I det Odenseanske Skibhuskvarter, midt mellem farverige familievillaer, finder man fodboldklubben ØB. Udefra gør klubhuset ikke meget væsen af sig, men indenfor tænkes der store og vigtige tanker, som smitter af ude på klubbens fine baneanlæg.

Her huserer nemlig en driftig bestyrelse, der har sat alle sejl ind for at skabe gode rammer og oplevelser for medlemmerne med særligt fokus på børnespillerne. Det har givet pote:

- Da jeg startede mit virke i klubben var der 35 børnespillere. Her 8 år senere runder vi 133 børn. Læg dertil 62 spillere i alderen 13-19. Så der er virkelig sket en udvikling, fortæller klubbens ungdomsformand, Flemming Rosenlyst.

Klubben har i dag minimum 12-15 spillere i hver årgang, og på U11 og 12 tæller man endda flere end 45 glade fodboldhoveder. 


Fra gode tanker til nedskrevet klubDNA

Udviklingen skyldes i følge Flemming bl.a., at mange børnefamilier er flyttet til, men også at klubben har arbejdet målrettet på at være en bredt favnende klub med nogle tydelige holdninger til børnefodbolden.

- Vi har i mange år haft fokus på at skabe et godt børnemiljø, hvor der er plads til alle, og hvor alle er lige vigtige. Men, det er faktisk først for nyligt, at vi er begyndt at nedskrive vores værdier og forventninger til hinanden, fortæller han og fortsætter:

- Arbejdet med at nedfælde det har styrket vores fælles syn på, hvilken klub vi gerne vil være, og hvilke grundholdninger vi driver vores forening på. At få det nedskrevet har givet os et tydeligt klub-DNA, som er et fantastisk ståsted for vores arbejde og ikke mindst for forventningsafstemning og dialog med især forældrene.

Det hele er samlet under overskriften "I klubben er vi alle blå", som består af tre dokumenter med fokus på:

  1. Barnet
  2. Forældrene
  3. Klubben og Trænerne

Selvom værdierne først er nedskrevet for nyligt, er de på mange måder indgroet i klubbens arbejde gennem længere tid.

- Jeg bilder mig ind, at modstandernes trænere og forældre godt kan fornemme, at vores spillere er velafbalancerede fodboldbørn med rod i et godt og solidt børnemiljø med nogle sunde værdier, forklarer ungdomsformanden med en vis stolthed i stemmen.

Billede4


DBU Børneklub var et naturligt næste step

Med baggrund i deres store arbejde er ØB allerede godt kørende på børnesiden, og mange af deres overvejelser og tiltag ligger da også i lige linje med de grundlæggende tanker bag DBU's nye børnestrategi og den del af den, der beskriver, hvad det vil sige at være DBU Børneklub.

- Da vi blev introduceret til DBU Børneklub, kunne vi jo ret hurtigt genkende vores egen klubs værdier og arbejde i det præsenterede materiale. Derfor var det naturligt for os at søge i den retning for at fortsætte rejsen og få nogle kvalificerede indspark udefra fra en DBU Fyn Klubrådgiver, fortæller Flemming.

 

Billede1
DBU Fyn børneklubrådgiver, Arne Appelgren, fortæller om DBU Børneklubkonceptet

 

Derfor var der også kort fra tanke til handling, og ØB blev i starten af januar den første fynske klub til at sætte pen til papir og indgå aftale med DBU Fyn og et udviklingsforløb, der skal videreudvikle klubbens børnemiljø og give dem muligheden for at bryste sig af titlen som DBU Børneklub.

- Hos DBU Fyn tilbyder vi et 25 timers klubudviklingsforløb, hvor vi skal gennemgå og arbejde med de fire forudsætninger, der skal være på plads, for at klubben kan kalde sig DBU Børneklub, forklarer DBU Fyn børneklubrådgiver Arne Appelgren.

- Jeg må sige, at jeg er imponeret over det arbejde, klubben allerede har lavet på børnesiden. Derfor er jeg også fortrøstningsfuld på klubbens vegne i forhold til at få dem i mål som DBU Børneklub, fortæller Arne videre.

Han understreger samtidig, at der udover de 4 forudsætninger også findes en lang række anbefalinger til DBU Børneklubber, som kan styrke deres børnemiljø yderligere. Med andre ord, er der masser af muligheder for ØB til at bygge ovenpå - også efter de har "fået stemplet".


