DBU Fyn og Albani ønsker sammen at hædre en fodboldleder på Fyn, der har ydet et stort arbejde i sin klub.

De nominerede til årets pris er:

 • Helle Storgaard, Ebberup IF
  Helle har været en del af bestyrelsen i Ebberup i blot et år, men har allerede påtaget sig et stort ansvar og bragt ny energi ind i klubbens ledelse. Hun er trådt ind med stor ildhu, masser af ideer og et energisk drive, der får flyttet ting - med særligt fokus på børne- og ungdomsafdelingen. Selvom det indimellem også stiller store krav til både hende selv og de øvrige frivillige i klubben, er hun vellidt og værdsat for sit store arbejde, imødekommende natur og vilje til at hjælpe og give en hånd med, hvor det er påkrævet.
  Hun er klubbens primære kontakt til DBU Fyn i forhold til en lang række opgaver, ligesom hun varetager en stor del af dialogen og koordineringen på de indre linjer med klubbens trænere.

  Hendes mange ideer er med til at drive klubben fremad, og gennem det seneste år har hun været primus motor på opstart af Bold & Bevægelse for for-skolebørn og senest som bagmanden bag klubbens værtskab for DBU Fyns nye og eksperimenterende 4-målsstævnetilbud for børn kaldet Horst Wein-stævner

 • Steen Jensen, Kerteminde BK
  Steen er en sand ildsjæl, der med viden, kløgt, vedholdenhed og flid sammen med den øvrige bestyrelse har skabt gode resultater, udviklet klubben og iværksat en række nye tiltag, siden han tiltrådte som formand i 2018. Det gjorde han på baggrund af en ledelseskrise, hvor klubben stod uden formand, og hvor Steen selv meldte sig uden nogensinde at have haft en tilknytning til klubben.

  Steen varetager med stor ildhu en lang række opgaver i klubben, der bl.a. tæller at være kontaktperson for og aktivt medlem af den arbejdsgruppe, der er nedsat til at gøre klubben til DBU Børneklub. Derudover er han afdelingsleder for Fodbold Fitness-kvinderne og for "Torsdags holdet", der er en gruppe af ældre, der hjælper klubben med vedligehold af faciliteterne i klubben, og som giver et nap med omkring de praktiske opgaver ved Albaniserieholdets hjemmekampe. Han er desuden initiativtager til og en del af byggestyringsgruppen omkring kunstgræsbaneprojektet i klubben, ligesom han aktivt deltager i DBU Fyns formandsklub for klubberne i Kerteminde Kommune.

  Han er en passioneret foreningsmand og en stærk menneskekender, som med en empatisk motivationstilgang til opgaveløsningen er dygtig at få folk omkring sig med til at løfte i flok i klubben. Steens velovervejede, tænksomme natur og positive sind, smitter af på klubben på mange fronter. Det er bl.a. lykkedes ham - sammen med de øvrige frivillige - at skabe en fortælling om klubben, hvor de positive historier fylder klart mest. Han er også manden bag klubbens slogan "Vi dyrker bredden og hylder eliten".

  Steen har i sin tid i spidsen for bestyrelsen udvist en evne til at samle bestyrelsen i en fælles retning og tilgang til klubarbejdet, hvor der er rum til forskellige holdninger og gode argumenter. Han giver plads og er ikke bleg for at uddelegere opgaver. Han er på den baggrund meget vellidt i såvel bestyrelsen som blandt medlemmerne - også i kraft af hans store synlighed i og omkring klubben. Han gør en dyd ud af, at Kerteminde BK er medlemmernes klub - ikke blot bestyrelsens.

 • Patrick Pedersen, Allested UI
  Patrick er en iderig fodboldmand og klubleder, der med stort ildhu og smittende entusiasme har sat gang i mange nye tiltag i klubben i sin rolle som formand.

  Han har bl.a. været en nøglefigur i den spirende optimisme klubben oplever omkring børnefodbolden, hvor han gjort en ihærdig indsats for at skabe liv og sammenhængkraft ved bl.a. at involvere og engagere forældrene og sætte stor fokus på det sociale i børneafdelingen. Med sin åbne og udviklende tilgang til tingene, har han desuden været primus motor for at holdsamarbejdet med Nr. Lyndelse/Søby på herre senior-siden blev en realitet. Han er desuden aktivt engageret i det såkaldte "Fynbofestudvalg" i klubben.

  Han er en sand foreningsmand, der er guld værd for klubben, hvor han er ikke bleg for at tage fat og springe til, når der er behov. Det betyder også, at han er en meget synlig formand, som folk i klubben bredt set kender. Han nyder stor respekt og opbakning for sit store og dedikerede arbejde, som har enorm betydning for klubben og klubbens rolle i lokalsamfundet. Han er desuden dygtig til at håndtere potentielle konflikter i kraft af sin evne til at få alle til at følge sig hørt or respekteret.

  Patrick er også en entreprenant leder, der kaster sig ud i nye tiltag og projekter, og som dygtig inkluderer andre aktører og aktiviteter fra lokalsamfundet. Han er en samler, der vil og dyrker fællesskabet. Patrick er en hel central figur i den flotte opblomstring klubben oplever - og det er på trods af, at en stor del af hans tid som formand er gået i en tid med coronanedlukninger og lav aktivitet i samfundet som følge.   

Hvordan og hvornår kåres en vinder? 
Blandt de tre nominerede udvælger DBU Fyns bestyrelse en vinder, der kan bryste sig af titlen som Årets Fynske Fodboldleder.

Vinderen offentliggøres ved Fynsk Fodbold Award d. 28. oktober.

Med prisen følger foruden hæderen et gavekort på kr. 6.000,-.