En enig bestyrelse i DBU har vedtaget en ny struktur for overgangen mellem Danmarksserien (Herre DS) og 3. division baseret på en indstilling fra en bredt funderet arbejdsgruppe. Med den nye struktur indføres der et oprykningsspil i Herre DS. Derudover reduceres antallet af oprykkere fra Herre DS fra 4 til 3, ligesom antallet af nedrykkere fra 3. division reduceres fra 4 til 3. Strukturen træder i kraft i sæsonen 2022-2023.

Som i den nuværende Herre DS vil der fortsat være 40 hold fordelt på fire puljer i grundspillet, og der vil fortsat være en geografisk øst/vest opdeling ved Storebælt. Puljerne i øst findes ved lodtrækning og puljerne i vest findes efter geografisk placering.

De bedste hold skal rykke op
Den nye struktur er baseret på en indstilling fra en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DBU, DBU Bredde, Divisionsforeningen, DBU’s breddekomité samt klubrepræsentanter fra Herre DS og 3. division. Som led i processen er der blandt andet afholdt tre informationsmøder for interesserede klubber i uge 13 og forslaget har været til høring i lokalunionerne.

- Det skal være de bedste hold, der rykker op fra Herre DS til 3. division. Ved at indføre et oprykningsspil mindsker vi de geografiske fordele eller ulemper, som klubberne oplever i den nuværende struktur, siger Bent Clausen, der er næstformand i DBU’s bestyrelse.

I modsætning til tidligere vil det også bliver muligt for to hold fra samme pulje at rykke op, hvis de er blandt de bedste 3 hold i Danmarksseriens oprykningsspil. Derudover var der tidligere meget høj nedrykningsrisiko i 3. divisions kvalifikationsspil, hvor 4 ud af 6 hold rykkede ud. Som et nyt tiltag indføres der rækkemøder i Danmarksserien. Mere information om dette følger.

Den nye struktur for Danmarksserien 2022-2023 ser sådan her ud:

Grundspil efterår:

  • 4 puljer á 10 hold (18 kampe). De to bedst placerede oprykningsberettigede hold for hver pulje kvalificerer sig til oprykningsspillet. De resterende 8 hold fra hver pulje skal spille kvalifikationsspil.

Slutspil forår:

  • Der etableres en oprykningspulje med 8 hold, der består af nummer 1 og 2 i grundspillets 4 puljer (14 kampe). Nummer 1 i grundspilspuljerne får overført 3 point til oprykningspuljen, mens nummer 2 starter oprykningspuljen med 0 point. Oprykningspuljen kan alene bestå af oprykningsberettigede hold. De 3 bedst placerede hold rykker op i 3. division. Samme antal hold rykker ned fra 3. division.
  • Der etableres 4 kvalifikationspuljer med 8 hold (14 kampe). Holdene forbliver i de samme 4 puljer, som de deltog i under grundspillet. Point og målscore fra efterårets grundspil tages med over i kvalifikationsspillet.

Fakta om arbejdsgruppen
I oktober 2021 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til en ny turneringsstruktur i Herre DS. Derudover skulle gruppen komme med forslag, som kan medvirke til at sikre en fornuftig sportslig/strukturel balance i overgangen mellem 3. division og Herre DS. I arbejdsgruppen var der repræsentanter fra DBU Breddes, DBU’s og Divisionsforeningens administration. Derudover deltog der repræsentanter fra DBU’s Breddekomité, DBU's Seniorudvalg, Divisionsforeningens Divisionsudvalg samt fire klubrepræsentanter fra Herre DS og én klubrepræsentant fra 3. division.