42 fynske fodboldklubber var onsdag mødt frem til årsmødet i fynsk fodbold - det såkaldte delegeretmøde. De var repræsenteret ved 70 stemmeberettigede personer..

Efter formandens beretning og regnskabet var godkendt af forsamlingen skiftede fokus til afstemning om i alt 4 forslag, hvoraf de 3 var vejledende.

Forslag fik klubbernes opbakning

Der var i alt 4 forslag til afstemning, hvoraf de tre af dem var vejlendende afstemininger.

  • Forslag 1: Ændring af begreberne "formand" og "næstformand" i DBU Fyns love

DBU Fyns bestyrelse fremsatte et ønske om at ændre begreberne formand og næstformand i DBU Fyns love til hhv. forperson og næstforperson.

Som baggrund forklarede DBU Fyns formand Bjarne Christensen, at der er vigtigt for DBU Fyn at signalere og arbejde for at fodbolden er for alle, og at diversitet - også kønsdiversitet - er vigtigt for fodboldens udvikling. Det gælder også i det sprogbrug, der anvendes i fodboldens verden.

I DBU Fyns bestyrelse tror man på, at ændringen kan være en brik af mange i at skabe en mere ligevægtig kønsdiversitet i fynsk fodbold og i DBU Fyns organisation.

Det var de fremmødte klubber overvejende enige i, og ændringen blev derfor stemt igennem.

Det skal understreges, at det er helt op til klubbernes og deres egne vedtægter, hvilke begreber man bruger i klubben - og at det er dem, der vil fremgå under den enkelte klub på DBU Fyns hjemmeside og på DBU's Fodboldapp. Vi har dog gjort det muligt for klubberne at vælge klubhvervene "Forperson" og "Næstforperson" i KlubOffice.

  • Forslag 2: Ingen ekstra spillere i herre 7:7-rækken (vejledende afstemning*)

Røde Stjerne have fremsendt et forslag om, at man i herre 7:7-rækken fremover ikke længere kan sætte en ekstra spiller på banen, for hver 3 mål holdet kommer bagud med - på samme måde, som man ikke må i Kvinde 7:7.

Det blev bakket op af klubberne.

  • Forslag 3: Ændring af banestørrelse når 11:11 kampe spilles som 9:9 (vejledende afstemning*)

Strib IF havde fremsendt forslag om at målene i disse kampe fremover placeres på målfeltet i stedet for som hidtil på straffesparkfeltet - som vist her:

9 9 Hidtil
9 9 Fremover

Det var der opbakning til blandt de fynske klubber.

  • Forslag 4: Antal nedrykkere fra Kvinde Albaniserien - fra 1 til 2 (vejledende afstemning*)

Strib IF havde fremsendt forslag om at ændre antallet af nedrykkere fra Kvinde Albaniserien fra 1 til 2.

Det var der opbakning til blandt de fynske klubber.

*Forslag 2, 3 og 4 var vejledende afstemninger. I praksis er det nemlig DBU Fyns bestyrelse, der har bemyndigelse til at foretage ændringer af propositioner for de enkelte rækker, og DBU Fyns bestyrelse vil på deres kommende møde d. 8. marts træffe endelig beslutning om de foreslåede ændringer.


Genvalg til en række personer

På delegeretmødet var der - uden modkandidater - genvalg på følgende poster:

  • Forretningsudvalgsmedlem: Kaj Johansen (næstforperson)
  • Bestyrelsesmedlemmer: John Emil Johansen, Ole Hansen og Helene Hagsten Pedersen
  • Disciplinærudvalgsforperson: Torben Hansen
  • Disciplinærudvalgsmedlemmer: Jan Andersen og René Luther Sørensen
  • Appeludvalgsmedlem: Brian Fussing
  • Appeludvalgssuppleanter: Ole Larsen og Bent Hjortebjerg