Fremtidens Træner Billeder På Hjemmeside

Klubber kan indstille unge trænere 

Fodboldklubber i hele landet har mulighed for at indstille deres unge frivillige trænere i alderen fra 13 til 20 år til uddannelsesforløbet Fremtidens Trænere.

OBS: Indstilling til 2024/2025 sæsonen er nu lukket, men du kan skrive dig op til at modtage mere information, når indstillingen til sæsonen 2025/2026 åbner i løbet af foråret 2025.

Hvad kræver det at indstille trænere?

 • Trænerne, som indstilles, skal være 13 - 20 år 
 • Deltagerne på forløbet forpligter sig til at gennemføre hele forløbet i løbet af skoleåret 2024/2025
 • Trænerne skal være tilknyttet et hold i klubben, f.eks. som assistenttræner eller ungtræner
 • Det er kun klubber, som kan indstille trænere 
 • Der skal være en tovholder fra klubben, som er kontaktperson, og fungerer som bindeled mellem DBU og de indstillede trænere.  

Det får deltagerne på forløbet

 • UEFA C1 og UEFA C2-træneruddannelse 
 • Besøg i både herre- og kvindelandsholdslejren og inspiration fra landstrænerne 
 • Tøjpakke og andre materialer lavet specielt til Fremtidens Trænere
 • Et netværk med andre unge trænere 

Det praktiske

Efter fristen for indstilling er udløbet, vælges der 240 deltagere til at deltage i forløbet i skoleåret 2024/2025, og man kan derfor ikke være sikker på at blive udvalgt. Udvælgelsen af trænere vil ske ud fra antallet af indstillede trænere, et ønske om stor geografisk spredning, samt en ambition om en ligelig kønsfordeling. 

Det er klubben, som indstiller de unge trænere, og trænerne forpligter sig til at gennemføre hele forløbet, som består af både UEFA C1 og UEFA C2 i løbet af det samme år.

Tovholderne i klubberne vil inden for 1-2 uger efter fristens udløb få information om, hvorvidt de indstillede trænere er blevet udvalgt til forløbet. 

Projektet er støttet af Forenet Kredit, og derfor koster det kun 875 kr. pr. træner at deltage i hele forløbet. 

Fremtidens Træner Billeder På Hjemmeside (11)

Alle deltagere skal have en tovholder fra klubben tilknyttet

Det er et krav, at alle de unge trænere, som udvælges til deltagelse i projektet, har en tovholder i klubben. Der er ikke krav til, hvilken rolle tovholderen har i klubben, men det kan f.eks. være en børneudviklingstræner, en børne- eller ungdomsformand, en ældre træner eller lignende. 

Tovholderne er bindeleddet mellem DBU og de deltagende unge trænere og skal bl.a. sikre, at al relevant information kommer frem til deltagerne.  Det vil ligeledes være tovholderne, som får at vide hvilke trænere, der er blevet udvalgt til deltagelse i forløbet.

Når deltagerne til årets forløb er udvalgt, vil der blive afviklet et fælles Teams-møde for alle klubbers tovholdere. Her vil der være yderligere information om projektet, og hvad der forventes både af deltagerne og tovholderne selv i årets løb. Der vil også være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Du kan blive klogere på UEFA C1 og C2-træneruddannelserne herunder

UEFA C1

Generelt om UEFA C1+

UEFA C1-træneruddannelsen er første trin for alle trænere i den UEFA-godkendte træneruddannelse.

Kurset tager udgangspunkt i træneren som hjælper for spilleren, så hun/han lærer at løse spillet på egen hånd. I DBU tror vi på, at du bliver en bedre træner af at øve dig i at være træner. Derfor vil du fra start på UEFA C1 blive involveret på banen under praktikken, som udgør en stor del af det samlede kursus. Det, mener vi, er relevant og brugbart for alle trænere.

Kurset har stort fokus på de pædagogiske redskaber og læringsværktøjer, du som træner kan bruge for at lave en god træning.

Formål+

På UEFA C1 får du viden om:

 • Pædagogiske redskaber
 • Læringsværktøjerne “stop/frys” og “vis–forklar–vis”
 • Fodbold som et kaosspil, der skal løses (af spilleren)
 • Det gode fodboldmiljø – træning og kamp
 • Principper og aftaler
 • Individet som person og som fodboldspiller
 • Når træneren er ung
 • Forudsætninger for udvikling og læring
 • Trænerens egen adfærd
 • Observation
Varighed+

10 timers kursus + online forberedelse og som afslutning på kurset et online refleksionsmodul.

Optagelseskriterier og mødepligt+

Du skal være fyldt 13 år inden uddannelsesstart.

Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset.

Kompetence og bevis+

Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”UEFA C1-træner”.
Kursisten kan selv hente et DBU UEFA C1-trænerbevis efter endt forløb.
UEFA C1 skal være gennemført for optagelse på UEFA C2-træner.

UEFA C2

Generelt om UEFA C2+

UEFA C2 træneruddannelsen er opdelt i tre aldersrelaterede forløb: U5-U9, U10-U14 og U15-senior. På Fremtidens Trænere udbydes kun forløbene U5-U9 eller U10-U14.

Hvert forløb beskæftiger sig dybdegående med muligheder og udfordringer ved at træne spillere i netop den aldersgruppe. Du må gerne tage flere UEFA C2-kurser, hvis du ønsker det, men det er ikke et krav.

På kurset vil der være rig lejlighed til at diskutere fodbold med ligesindede, som træner på nogenlunde samme alderstrin som dig selv. Samtidig indeholder kurset fortsat en stor del praktisk undervisning på fodboldbanen.

Formål+

På UEFA C2-kurset får du blandt andet viden om:

 • Involvering af træningsressourcer
 • ATK – Aldersrelateret Trænings Koncept
 • Børn og unges udvikling
 • Træningsformer – organisering
 • Viden om træning af den specifikke aldersgruppe (U5-U9, U10-U14 eller U15-senior)
 • Teknisk træning i spil (herunder instruktionsmomenter)
 • Keeperen
 • Det gode fodboldmiljø - træning og kamp
Varighed+

20 timers kursus + onlineforberedelsesmodul og som afslutning på kurset et online refleksionsmodul. På dette kursus er der desuden hjemmeopgaver mellem nogle moduler.

Optagelseskriterier og mødepligt+

UEFA C2 er andet trin i UEFA C-træneruddannelsen.
For at deltage på UEFA C2, skal du have gennemført UEFA C1.

Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få sit kursusbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Kompetence og bevis+

Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”UEFA C2-træner”, og du modtager dit UEFA C2-trænerbevis efter endt forløb, såfremt kurset er gennemført uden fravær.
UEFA C2-træner er et nødvendigt grundlag for optagelse på UEFA C3, hvis man ønsker dette efter endt forløb under Fremtidens Trænere.