Hver uge - stort set året rundt - spilles et hav af fodboldkampe rundt om på Fyn. Mange af dem dømmes af DBU Fyn-dommere.

De nyder heldigvis generelt dommeropgaven og er derfor også ret stabile til glæde for de mange fodboldspillere og trænere øen over.

Men, indimellem bliver selv en dommer jo syg eller skadet - og nogen gange også med kort varsel. Det kræver hurtig handling fra os, så kampen kan gennemføres alligevel.

Da vi ønsker fleksibilitet i opgaveløsningen og muligheder for at holde fri, søger vi to dommerpåsættere til at hjælpe os med ovenstående.

Om jobbet/opgaven

Opgaven er som nævnt at påsætte dommere, når der tikker afbud ind i weekender og på helligdage.

Det kan også være at kontakte dommeren, hvis et af holdene melder afbud med kort varsel.

Du vil på en liste kunne se, hvilke fynske dommere, der står som ledige, og så handler det ellers om at få kontaktet dem i en fart.

Nogle dage kan der være travlt på vagten, mens der andre dage vil være mere stille. Uanset hvad, står vi til rådighed som en service til dommere og klubber.

Arbejdet udføres hjemmefra. Vi stiller telefon og nummer til rådighed.

Arbejdets omfang

Den samlede arbejdsmængde på årsbasis vil være 240 timer (dvs. gennemsnitligt 120 timer pr. dommerpåsætter), der fordeler sig således:

  • Januar - juni = 54 dage af 2,5 timer.
  • Ultimo juli - december = 42 dage af 2,5 time

Dommervagten er åben 07.30-09.30 de pågældende dage, og din arbejdstid - inkl. klargøring og afrunding - strækker sig derfor fra ca. 07.15-09.45.

Rollen som dommerpåsætter aflønnes med kr. 180/timer + feriepenge.
Aflønningen sker månedsvis i henhold til antal vagter for den enkelte dommerpåsætter.

Det er en fordel - men ikke et krav - hvis du selv har bevæget dig eller bevæger din indenfor dommerverdenen.

Interesseret?

Send i så fald en kort beskrivelse af dig selv til følgende mail: job@dbufyn.dk

Vi indkalder løbende til samtale.

Spørgsmål kan rettes til:

Claus Gramm Pedersen

gram@dbufyn.dk

51460358