DBU Fyns Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalgets opgave
Ungdomsudvalget skal sikre drift og udvikling af ungdomsfodbold for såvel piger og drenge.

Herunder:

 • At sikre, at DBU Fyns overordnede politik og strategi efterleves i forhold til ungdomsfodbold.
 • Formidle holdninger og ideer til arbejdet med ungdomsfodbold.
 • Løbende evaluering af turneringsstruktur.
 • Samarbejde med DBU Jylland.
 • Ungdomspokalturneringen.
 • Udvikling af nye stævne- og turneringstilbud.

Medlemmer
Ungdomsudvalget består af fem personer, der er godkendt af DBU Fyns bestyrelse. De to af medlemmerne er repræsentanter fra DBU Fyns bestyrelse.

I udvalget sidder:

 • Mette Gregersen (Formand)
  - Repræsentant fra DBU Fyns bestyrelse
 • Jakob Lyder (medlem)
  - Repræsentant fra DBU Fyns bestyrelse
 • Flemming Kvist Andersen (Medlem)
 • Søren Ravn Jensen (Medlem)
 • Flemming Rosenlyst (Medlem)
 • Kim Hansen (koordinator)
  - DBU Fyns administration