I uge 39 sætter vi fokus på og hylder frivilligheden og de frivillige ildsjæle i fodboldklubberne landet over. Som formand for DBU Breddes frivillighedsgruppe vil jeg gerne forsøge at sætte nogle ord på, hvordan vi DBU Bredde arbejder med fortsat at hjælpe klubberne med at få rekrutteret flere frivillige samt med at fastholde dem, de allerede har. Derigennem kan vi bidrage til at sikre klubbernes fortsatte virke – for uden frivillige, er der ingen fodboldklubber.

Frivilligheden er under pres
Der mangler frivillige i mange klubber rundt omkring i landet. Det hører jeg ofte, når jeg mødes med klubfolk ude i foreningerne og til møder med klubbernes formænd. Især under coronaen oplevede mange klubber, at de mistede frivillige kræfter.

Det er et problem – ikke kun på grund af de opgaver, de frivillige skulle have udført – men også på grund af det tab af viden, der sker, når dygtige og erfarne folk holder op med at komme i klubben. Nogle klubber oplever, at de enkelte frivillige arbejder mindre – og dermed kommer der i sidste ende også til at mangle hænder, selv om antallet af frivillige i klubben måske er uændret. Det kan i sidste ende betyde, at klubberne er nødt til at skrue ned for aktivitetsniveauet, for eksempel undlade at afholde stævner, man ellers plejer at afholde.

Nogle steder lykkes man fint med at rekruttere frivillige, men en god idé fra én klub kan ikke automatisk overføres til en anden. Der er med andre ord ikke nogen ”one size fits all”-løsning på rekruttering, fordi klubberne har forskellige forudsætninger, holdninger og værdier – det er i sig selv også noget af det, der gør det danske foreningsliv så berigende og spændende.

Udpeg en frivillighedsansvarlig
Én af de ting, der dog går igen – og som jeg tror, at de fleste klubber kan få glæde af – er at udpege en frivillighedsansvarlig.

En frivillighedsansvarlig i klubben kan være med til at sikre, at der starter nye frivillige – og til at passe og pleje dem, der allerede er tilknyttet. Det kan være alt fra dem, der står et par timer i pølseboden til de mere tunge poster som bestyrelsesmedlem.

Derudover kan den frivillighedsansvarlige udarbejde beskrivelser af de opgaver, der skal løses og eventuelt arrangere sociale arrangementer for klubbens frivillige. Dette vil være med til at sikre, at arbejdet med frivilligheden i klubben hele tiden er i fokus og at de frivillige i klubben føler, at de bliver værdsat og forhåbentlig bliver længere i klubben.

Nye måder at håndtere frivillighed på
Vi skal i det hele taget være indstillet på løbende at justere vores måde at håndtere frivillighed på. Når en frivillig ikke har tid til at være fx leder mere, så kan man spørge, om vedkommende vil være villig til fortsat at være tilknyttet på ad hoc-basis som en, de nye frivillige kan trække på. På den måde undgår man et pludseligt videnstab. Hvis vi gerne vil tiltrække unge frivillige – og det vil vi – så er vi nødt til at hjælpe dem godt i gang med nogle gode overleveringer fra de frivillige, der giver stafetten videre.

Det kan også være, at man skal oprette en bank med opgaver, som man som frivillig kan byde ind på – måske er det mere overskueligt at hjælpe til ved nogle enkelte arrangementer end at binde sig til at arbejde frivilligt i klubben hver uge på bestemte dage. Beskrivelser af opgaverne med tidsangivelser kan være med til at konkretisere, hvad der er brug for – og kan gøre det mere overskueligt for folk at påtage sig en opgave.

Vær ikke bange for at spørge: Vil du være frivillig?
Og så skal man ikke være bange for at spørge. Jeg hører ofte, at folk i miljøet omkring en fodboldklub faktisk har en tendens til at sige ja, hvis de bliver spurgt direkte, om de vil påtage sig en frivillig tjans. Men måske vidste de slet ikke, at der var brug for hænder – eller måske var de i tvivl om, hvem man skulle tilbyde sin hjælp til.

