De frivillige er grundstenen i breddefodbolden. Men i mange klubber kniber det med at rekruttere frivillige – og med at fastholde dem. Vi har derfor samlet en række værktøjer, der kan hjælpe jer med at gøre det attraktivt at være frivillig i jeres klub.

Resultater af ny frivillighedsundersøgelse på vej
DBU Bredde vil styrke frivilligheden i fodboldklubberne og være bedre til at lave målrettede indsatser og aktiviteter til gavn for de frivillige. For at kunne det er der igangsat en landsdækkende undersøgelse, som skal give svar på vigtige spørgsmål om hverdagen i de danske fodboldklubber, de frivilliges arbejde og motivation, samt hvordan vi sammen med klubberne kan tiltrække endnu flere frivillige, der har lyst til at bidrage til fællesskabet.

Resultaterne af undersøgelsen ventes at være klar i løbet af efteråret 2022, og undersøgelsen bliver et vigtigt redskab i DBU’s videre arbejde med at styrke frivilligheden.

Frivillighedsweb
I DBU’s Frivillighedsweb kan du finde skabeloner, gode eksempler, arbejdsark og meget mere. Værktøjerne er struktureret ud fra Frivillighedshjulets otte faser, som er vigtige at overveje og have styr på, hvis man vil have succes med rekruttering og fastholdelse.

Gå til Frivillighedsweb

Frivillighedsspilllet
DBU’s Frivillighedsspil egner sig til bestyrelser eller arbejdsgrupper i klubberne og indeholder en række dilemmaer vedrørende frivillighed, man som fodboldklub kan komme til at stå i, og hvor svære beslutninger skal træffes. Brug spillet til at få styr på arbejdet med frivilligheden i jeres klub.

Link til info om Frivillighedsspillet

Film og webinar om frivillighed
Vi har produceret en række videoer, som kan hjælpe jer med at rekruttere særlige grupper af frivillige – for eksempel unge, forældre i klubben eller seniorer i lokalsamfundet. Desuden kan du se et webinar, der præsenterer værktøjer, diskussioner og tilgange til at rekruttere frivillige.

Link til film og webinar

Få hjælp af jeres klubrådgiver
Alle DBU’s lokalunioner har klubrådgivere tilknyttet, der kan hjælpe med at udvikle og styrke jeres klub – herunder at engagere flere frivillige. Klubrådgiveren er både klar med sparring og udførelse af opgaver i udviklingsprocessen.

Find klubrådgivernes kontaktoplysninger på din lokalunions hjemmeside:
www.dbubornholm.dk
www.dbufyn.dk
www.dbujylland.dk
www.dbukoebenhavn.dk
www.dbulolland-falster.dk
www.dbusjaelland.dk

Husk anerkendelsen – tak en frivillig
Endelig skal man ikke tage fejl af, at et simpelt “Tak!” kan have en stor betydning for, om man føler sig værdsat som frivillig.

Så husk det, når du møder dem – giv dem et klap på skulderen og sig “TAK!”.