De såkaldte børneudviklingstrænerne spiller en afgørende rolle for udviklingen af børnefodbolden hjemme i klubben, da de som bindeled mellem klubbens bestyrelse og trænerne er ansvarlige for, at DBU’s børnesyn lever i praksis på banerne. 

Men, det er ikke kun hjemme i klubben, at børnefodbold styrkes. Arbejdet i den enkelte DBU Børneklub, og ikke mindst sparring på tværs af klubberne herom, er med til at løfte børnefodbolden generelt set på Fyn. Derfor inviterede vi de fynske børnetrænere til netværksdag med henblik på at dele erfaringer og fokusere på dagens tema, som var "Det Gode Kampmiljø".