Det årlige delegeretmøde (årsmøde) er det øverste og vigtigste organ i DBU Fyns organisation. Det er her medlemsdemokratiet - klubbernes direkte indflydelse - udøves mest direkte.

Årets møde afholdes i Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter onsdag den 28. februar, 2024. 
Der bydes på spisning fra kl. 17.00 med efterfølgende mødestart kl. 18.00.

Delegeretmødet er klubbernes mulighed for at få direkte indflydelse på, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn, og hvem der skal repræsentere dem som bestyrelsesmedlemmer hos DBU Fyn. Det er således her, at forslag behandles, og valg til DBU Fyns bestyrelse foregår. 

Det er den demokratiske foreningstradition, som DBU Fyn er bygget op om - præcist som i klubberne. Da klubberne er medlemmer hos DBU Fyn, har de naturligvis også mulighed for at indgive forslag og stemme. 

Se dagsorden+
 1. Valg af dirigent.

 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år.
  Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.

 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Valg af forretningsudvalgsmedlem.
  På valg er: Kaj Johansen

 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: John Emil Johansen, Ole Hansen, Helene Hagsten Pedersen

 7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget
  a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år
  På valg er: Torben Hansen
  b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
  c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år
  På valg er: Jan Andersen, René Luther Sørensen

 8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
  a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år
  b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
  c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år
  På valg er: Brian Fussing
  d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år
  På valg er: Ole Larsen, Bent Hjortebjerg

 9. Eventuelt


Tilmeld nu

Alle klubber kan frem til og med 21. februar tilmelde to personer, som vil være stemmeberettigede på delegeretmødet. 

Det er gratis at deltage.


Se tilmeldte klubber.


Send forslag senest 31. januar

Der kan indsendes forslag til ændringer af turneringsreglementetDBU Fyns love og propositioner/rammerne for ungdom og senior. Se rammerne for de forskellige aldersgrupper her:

Ungdom
Senior

Der kan ikke indsendes ændringsforslag til reglerne/rammerne for børnefodbold, da klubberne på delegeretmødet i 2023 gav DBU Fyns bestyrelse bemyndigelse til at ændre på dem løbende.

Forslag til ændringer skal sendes til info@dbufyn.dk.

Vel mødt til årsmøde i fynsk fodbold blandt gode, fynske fodboldkollegaer!