Kort sagt, handler de stævner nemlig om at give nybegyndere - eller dem som har behov for mere tid og plads for at kunne lykkes - en god oplevelse med fodbold. Rasmus Cyril, børnekoordinator hos DBU Fyn

A, B, C og nu - og det seneste års tid - også D. Det kan lyde som starten på en temmelig kendt sang målrettet børn.

I fodbodens verden er remsen dog ikke bundet op på et sangunivers men derimod på de niveauer, der udbydes fodboldkampe på, hvor A-niveauet er det højeste.

Senest tilkommet er D-niveauet altså, men hvorfor er det overhovedet opstået?

- Vi har fået en del henvendelser fra trænere for hold på C-niveauet, som har været frustreret over, at der deltager alt for gode hold på C-niveauet, forklarer børnekoordinator hos DBU Fyn, Rasmus Cyril og fortsætter:

- Der er selvfølgelig en opdragende og guidende del, der handler om, at vi hjælper trænerne til at få deres hold tilmeldt korrekt niveau, og det arbejder vi også rigtig meget med. Men, D-niveauet er et nyt begreb i fynsk fodbold, og det er med til at folk lægger mærke til det og undrer sig over, hvad det dækker over. Det bliver derfor meget synligt, at det er en række for de allermest uøvede eller dem, der bare generelt har lidt svært ved det.

D-stævner til endnu flere børn

Det første prøveår med D-stævner har givet så gode erfaringer, at de nu tilbydes som et fast niveau i alle drengerækker fra U8-U12 og pigerækkerne på U11-U12. På de yngre pigerækker er der ikke hold nok til, at det pt. giver mening at udbyde D-stævner. 

På drengesiden udbyder vi faktisk stævnerne helt ned til U7, hvor vi dog blot kalder dem Nybegynderstævner, fordi der på U7 normalvis ikke er niveauopdeling. 

- I nogle klubber er det kun er ca. 20-50 % af klubbernes medlemmer på U7, der kommer ud at spille kamp, og det er primært de mest øvede, som grundet deres niveau har kunnet få en fin kampoplevelse, mens det har været sværere for de knap så dygtige, fortæller Rasmus og uddyber:

- Med nybegynderstævnerne er der bedre kampoplevelser i vente for den gruppe også. Kort sagt, handler de stævner nemlig om at give nybegyndere - eller dem som har behov for mere tid og plads for at kunne lykkes - en god oplevelse med fodbold. Vi arbejder benhårdt på at fodbold er for alle uanset niveau. Det gælder også den gode kampoplevelse. 

D-stævner i foråret

Du kan se nybegynderstævner (U7) og D-stævner i datoplanen for de forskellige årgange her.

OBS! For U8 er der også fortsat mulighed for at prøve D-stævne af i form af kunstgræsstævne d. 1. april kl. 11.00-13.00 i Nr. Aaby IK. Tilmeld via KlubOffice
For øvrige aldersgrupper er der ikke flere kunstgræsstævner i kalenderen, inden den ordinære stævnesæson skydes i gang. 

Hvis man som hold oplever ofte at komme foran med tre mål, er løsningen jo ganske enkelt at tilmelde højere niveau til næste stævne Rasmus Cyril, børnekoordinator DBU Fyn

Kampformater giver mulighed for at teste med en del af holdet

Fra U8 til U12 drenge udbydes D-stævner i 5v5, men i U11 og U12 udbydes også 8v8. Det betyder, at hvis man ikke har spillere nok til et 8v8 hold, så er der altså stadige mulighed for at prøve D-stævner af som 5v5.

For piger har vi D-stævner som både 5v5 og 8v8 i såvel U11 som U12.

Særlig regel i drengerækkerne

Mange kender til reglen om, at et hold der er bagud med 3 mål må sætte en ekstra spiller på banen. I D-stævnerne/nybegynderstævnerne er det dog anderledes. Her skal det hold der kommer foran med 3 mål i stedet taget en spiller ud. 

- I D-rækkerne har spillerne typisk brug for mere tid og plads. Det opnår vi ikke ved, at der kommer flere spillere på banen. Tværtimod. Derfor går vi den anden vej, forklarer Rasmus.

- Hvis man som hold oplever ofte at komme foran med tre mål, er løsningen jo ganske enkelt at tilmelde højere niveauer til næste stævne - f.eks. C-niveau. Man skal huske, at dem som stadig er udfordret på D-niveau ikke har andre steder at "gå hen", hvis de vil prøve at spille kampe på deres eget niveau, afrunder Rasmus.

 

Om niveauer i børnefodbolden

At holdet deltager på et passende niveau har stor betydning for børnenes fodboldoplevelse og fodboldudvikling.

I børnefodbolden inddeler vi i A, B, C og D-niveau.

Men, hvad er egentligt forskellen, og hvordan placerer du dit hold i den rigtige gruppe?

Blive klogere her: Præsentation af A, B, C og D-niveau

Se også uddybende om:

A-niveau

B-niveau

C-niveau

D-niveau


Holdninger omkring niveauer

”Hvordan kan jeg som træner bidrage til at ALLE børn på Fyn får en god oplevelse – det gør jeg IKKE ved at melde A og B spillere til i C-rækken”

”Generelt – børnene udvikler sig forskelligt, og spillerne rykker sig fra niveau til niveau”

"Hvis du har spillere til tre hold, så har du i udgangspunktet også et A-, B- og et C-hold"