To børnemiljøudviklere skal samle trådene på banerne og holdene

En af de fire forudsætninger for en DBU Børneklub er, at man skal tilknytte en såkaldt børneudviklingstræner, der arbejder på tværs af børneholdene og hjælper både på og uden for banen. Vedkommende skal være en hjælp til trænerne og et naturligt bindeled mellem dem og klubbens ledelse.

Det har ØB allerede styr på. De har faktisk to af slagsen, som de har valgt at kalde børnemiljøudviklere.

- Her skal der lyde et cadeau til vores træner Michael Martiena, som allerede i efteråret opsnappede den ide fra DBU's udmeldte tanker om DBU Børneklubber, fortæller Flemming og uddyber:

- Han præsenterede ideen for bestyrelsen og stillede sig selv til rådighed til rollen. Det blev taget så godt i mod, at også vores bestyrelsesmedlem og træner Martin (Hjort, red.) ønskede at byde ind. Det er sjældent, vi oplever kampvalg til at påtage sig roller i klubben, og så langt nåede vi da heller ikke. Det gode kompromis blev, at de deler rollen.

 

Billede 24.01.2022 17.50.07
Børnemiljøudvikler, Martin Hjort, og spillere samlet til træning på en råkold januaraften. Den fortsatte efterfølgende for Martin med møde om DBU Børneklub inde i klubhuset.


Børnemiljøudviklerne kommer dels til at få nogle helt nye opgaver i klubben og dels til at overtage nogle fra ungdomsformanden, altså Flemming. 

De skal nemlig hjælpe til med alt det praktiske på og omkring banerne og holdene, som f.eks. trænermøder, forældremøder, byde nye spillere og forældre velkommen osv. Ungdomsformanden bliver derimod ansvarlig for det administrative som f.eks. holdtilmelding, børneattester osv.

- Martin og Michael har påtaget sig rollen på frivillig basis, fordi de kan se lyset i at hjælpe holdene på tværs, og fordi gerne vil gøre det for børnene. Men, mon ikke vi i klubben sørger for, at de får lidt ekstra træningstøj mm., som de får brug for?


Forældreinvolvering bliver afgørende

Adspurgt hvor klubben har det største udviklingspotentiale i børnefodbolden, når de nu allerede er godt kørende, svarer Flemming prompte.

- Vi skal være bedre til at involvere forældrene. De er en stor og vigtig ressource, og vi skal sørge for at invitere dem mere eksplicit ind i klubben og delagtiggøre dem i vores tanker og værdier.

- De skal kunne se sig selv og deres børn i dem. Det kræver, at vi taler med dem, mens vi kigger dem i øjnene. Det er ikke nok at udsende flotte ord og gode tanker i en mail eller på hjemmesiden. Vi skal møde og inddrage forældrene.

Flemming forklarer, at netop det område også bliver noget af det, som børnemiljøudviklerne skal tage fat på.

IMG 4842

Han fortsætter dernæst:

- Forældrene behøver ikke blive overbebyrdede. De kan hjælpe trænerne med nogle små praktiske ting, som f.eks. at styre holdets KampKlar, koordinere kørsel osv. Alt andet lige gør det trænerlivet lidt nemmere for trænerne. Samtidig kan det skabe et større fællesskab med forældrene omkring holdet på en anden måde, end hvis de blot er passive tilskuere.

Han fremhæver samtidig, at mange af dem, der i dag yder en aktiv indsats i klubben faktisk blev rekrutteret som forældre, og han tilskriver klubbens formand en stor del af æren herfor:

- Jørgen er eminent i mødet med mennesker og god til at spotte deres potentiale. Han har som en af sine opgaver at starte hold op for U5/6 hvert år, og en del af formålet er at komme i dialog med deres forældre.

Flemming fortæller, at det i øvrigt også var Jørgen, der fik ham med ombord som frivillig. Dengang var Flemming også "bare" forælder. 


En lys fremtid

Der er vist ingen tvivl om, at der er grøde, vilje, saft og kraft i det lille klubhus og på banerne. Retningen er i hvert fald sat for klubbens fortsatte udvikling og eksistens med et meget tydeligt fokus på fremtidens ungdomsspillere, seniorspillere og frivillige - nemlig børnene.

Det bliver spændende at følge ØB'ernes rejse mod at blive DBU Børneklub og deres videre færd derefter med at bygge ovenpå. En ting er sikker: Fremtiden ser lys ud på Arkonavej.

IMG 4810