger Liga 1
U14 Piger Liga 1
U15 Piger Liga 1
U17 Piger Liga 1

Fællesturnering betyder:
* at rækkerne hedder det samme uanset om det er på Fyn eller i Jylland
* at et jysk hold kan komme til at spille i en pulje, der bliver administreret af DBU Fyn.
* at et fynsk hold kan komme til at spille i en pulje, der bliver administreret af DBU Jylland.

Alle puljer i ovenstående rækker afvikles efter et fælles turneringsreglement. Se det her

Jysk/Fynsk Mesterskab
I de rækker hvor der er fællesturnering, spiller puljevinderne om det jysk/fynske mesterskab.

Jysk Mesterskab
I de rækker hvor et fynsk hold deltager i en DBU Jylland-række uden, at der er fællesturnering, kan en fynsk puljevinder spille med om det jyske mesterskab.

Kontaktpersoner:
DBU Fyn Kim Hansen - kimh@dbufyn.dk - 6311 5991 - DBU Fyns Turneringsreglement
DBU Jylland Turneringsafdelingen - info@dbujylland.dk - 8939 9979 - DBU Jyllands Turneringsreglement

Økonomiske forhold
Holdgebyr bliver opkrævet af klubbens egen lokalunion uanset om det er DBU Fyn eller DBU Jylland, der administrerer holdet.
Evt. bøde bliver opkrævet af klubbens egen lokalunion.
Hold der spiller i en pulje administreret af DBU Jylland vil blive opkrævet  dommerudgift 1 gang pr. turneringshalvdel (solidarisk dommerafregning).
Hold der spiller i en pulje administreret af DBU Fyn vil blive opkrævet for dommerudgift pr. kamp via månedsfakturaen.

Der kan i øvrigt deltage fynske hold i DBU Jyllands turnering, og der kan deltage jyske hold i DBU Fyns turnering, uden at der er fællesturnering.

Kampe mod udenlandske hold+

Når et hold skal spille kampe mod udenlandske hold, skal der søges om tilladelse hertil. Det foreskriver regler fra UEFA.

Gå til ansøgningsskema her.

Kampflytninger+

Hvordan kampe kan flyttes afhænger af, hvilken række der er tale om.

Bliv klogere på flytning af kampe her.

Opstartsbold+

DBU Fyn Opstartsbold er et udendørs træningsturneringstilbud frem mod forårssæsonen.

Se alt om DBU Fyn Opstartsbold her.

Regler og rammer+

Vi har samlet de regler og rammer vi spiller ungdomsfodbold under her.

Rækkenavne+

Nedenfor får du et overblik over gældende navne for ungdomsrækkerne på Fyn, som er synkroniseret med navne på ungdomsrækkerne i Jylland. Det skaber en naturlig sammenhæng til de fælles ungdomsrækker.

Rækkenavn

Tidligere rækkenavn:

Liga 1 (fællesrække med Jylland)

Liga 1 (fællesrække med Jylland)

Liga 2 (fællesrække med Jylland)

Liga 2 (fællesrække med Jylland)

Liga 3

Mesterrække

Liga 4

A-række

Liga 5

B-række

Ungdomspokalen+

Vi udbyder én pokalturnering for fodboldklubbernes ungdomshold kaldet DBU Fyn Ungdomspokalen.

Indefodbold

Afbud+

Afbud meddeles til DBU Fyn senest fredag kl. 15 (op til stævneweekenden) på info@dbufyn.dk eller på tlf. 6311 5990. Jo før jo bedre, så vi evt. kan finde et erstatningshold.

Afbud efter fredag kl. 15 og i weekenden skal sendes til (og bekræftes af) hjemmeklubbens stævneleder. Kontaktoplysninger på stævnelederen findes under "kontakter" i den pågældende klub. 

Afbud meddelt til DBU Fyn senest onsdag kl. 10 (op til stævneweekenden) er gratis. Afbud meddelt herefter medfører et gebyr. Se taksterne her.

Datoplan+

Se spilledagene for både drenge og piger og for begge turneringshalvdele her.

Regler og rammer+

Se hvilke regler og rammer vi spiller indendørsfodbold efter her.

Futsal

Afbud+

Afbud meddeles til DBU Fyn senest fredag kl. 15 (op til stævneweekenden) på info@dbufyn.dk eller på tlf. 6311 5990. Jo før jo bedre, så vi evt. kan finde et erstatningshold.

Afbud efter fredag kl. 15 og i weekenden skal sendes til (og bekræftes af) hjemmeklubbens stævneleder. Kontaktoplysninger på stævnelederen findes under "kontakter" i den pågældende klub. 

Afbud meddelt til DBU Fyn senest onsdag kl. 10 (op til stævneweekenden) er gratis. Afbud meddelt herefter medfører et gebyr. Se taksterne her.

Datoplan+

Se hvornår hvilke årgange spiller her.

Regler og rammer+

Se hvilke regler og rammer vi spiller futsal efter her.

SE OGSÅ...