Ved klubskifte kan spilleberettigelse tidligst opnås i den førstkommende nye turneringshalvdel. Det betyder, at spillere der vælger at skifte klub inden forårssæsonen er færdigspillet, først kan spille for den nye klub fra efterårssæsonens påbegyndelse. 
Undtaget her er dog spillere, der ikke har optrådt for anden klub i den indeværende sæson.

Vær dog særligt opmærksom på, at spilleberettigelse i intet tilfælde kan opnås på et tidspunkt, hvor der mangler 3 kampe eller færre i en turnering. Dette gælder dog ikke i ungdomsrækkerne (U13-U19).

Reglen gælder også for dispensationsspillere, og der kan altså ikke opnås dispensation til nye spillere til de sidste 3 kampe. Dette gælder ligeledes heller ikke i ungdomsrækkerne (U13-U19).

Husk ved klubskifter at der altid skal indhentes et spillercertifikat elektronisk.

Op- og nedrykning af spillere i de sidste 2 kampe

Vær særligt opmærksom på op- og nedrykning af spillere i de sidste 2 kampe. Her gælder nemlig helt specielle regler.

Vi har herunder ridset de væsentligste forhold op:

Nedrykning af spillere fra højere rangeret hold i en turneringsrækkes sidste to kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det nedenfor angivne antal kampe på samme eller lavere rangeret hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes:

  • Turneringsrækken omfatter 6 kampe i halvåret = 1 kamp
  • Turneringsrækken omfatter 7 kampe i halvåret = 2 kampe
  • Turneringsrækken omfatter 8-10 kampe i halvåret = 3 kampe
  • Turneringsrækken omfatter 11 kampe i halvåret = 4 kampe 
  • Turneringsrækken omfatter 12-13 kampe i halvåret = 5 kampe
  • Turneringsrækken omfatter 14 eller flere kampe i halvåret = 6 kampe

Såfremt en spiller er nede på holdet i 3. sidste kamp, er vedkommende spilleberettiget til deltagelse på det lavere rangerede hold. Endvidere skal det bemærkes, at en spiller ikke nødvendigvis behøver at spille på holdet for at tælle med i sammentællingen af kampe. En skadet spiller eller en spiller der sidder over er at regne som spilleberettiget.

En spiller der udstår karantæne er ikke at betragte som spilleberettiget og kan derfor ikke tælles med.

Reglen om genbrug af op til 3 spillere på andre hold i Herre S3-S5, Kvinde Albaniserien - S1 og Kvinde S1-S3 gælder også inden for de sidste 2 kampe. Dette gælder også i alle ungdomsrækker (U13-U19). Dog kun op til 2 spillere i 8M.

Fleksibilitetsreglen gælder med en enkelt skærpelse også for aldersdispensationsspillere, der i henhold til §§ 8.2, 8.3 og 8.4 må benyttes på hold i årgangen yngre end sin egen. Her betyder fleksibilitetsreglen, at disse spillere kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét lavere rangerende hold i årgangen under deres egen årgang. Skærpelsen er, at reglerne i §19.16 omkring nedrykning af spillere i en turneringsrækkes 2 sidste kampe gælder for disse spillere med et krav om, at spillerne skal have deltaget - det er ikke tilstrækkeligt at have være spilleberettiget - i det angivne antal kampe.