UEFA Træneruddannelser

UEFA A
UEFA A

UEFA A

Uddannelsen henvender sig til trænere med gyldig B-licens, der ønsker at arbejde på højere ungdoms- eller seniorniveau. 

Eksamen
Eksamen

Eksamen

For kursister der har gennemført UEFA A.

UEFA A-Licens
UEFA A-Licens
A

UEFA A-Licens

UEFA Elite Youth A
UEFA Elite Youth A

UEFA Elite Youth A

Uddannelsen henvender sig til dig der vil specialisere dig i træning af elitespillere i alderen 15-21 år. 

Eksamen
Eksamen

Eksamen

Kursister, der har gennemført forløbet 100% og har fået godkendt samtlige opgaver, kan gå til UEFA Youth A-licens eksamen. Eksamen har en varighed af ca. 75 minutter og tager udgangspunkt i uddannelsens faglige oplæg, kursistens egne hjemmeopgaver og studietur. Hertil kommer logbog og refleksioner over egen læring.

UEFA Elite Youth A-Licens
UEFA Elite Youth A-Licens
Elite Youth A

UEFA Elite Youth A-Licens

UEFA Elite Youth A-licens

UEFA A

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig med gyldig B-licens, der arbejder, eller ønsker at arbejde på højere ungdoms- eller senior-niveau. 

Formål og indhold
Et elitetrænerjob i Danmark stiller store krav både menneskeligt og fodboldfagligt. Trænerens mange roller kræver ballast og en god uddannelse. UEFA A uddannelsen kommer omkring mange af de udfordringer trænere møder som ansvarlige for elitehold i ungdoms- eller seniorregi.

På UEFA A arbejdes der blandt andet med 

 • Udvikling og implementering af spillestil (11-mands fodbold)
 • Planlægning / udførelse / evaluering af repræsentativ træning
 • Ledelse af spil på stor bane / anvendelse af trænergreb
 • Aktivitetsplan
 • Scouting og kampanalyse
 • Fodboldpsykologi
 • Studieture
 • 3 supervisioner i egen klub med deltagelse af trænere fra din gruppe og jeres trænerudvikler. 
 • Logbog fra træning og kamp i egen klub
 • Fysiologi og testning
 • Idrætsmedicin
 • Kost og ernæring
 • Individuelt projekt i selvvalgt emne (20-30 sider)
 • Dommergrundkursus og eksamen - for deltagere der ikke har bestået dommergrundkurset i forvejen.
 • Talentudvikling i Danmark og udlandet.

Trænere på UEFA A skal forvente et travlt år med hjemmearbejde, hvor især det individuelle projekt er tidskrævende. 

Afvikling
Et UEFA A-hold består af 24 trænere og 4 trænerudviklere. Vi forventer at oprette 2 hold.

Undervisningsformen er en blanding af oplæg fra trænerudviklerne, eksterne oplægsholdere samt gruppe og plenumdiskussioner. Det forventes at du deltager aktivt i forløbet, overholder aftalte deadlines og indgår løbende i dialog med din trænerudvikler og medstuderende.

DBU Træneruddannelse kan tage beslutning om at afbryde dit UEFA A-forløb, hvis aftaler og deadlines gentagende gange ikke overholdes. 

DBU Træneruddannelse ønsker at give dig så gode forudsætninger for læring og udvikling som muligt. Vi forventer derfor, at din nærmeste leder i klubben samarbejder, således, at vi i fællesskab kan støtte din udvikling gennem hele forløbet. 

Uddannelsen er estimeret til min. 180 timer - forvent dog et endnu større tidsforbrug til opgaver undervejs.

UEFA A 2024 afvikles således:

Introweekend: 13.-14. januar

Studietur til udenlandsk klub: 5 dage i perioden uge 7-9*

Midtvejsforløb: uge 27 mandag - fredag

Studietur til dansk eliteklub: 3 dage i september (uge 37, 38 eller 39)*

Outro-weekend: 30. nov. - 1. dec.

Dertil kommer 1/2 dag til dommeruddannelse*, min. 4 timer til førstehjælpskursus*, en hel gruppedag og min. 4 besøg hos medkursister fra din gruppe (supervisioner).  

* hvis du ikke du har gennemgået dommer- og/eller førstehjælpskursus.

Der er krav om 100% deltagelse ved alle ovenstående aktiviteter.

I løbet af uddannelsen skal din træning superviseres min. 3 gange af din trænerudvikler og kursister fra din gruppe. Supervisionerne foregår i din egen klub. Træningerne vurderes af din trænerudvikler. 

Den 3. supervision er en eksamenssupervision der også overværes af en censor fra DBU.

3. supervision skal bestås, før du kan indstilles til den teoretiske eksamen.

Grundlæggende optagelseskrav

Gyldig UEFA B-licens.

Vi kigger på mange forskellige ting i vores optagelsesprocedure.

Blandt andet vurderingen fra DBU B3-træner/UEFA B2,  hvilket niveau (række) dit hold spiller i, hvad du tidligere har trænet i din karriere, om du er træner i en klub i DBU´s Klublicenssystem, hvilken rolle du har på holdet (cheftræner/assistent eller andet.)
Vi forventer også, at du efter afsluttet B-uddannelsesforløb (DBU B3/UEFA B2) har opnået erfaring fra minimum 2 års aktiv trænergerning fra ungdoms- eller seniortræning (11-mandsfodbold). 
DBU Træneruddannelse har en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og din praktiske erfaring. Derfor dette krav.

Det gælder med andre ord om at få sat den viden, du har opnået på B-uddannelsen i spil.

Alle ansøgninger vurderes individuelt af DBU Træneruddannelse. Trænere der arbejder med spillere på elite-niveau prioriteres først.

I tilfælde af afslag er det muligt at ansøge igen på et senere tidspunkt. Afslag betyder dog ikke, at du er garanteret plads ved senere ansøgning. 

Optagelse på UEFA A er altid en udvælgelse blandt mange kompetente ansøgere. (De sidste par år har over 100 trænere ansøgt).

Kompetence
Når både den praktiske og den teoretiske eksamen er bestået, kan du benytte titlen UEFA A-licenstræner. Som UEFA A-licenstræner er du kvalificeret til at træne elitehold i henhold til DBU´s licenssystem og gældende UEFA regler. 

Ønsker du ikke at afslutte forløbet med eksamen, modtager du et bevis på gennemført uddannelse.

Læs mere om UEFA A-eksamen her.

Sprog

Det officielle sprog er dansk. Ansøgere skal kunne forstå, tale og skrive dansk på et rimeligt niveau.

Ansøgningsfristen er 30. august 2023.

Pris
Kr. 77.000,-

Uddannelsesgebyret opkræves ca. to måneder før uddannelsesstart. Eksamen er ikke inkluderet og opkræves særskilt (kr. 7.000,-).

Betingelser ved framelding

 • Indtil 20 dage før uddannelsesstart refunderes 100% til indbetaler.
 • Senere end 20 dage før uddannelsesstart tilbagebetales 95 % af gebyret til indbetaler.
 • Senest 20 dage før første studietur tilbagebetales 80% af gebyret til indbetaler.

Herefter er der ingen tilbagebetaling..


Deadline er nu overskredet, og vi har lukket for ansøgninger til UEFA A 2024.

Tak til alle ansøgere og andre interesserede.

Vi behandler alle ansøgninger i løbet af september.

Hav tålmodighed!

Alle får besked, om de er optaget eller ej.