Videoen viser et eksempel på spillet på 4 mål. Her dogpå en mindre bane, end de 5-mandsbaner vi spiller på til Horst Wein-stævnerne.


"Horst Wein" klinger måske ikke ærke fynsk - og det er det da heller ikke. Det er derimod navnet på en tysk træner, som især var kendt for at se fodbolden fra børn- og unges perspektiv. 

Han var optaget af at skabe glade, selvtænkende og selvstændige spillere. Hans grundlæggende filosofi var, at det der sættes fokus på ikke kun skal tænkes og siges, men derimod udføres i praksis i alt, hvad spillerne foretager sig i træning og kamp.

Unge mennesker fortrækker at blive stimuleret frem for at blive instrueret. Horst Wein

Horst Weins principper centrerer sig om at lade børnene blive stimuleret i spil, som giver mulighed for mange valg. Forstået på den måde, at der ikke kun er én løsning og ikke kun én vej til scoring. Børnene skal sættes i spil, hvor de er "på", hvor de skal forholde sig til det, der sker og finde løsningerne i spillet. Et eksempel på dette er et spil, hvor man kan angribe 2 mål samtidig. Er der ikke plads i den ene side, har spillerne mulighed for at vende spillet mod det andet mål.

Det er den filosofi, der ligger bag vores alternativt stævnetilbud, som vi har opkaldt efter den gæve tysker.

Nedenfor giver vi dig et overblik over på hvilke måder Horst Wein-stævnerne adskiller sig fra vores ordinære børnestævner.

Særligt for Horst Wein-stævner

4 mål - 2 i hver ende+

Banerne er de samme som ved normale hhv. 3-mands eller 5-mands kampe, men i stedet for kun ét mål, placeres der to hhv. 3-mandsmål eller 5-mandsmål på hver baglinje.

De ekstra er med til at fordre en bestemt type spil, hvor hvor spillerne skal træffe selvstændige beslutninger - skal vi angribe til venstre eller højre? Hvordan forsvarer vi mod et angreb, der både kan score til højre og venstre?

Det udvikler deres spilforståelse, overblik og evne til at navigere på banen.

Se visualisering af banen her.

Scoringszone+

Der markeres en scoringszone med en kegle på hver side af banen overfor hinanden. Mellem de to kegler markeres en stiplet linje - alternativt kan placeres kegler/toppe, som så fungerer som "knolde" på banen, hvis de bliver ramt.

Formålet med linjen er, at spillerne skal tæt på målet, før de kan score - og altså ikke kan skyde fra midten af banen. Der må altså kun scores, når spilleren er i scoringszonen.

Scoringszonen er med til at fordre en bestemt type spil, hvor man kombinerer og spiller sig tættere på mål, og hvor spillerne skal træffe beslutninger - skal vi angribe til venstre eller højre?

Se visualisering af banen her.

Ingen målmand+

Hvert hold har to mål at forsvare, og der ville derfor skulle bruges to målmænd. Det giver ikke mening, når det handler om at give børnene så meget fodbold i støvlerne som muligt.

I stedet skal markspillerne forsvare begge deres mål, og øver dermed deres orienterings- og beslutningssans på fodboldbanen.

Ingen dommer+

Horst Wein var selv fortaler for, at der ikke skulle være dommere, og at børnene skulle dømme selv. Denne filosofi tager vi med til disse stævner, hvor der altså IKKE er kampledere/dommere i kampene.

Bruges der mere end 4 sek. på at afgøre, om der er en forseelse, så hjælper trænerne lige spillet i gang igen, så vi kan komme videre (uden at der skal bruges mere tid på det).

Tanken er, at der skal skabes en mere rolig og forstående kultur, hvor der opfordres til at snakke sammen blandt de voksne, og hvor børnene skal have lov at spille og selv løse det.

I praksis har det vist sig, at der ofte er færre konflikter på og omkring banen, når spillerne selv - evt. hjulpet af deres trænere - selv "dømmer" fremfor en dommer/kampleder.

Forældre som boldhentere+

Spillerne skal ikke bruge tid på at hente bolde udenfor banen. Det giver mere effektiv og intens spilletid med flere boldberøringer til spillerne.

Det er med til at styrke deres fodboldmæssige udvikling.

Samtidig får forældrene en aktiv rolle omkring kampen og bidrager derved til det gode kampmiljø. 

Indspark/-dribling i stedet for indkast+

Der spilles ikke med indkast. I stedet sparkes eller inddribles bolden i spil. 

Det handler om at give børnene så mange berøringer med foden på bolden som muligt.

Hjørnespark fra nærmeste hjørne+

Hjørnespark udføres som spark eller som inddribling fra nærmeste hjørne - og altså ikke nødvendigvis i den side af mållinjen, hvor bolden røg ud.

Det handler om at minimere tidsspild og derved give mulighed for flere boldberøringer.

Målspark med start fra egen scoringszone og modstandere på egen halvdel+

Målspark udføres som spark eller som inddribling og startes ved scoringszonelinjen på egen banehalvdel.

Modstanderne skal tilbage til egen banehalvdel, før de må presse. Målsparket MÅ GERNE TAGES FØR modstanderne er nået tilbage til egen banehalvdel.

Det giver mulighed for en god igangsætning af spillet, inden man kommer under pres, så der ikke tyes til lange afleveringer. 

Straffespark som "Amerikansk straffe"+

Der er straffe, når der begås en forseelse i scoringszonen.

Det tages som "Amerikansk straffe":

  • Det angribende hold har 2 spillere på midterpletten og skal angribe mod modstanderens mål. 
  • Det forsvarende hold har 1 spiller i egen scoringszone, som må presse de 2 angribende spillere - når de har igangsat bolden (dvs. har rørt bolden).
  • Alle de øvrige spillere fra både det angribende og forsvarende hold, skal placere sig på modsatte baglinje, og må først løbe med frem/med tilbage og forsvare, når bolden er igangsat (dvs. rørt af de 2 angribende spillere på midten).

Det Amerikanske straffe fordrer en aktion - f.eks. bandespil, dribling eller lign. - fremfor blot et spark fra en skytte mod en målmand. Der skal med andre ord tænkes mere over spillet frem til afslutning.


Sådan ser banen ud til Horst Wein-stævner

HW 3V3 Sådan ser banen ud til Horst Wein-stævne - 3v3
HW 5V5 Sådan ser banen ud til Horst Wein-stævne - 5v5

 

 

Hvem egner spilformatet sig til?

Vores foreløbige erfaringer med spilformatet viser, at børn i alle aldre og på alle niveauer, kan få gode fodboldoplevelser ud af det.

De øvede bliver udfordrede på en ny måde, og de letøvede og begyndere kan få nogle succesoplevelser ved f.eks. at score flere mål end de plejer. Samtidig lærer de nyt på en anden måde, end de plejer. Rasmus Cyril, DBU Fyn-børnekoordinator


Hvornår kan vi prøve Horst Wein-stævne?

Vi udbyder Horst Wein-stævner i alle børnerækker forskudt fra hinanden. I datoplanen for børnefodbold, kan du se hvornår: