Der er flere fordele ved at holde styr på de spillere, I sender på efterskoleophold. 

Det kræver naturligvis først og fremmest, at I har et overblik over, hvem der skal/er på efterskole, og det kan I lade KlubOffice hjælpe jer med. Her kan I nemlig meget let lave en markering på de spillere, der skal/er på efterskole.

Der er flere fordele forbundet med det. Den vigtigste årsag er, at der er større sandsynlighed for, at spillerne vender tilbage til klubben, når efterskoleopholdet er endt.

Når I laver en efterskoleregistrering på en spiller, får I følgende fordele:

  • Spilleren får automatisk en supplerende spillertilladelse hos efterskolen, hvis den har et hold med i en af DBU’s lokalunioners turneringer (skolen skal altså have et hold tilmeldt hos en DBU lokalunion). På den måde kan spilleren spille for både jeres klub og efterskolen og I beholder spillerens oprindelige spillercertifikat.
  • I får overblikket over alle de spillere, som klubben har afsted på efterskoleophold, og I kan kontakte dem og holde dialogen med dem direkte fra oversigten

Som en sidegevinst er I som klub også med til at give DBU og lokalunionerne værdifuld viden om, hvad der sker med fodboldspillere på efterskole i det større perspektiv. Altså, hvor mange vender tilbage, og hvor mange gør ikke? Det er vigtig viden for dansk fodbold, og alle klubber der registrerer deres efterskolespillere, er med til at hjælpe os med at knække ”efterskoleudfordringen”.

Så nemt er det
Det er heldigvis ikke raketvidenskab at registrere de spillere, I sender på efterskole. DBU har lavet en how to-guide på meget få trin, som I kan følge. Så får I nemt og elegant mulighed for at bevare kontakten med jeres spillere.

Vil I have et sidste tip med på vejen?

Efterskoletiden er ved at slut for de nuværende elever. I den forbindelse kan det være en rigtig god idé at tage fat i dem allerede nu, så I kan aftale nærmere i forbindelse med efterårssæsonen.  
Det er også nu, at I med fordele kan gøre jer tanker om, hvordan I vil arbejde på at fastholde efterskolespillernes tilknytning til klubben efter sommerferien.