DBU Fyns Børneudvalg består af 5 medlemmer, og udvalget ønsker nu at tilføje et 6. medlem. Det kunne måske være dig?

Din profil

Du har rod i den fynske breddefodbold enten via dit nuværende eller tidligere engagement i en fynsk fodboldklub, og har derigennem et stort kendskab til børnefodbold. 

Vi forventer af dig, at du:

 • Er engageret og sætter dig ind i de ting, der behandles på udvalgsmøderne.
 • Aktivt og engageret deltager i møder og arrangementer
 • Udfører aftalte opgaver
Til gengæld tilbyder vi dig muligheden for at blive en del af en spændende fodboldorganisation, hvor du får direkte mulighed for at præge udviklingen af fynsk børnefodbold.
Udvalgsposten er frivillig, men du modtager en DBU-tøjpakke og vi udbetaler kørselsgodtgørelse.

Om DBU Fyns Børneudvalg
Koordinator Rasmus Cyril fungerer som sekretær for udvalget. Udvalget afholder årligt ca. 6 møder.

Arbejdsopgaverne for udvalgsmedlemmerne er:
 • At sikre at DBU Fyn har de rette tilbud for børn samt løbende evaluere og tilpasse disse
 • At inspirere til fremme af børnefodbolden på Fyn
 • At varetage medlemsklubbernes interesser i fodboldpolitiske sammenhænge
 • At repræsentere DBU Fyn i forskellige sammenhænge
 • At sikre udvikling af fynsk fodbold til gavn og glæde for de fynske klubber.

Fakta om DBU Fyn

DBU Fyn er en af i alt 6 lokalunioner under DBU. DBU Fyn kan bedst betegnes som de fynske breddefodboldklubbers interesseorganisation med ca. 150 medlemsklubber. Dermed repræsenterer vi deres knap 30.000 medlemmer.

DBU Fyns primære arbejdsområder er:

 • Turnerings- og stævneadministration
 • Uddannelse
 • Sparring og vejledning til klubberne (klubudvikling mm.)

Hør mere om dine muligheder

Er du interesseret i at komme i betragtning til den ledige udvalgsplads, eller vil du blot høre nærmere, så kontakt:

Rasmus Cyril, koordinator for DBU Fyns Børneudvalg, på tlf. 6311 5992

Send gerne nogle ord om dig selv, og hvorfor du ønsker at komme i betragtning til Rasmus på racy@dbufyn.dk senest 22. maj 2022.