I OKS har de satset stærkt på pigefodbolden de seneste år, og det har givet mange flere medlemmer. Bestyrelsesmedlem og formand for pigeudvalget, Evald Bundgård Iversen, forklarer, hvorfor de nu også har valgt at tilknytte en børneudviklingstræner i pigeafdelingen i form af Ida Kvist Andersen:

- Vi har haft en periode med stor tilgang af pigespillere, og så følger der jo naturligt en periode, hvor fokus er på at kvalitetssikre vores tilbud til medlemmerne og sikre vores interne struktur og sammenhold. Her bliver Ida som børneudviklingstræner en vigtig del af arbejdet og særligt i forhold til at støtte alle forældretrænerne, udtaler Evald Bundgård Iversen og uddyber:

- Det vi gerne vil med rollen er at prøve at styrke vores set up omkring trænerne og træningen. Tanken er, at Ida som børneudviklingstræner skal hjælpe med at skabe en endnu bedre struktur og kvalitet i træningen – og hjælpe forældretrænerne godt i gang.

 

22-årige Ida arbejder for øjeblikket som lærervikar, men til sommer er hendes ønske at studere Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet i Odense.

Ida er for nuværende ikke ansat til et bestemt antal timer pr. uge. Aftalen er, at hun ikke skal komme til alle træninger, men skal være der efter aftale med træningsgrupperne, og når trænerne har brug for hjælp og sparring.

I OKS’ pigeafdeling har de tre børnegrupper (U4-U6, U7-U8 og U9-U12), som Ida på skift skal hjælpe med at strukturere træning for og hjælpe trænerne med temaer og valg af øvelser.

- Jeg har allerede holdt et trænermøde med U7-U8-gruppen, hvor vi kiggede på træningsstruktur og aftalte nogle dage, hvor jeg skal komme og hjælpe trænerne på årgangen med træningen. Idéen er, at jeg primært skal være en sparringspartner for trænerne og hjælpe dem med at lave endnu bedre træning, så børnene får de bedst mulige fodboldoplevelser, forklarer Ida Kvist Andersen.

Den nye børneudviklingstræners baggrund

Ida Kvist Andersen har trods sin unge alder allerede erhvervet sig en UEFA C-trænerlicens og er lige startet på B-trænerlicensen med det første B1-kursus (læs mere om træneruddannelsessystemet her).

Hun har været træner i snart syv år. Det har primært været i Fortuna Svendborg, hvor hun har trænet alt fra U7 til U14 piger. Derudover har hun også arbejdet et år på FC Midtjyllands friskole ”Guldminen”, hvor hun trænede både drenge og piger. Endelig har hun været træner på forskellige fodboldskoler de seneste syv år, og har også været trænerleder på fodboldskolen i S.f.B.

Ida har også været instruktør hos os i DBU Fyn, hvor hun har kørt ca. 10 forløb med ”Fantastisk Fodboldstart for Piger” og ”Bold og Bevægelse” for de helt små.

I dag er der registreret ca. 80 børneudviklingstrænere på landsplan, og DBU’s anbefaling er, at alle klubber med børnefodbold tilknytter en børneudviklingstræner, som kan hjælpe børnetrænerne i klubben med at give børnene de bedst mulige fodboldoplevelser. Den samme ambition har de i OKS:

- Trods sin unge alder har Ida allerede et solidt erfaringsfundament, som vi glæder os til at kunne trække på, og som kan bidrage til, at det bliver endnu bedre at være træner og spiller i OKS. Vi er i det hele taget meget optaget af at skabe gode forhold for trænerne i OKS, så de kan få den støtte og sparring, de ønsker, forklarer Evald Bundgård Iversen, bestyrelsesmedlem i OKS.