Det er også meldingen fra klubber, jeg har talt med, at man med succes kan prøve at hente tidligere frivillige ind, når der opstår et nyt behov. For eksempel i forhold til rollen som børneudviklingstræner, hvor flere klubber har haft held med at gen-rekruttere trænere, som egentlig var stoppet, men som kunne se et spændende perspektiv i at påtage sig en ny type opgave i klubben.

Så der ligger et uudnyttet potentiale, hvis man bare får spurgt. Og vi skal huske at tænke hele vejen rundt, når vi skal finde vores frivillige: Både unge og gamle, kvinder og mænd – alle kan bidrage med noget.

Ny fodboldlederuddannelse på vej
Vi har længe haft et ønske om at kunne tilbyde ledere i fodboldverdenen et skræddersyet uddannelsestilbud. Det er blevet virkelighed nu med lederuddannelsen ”Fodboldledelse i praksis”, som udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania. Det er en kompetencegivende uddannelse, som giver 10 ECTS-point, så det tæller med i et uddannelsesmæssigt perspektiv.

Det første hold med 19 deltagere starter her i efteråret, og kursisterne kommer blandt andet til at lære om det personlige lederskab i en kompleks fodboldverden, og de får endvidere værktøjer til at planlægge strategi for ledelsesudvikling og indsigt i de mest optimale former for kommunikation som fodboldleder.

Vi har et stort håb om, at den nye uddannelse kan motivere deltagerne til at bedrive deres ledergerning i fodboldklubberne i mange år fremover.

Frivillighedsgruppen har støttet igangsættelsen af uddannelsen, som vi ser frem til at få evalueret, når det første uddannelseshold har været gennem pilotforløbet.

Resultaterne af frivillighedsundersøgelsen er på vej
Vi vil gerne styrke frivilligheden ude i fodboldklubberne og blive bedre til at finde på målrettede indsatser og aktiviteter til gavn for de frivillige. For at kunne det, har det været vigtigt for os at finde ud af, hvilke udfordringer, de frivillige oplever og hvad frivillige motiveres af.

Derfor har Frivillighedsgruppen under DBU Bredde fået foretaget en landsdækkende undersøgelse, som skal give svar på vigtige spørgsmål om hverdagen i de danske fodboldklubber, de frivilliges arbejde og motivation, samt hvordan vi sammen med klubberne kan tiltrække endnu flere frivillige, der har lyst til at bidrage til fællesskabet.

Arbejdet med undersøgelsen er færdigt i løbet af efteråret, og vi glæder os til at få resultatet og dermed blive i stand til at tilbyde endnu bedre redskaber, som klubberne helt konkret kan bruge i arbejdet med frivillige.

Brug DBU’s Frivillighedsweb
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at slå et slag for DBU’s Frivillighedsweb, hvor man kan finde skabeloner, gode eksempler, arbejdsark og meget mere. Værktøjerne er struktureret ud fra Frivillighedshjulets otte faser, som er vigtige at overveje og have styr på, hvis man vil have succes med rekruttering og fastholdelse.

Link til Frivillighedsweb:
www.dbu.dk/klubservice/frivillighedsweb

Har du ideer til rekruttering af frivillige – eller andet?
Vi i DBU Breddes frivillighedsgruppe modtager altid gerne gode tips og ideer fra jer ude i klubberne – sammen kan vi gøre en forskel for klubberne! Send en mail til gruppens sekretær Poul Duus Gilling på gill@dbusjaelland.dk


Gerhard Grubb Waaentz er næstformand i DBU Sjællands bestyrelse og formand for DBU Breddes frivillighedsgruppe. Han har været træner i klubber i Jylland og på Sjælland og har været formand i Rosenhøj BK. Han er uddannet lærer og er til daglig skoleleder på Frydenhøjskolen i Hvidovre.