DBU Fyns dommerudvalg består af seks personer, hvor af én er udpeget blandt DBU Fyns bestyrelsesmedlemmer. De resterende udpeges blandt interesserede personer, der kan bidrage positivt til dommerudvalgets arbejde.

Dommerudvalgets ansvarsområder er...

  • at sikre dialog med alle DBU Fyns dommere
  • at sikre at dommerne er bevidste om deres medansvar for afvikling af kampene
  • at sikre, via de nedsatte grupper, at dommerarbejdet optimeres til gavn for dommerne og klubberne
  • at skabe en positiv holdning til dommergerningen og dommere som en central og uundværlig del af fodboldspillet

Vi søger en person, der...

  • har interesse i at hjælpe vores kvindelige dommere godt i gang med dommergerningen. Herunder deltagelse i Kvindedommergruppen under DBU Bredde.
  • har interesse i det faglige arbejde omkring dommerne, f.eks. afholdelse af netværksmøder m.m. i samarbejde med FFK (Fyns Fodbolddommer Klub).
  • er positiv, motiverende, engageret og har en god portion pædagogisk sans
  • er god til at kommunikere i skrift og tale
  • er god til at samarbejde
  • har forståelse for det frivillige arbejde

Hør mere om dine muligheder
Er du interesseret i at blive en del af DBU Fyn og få en  rolle indenfor fodbolddommerverdenen?

Så kontakt en af følgende for mere info:

Mathias Bjørnø, formand DBU Fyns Dommerudvalg på tlf. 2944 5949
Jørn Jensen, koordinator DBU Fyns Dommerudvalg på tlf. 6311 5993

Ansøgning skal sendes via mail til Jørn Jensen på jjnn@dbufyn.dk

Ansøgning bedes være os i hænde senest d. 02.04.2023.

Ultra kort om DBU Fyn
DBU Fyn er en af i alt 6 lokalunioner under DBU. DBU Fyn kan bedst betegnes som de fynske breddefodboldklubbers interesseorganisation med ca. 150 medlemsklubber.