Det har bare været megapositivt for os alle sammen, og vi har ikke hørt noget som helst brok fra nogen. Claus Bisgård, ungdomsformand i Tårup IF

Herrested-Ørbæk Fodbold og Tårup IF er gået sammen om et holdsamarbejde, der gælder fra U6 til og med U15 på drengesiden. Det betyder, at de to klubbers hold er lagt sammen og træner sammen og også spiller kampe sammen. Det gør de under navnet FC Østfyn.

Holdenes træning foregår i både Herrested, Ørbæk og Tårup, og der spilles kampe i både Herrested og Tårup. Holdene har på skift spillet i de to klubbers spillertøj, og ifølge ungdomsformand i Tårup IF, Claus Bisgård, har samarbejdet været fantastisk:

”Det har bare været megapositivt for os alle sammen, og vi har ikke hørt noget som helst brok fra nogen. Der er jo selvfølgelig nogle klubfølelser, men vi har ikke hørt et eneste ord om ’dem og os’ hverken fra spillere, trænere eller forældre. Fra dag et har de taget samarbejdet til sig og synes bare, det er fedt, at der er flere til træning, og at det er nemmere at stille hold til kamp,” forklarer Claus Bisgård.

 

Samarbejdet startede med en trænerhenvendelse

Det fine, nye samarbejde startede med en henvendelse fra en træner fra Herrested-Ørbæk Fodbold til en træner i Tårup IF. Herefter blev spørgsmålet bragt op på bestyrelsesniveau, og man fandt hurtigt ud af, at de to klubber stod med de samme udfordringer som mange andre mindre klubber også kender til. Nemlig, at der hverken er nok spillere eller trænere til, at holdene fungerer godt. Derfor blev de to klubber lynhurtigt enige om at holde et møde mellem bestyrelserne, og fra starten var der enighed om, at et samarbejde var vejen frem, og at der faktisk ikke rigtigt var noget alternativ for klubberne.

”Der er jo ingen tvivl om, at vi førhen har været rivaler, men det handler jo om, hvordan man ser på det. I stedet for konkurrencen, som dræber os begge, kan vi lige så godt slå os sammen i et stærkt samarbejde og få noget godt ud af det” udtaler Claus Bisgård.

Der er ca. 16 km mellem Herrested og Tårup og på vejen mellem de to ligger Ørbæk. Det nye samarbejde har dermed gjort, at der en gang imellem er blevet længere til fodbold for både børn og forældre, men heller ikke dette aspekt har givet anledning til brokkerier. Klubberne har blot opfordret til, at der laves kørselsordninger, så forældrene hjælpes ad, og det har de gjort uden at kny.

Samarbejdet mellem de to klubber har samtidigt givet langt bedre træningsmiljøer. For eksempel træner alle holdene sammen i Tårup om torsdagen, og det har givet et anlæg fuldt af liv, hvilket mange også har bemærket.

”Der er mange, der har sagt, at det er megafedt, at der er så mange børn, der kommer og træner samtidigt. Det er jo lige det, man ønsker at se, når man er med til at drive en fodboldklub – en masse glade fodboldbørn. Det har dog også givet lidt lavpraktiske udfordringer med at have nok omklædningsrum til så mange spillere, men det tager vi med, når bare der er liv og glade dage i klubben” fortæller Claus Bisgård fra Tårup IF.

 

Fremtidsudsigterne for samarbejdet

Klubberne er enige om at fortsætte holdsamarbejdet i den kommende sæson, hvor der ligesom nu vil være en formel samarbejdsaftale, så klubberne er enige om, hvem der gør hvad, og hvad samarbejdet indebærer.

Samarbejdet mellem Herrested-Ørbæk Fodbold og Tårup IF er foreløbigt kun på drengesiden fra U6 til og med U15. I Tårup IF har de i modsætning til i Herrested-Ørbæk også pigefodbold, og denne del er der derfor ikke samarbejde om.

 

Et gammelt navn vakt til live

Navnet FC Østfyn var også i brug for mange år siden, da der eksisterede et firkløversamarbejde mellem Tårup, Ørbæk, Herrested og Kullerup-Refsvindinge IF. Dette samarbejde trak Tårup IF sig ud af for ca. 10-12 år siden, da man gerne ville forsøge at skabe sin egen røde tråd i ungdomsafdelingen. Men nu er navnet altså vakt til live igen i det nye samarbejde, som ser ud til at være fantastisk for begge klubber og ikke mindst for børn og unge fodboldspillere på Østfyn.

 

Holdsamarbejder hitter

Ud af de 100 klubber der p.t. er tilmeldt DBU Fyns turneringer på børne- og ungdomssiden, indgår 46 klubber i et samarbejde med en eller flere klubber. Nogle samarbejder er formelle klubsamarbejder eller fusioner, mens andre er samarbejder på enkeltstående hold.